Archiwa tagu: polski

Optymizm renesansowego i współczesnego humanisty

Język polski, konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie I LO, temat zajęć  Nie porzucaj nadzieje… . Optymizm renesansowego i współczesnego humanisty.

Zajęcia realizują następujące cele

– przypomnienie wiadomości o życiu i twórczości J. Kochanowskiego
– omówienie renesansowej koncepcji ludzkiego losu
– interpretacja pieśni Kochanowskiego i liryku Julii Hartwig
– uczeń dostrzega w dziele literackim prądy filozoficzne epoki
– uczeń zna i wykorzystuje pojęcia stoicyzm, apatia, klasycyzm.

Autor konspektu – Marek Krupa 

Konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie Ibstyczen2015

Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku

Język polski, scenariusz lekcji dla klasy I L, temat zajęć „Rozdwojony w sobie”. Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku. Zajęcia realizują następujące cele

  • omówienie koncepcji Boga, człowieka i świata w poezji M. Sępa Szarzyńskiego
  • rozpoznanie światopoglądu baroku w poezji Sępa
  • rozpoznanie środków stylistycznych typowych dla poetyki baroku

Autorka scenariusza – Gabriela Czogała 

Scenariusz lekcji w klasie pierwszej

Stylowe zróżnicowanie języka polskiego

Język polski, temat lekcji Stylowe zróżnicowanie języka polskiego, scenariusz dla klasy II LO, cele lekcji to dostrzeganie różnicy między językiem i stylem; – charakteryzowanie różnych odmian języka, analiza cech stylu publicystycznego oraz  tworzenie tekstu w różnych stylach użytkowych, autor scenariusza M. Krupa 

Konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie II b