WARSZTATY INTEGRACYJNE

Propozycje warsztatów integracyjnych dla klasy I, II oraz III autorstwa Joanny Kowalskiej które w ramach  projektu Erasmus ” HEALTHY MINDS FOR HAPPY LIVES  odbywają się w naszej szkole. Dla klas I i II różnorodne ćwiczenia mające na celu integrację zespołów klasowych, dla klas III zajęcia na temat  „Granice – czyli nauka nabywania umiejętności intrapersonalnych oraz interpersonalnych.”

warsztaty integracyjne – Erasmus+