Wyrażenia w C++ (zadania)

Programowanie strukturalne w C++, informatyka rozszerzona – autor E. Gwóźdź

Zadanie 1: Jaką wartość przyjmuje w poszczególnych liniach kodu zmienna całkowita q lub zmienna rzeczywista x?

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int n=10, p=4, q;
float x;
q=n<p;
cout << q << endl; //q=?
q=n!=p;
cout << q << endl; //q=?
q=p%n+(p>n);
cout << q << endl; //q=?
x=n/p;
cout << x << endl; //x=?
x=(float)p/n;
cout << x << endl; //x=?
x=(p+0.5)/n;
cout << x << endl; //x=?
x=(int)(p+0.5)/n;
cout << x << endl; //x=?
q=n*(n<p?n:p);
cout << q << endl; //q=?
q=n*(n>p?n:p);
cout << q << endl; //q=?
return 0;
}

Rozwiązanie ->

Zadanie 2: Jakie wyniki otrzyma się po wykonaniu następującego programu:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int n=5, p=10, q=5, r;
r=n==(p=q);
cout << n <<” „<< p <<” ” << q <<” ” << r << endl;

n=15, p=10, q=5;
n+=p+=q;
cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;
q=n<p?n++:p++;
cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;
q=n>p?n++:p++;
cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;
return 0;
}

Rozwiązanie ->

Zadanie 3: Jakie wyniki otrzyma się po wykonaniu następującego programu:

#include <iostream>
using namespace std;

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

int n=9,p=4,q;

q=n++>p||p++!=5;

cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;

n=9; p=4;

q=n++<p||p++!=5;

cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;

n=9; p=4;

q=++n==5&&++p==5;

cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;

n=9; p=4;

q=++n==10&&++p==5;

cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;

return 0;

}

Rozwiązanie ->

Zadanie 4: Jaki będzie wynik obliczeń wyrażeń:
4%9; –2-8; 4/5%3; 3/(5%2); 8/6; 2/4.
Aby uzyskać wyniki napisz odpowiedni program w C++.