Archiwa tagu: język polski

Język polski GC

Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 2 a- Gabriela Czogała

W zeszycie przedmiotowym proszę zapisać temat lekcji – temat dwugodzinny  ( zgodnie z planem – z datą 12.03.2020r. i 13.03.2020r

Temat: Za co oni mają wszystkich Żydów bić? Przeciw antysemityzmowi.

Polecenia do tematu

– przeczytajcie fragmenty podręcznika ze str.321 -wprowadzenie do noweli M. Konopnickiej pt ,,Mendel Gdański”

– przeczytajcie fragmenty utworu , które znajdują się w podręczniku na  str.314, 315, 316

– wykonajcie ( pisemnie) ćwiczenia 1, 2, 4, 5 ze str.316

Język polski GC

Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 2 b- Gabriela Czogała

W zeszycie przedmiotowym proszę zapisać dwa tematy lekcji ( zgodnie z planem – z czwartku) z datą 12.03.2020r.

1)W korczyńskim dworze… Obraz dworu u Orzeszkowej i Mickiewicza

2) Obowiązki względem ludzkości i cywilizacji. Hasła pozytywizmu w felietonie.

Polecenia do tematu 1

– przeczytajcie fragmenty utworów, które znajdują się w podręczniku na  str.300,301 i 302

– wykonajcie ( pisemnie) ćwiczenie 1 ze str.303

Polecenia do tematu 2

przeczytajcie fragmenty felietonu Prusa, które znajdują się w podręczniku na str.318 i 319

– wykonajcie ( pisemnie) ćwiczenie 1 i 10  ze str.320

Język polski GC

Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 1 b- Gabriela Czogała

W zeszycie przedmiotowym proszę zapisać dwa tematy lekcji ( zgodnie z planem – z piątku) z datą 13.03.2020r.

1) Opowieść o miłości nieszczęśliwej ( ,,Dzieje Tristana i Izoldy”).

2)Symbolika miłości w ,,Dziejach  Tristana i Izoldy”

Polecenia do tematu 1

-przeczytajcie fragmenty utworu, które znajdują się w podręczniku na  str.280,281

– wykonajcie ( pisemnie) ćwiczenia 1,2,8  ze str.281

Polecenia do tematu 2

-przeczytajcie wstęp do lekcji na str.283

– przeczytajcie fragmenty utworu, które znajdują się w podręczniku ze str.284,285

-wykonajcie ( pisemnie) ćwiczenia 1,2,5 ze str.286

Edyp i Makbet na drogach swojego przeznaczenia.

Lekcja języka polskiego w klasie 1 LO – Edyp i Makbet na drogach swojego przeznaczenia – autorka  Maria Firut

 

Inscenizacja “ Makbeta” wcześniej niż realizacja w terminie przewidzianym na omawianie dramatu Szekspira zainspirowała mnie do pogłębienia porównania bohatera z Edypem, jeszcze żywo obecnym w pamięci uczniów. Przeprowadzona lekcja uświadomiła, jak głębokie może być wnikanie w kreacje bohaterów różnych utworów ze względu na” wspólną część”. W tym przypadku jest nią ważki problem osiągania celów i sprawowania władzy.

Pierwsza część lekcji polega na budowaniu analogii przez kontrast w odniesieniu do postaw bohaterów i ich sytuacji; druga część lekcji podobnie, ale w odniesieniu do ich czynów i konsekwencji.