Archiwa tagu: informatyka

Język HTML

Język HTML - informatyka kl. 1c/1d gr.1/2/3 – E. Gwóźdź 
21/22.04.2020

1. Podręcznik od str. 154

HTML to język hipertekstowego znakowania (Hypertext Markup Language), który jest ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikacją, określającą postać dokumentów prezentowanych w Internecie.

Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia HTML. Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów – jak Notatnik w Windows – ręcznie wpisując znaczniki. Ja osobiście polecam te przykładowe edytory tekstowe stron internetowych, których możemy używać w środowisku Windows za darmo:
  • kED
  • Notepad+, Notepad++

Polecenia języka HTML są zazwyczaj nazywane znacznikami (tagami). Są to specjalne ciągi znaków objętych nawiasami < >. Informują one przeglądarkę, jak wyświetlić stronę na ekranie. Znaczniki stosowane są najczęściej w parach, np. <html> </html>. Należy zwrócić uwagę na ukośnik, który odróżnia znacznik zamykający </title> od otwierającego <title>. Teoretycznie nie ma znaczenia, czy znaczniki zapisane są za pomocą małych czy dużych liter, bowiem są interpretowane w ten sam sposób. Jednak warto przyzwyczajać się od początku do małych liter, gdyż są one zalecane w rekomendacji W3C dotyczącej specyfikacji HTML 4.01, a w specyfikacji XHTML są wymagane. Większość znaczników może mieć przypisane odpowiednie parametry (atrybuty) określające ich szczególne cechy. Atrybuty definiowane są za pomocą pary: atrybut=”wartość” i są umieszczane w znaczniku otwierającym, np. <p style=”font-family: verdana;”>tekst wyświetlany </p> Wartości należy podawać w cudzysłowie.

Struktura dokumentu

Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html> </html>. Znaczniki te informują, że wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi stanowi dokument HTML. Pierwszym elementem strony jest nagłówek, a jego ramy wyznacza para znaczników <head> </head>. Zawiera informacje istotne m. in. dla przeglądarki wyświetlającej stronę. Zawartość nagłówka nie jest wyświetlana na stronie internetowej.
W sekcji <head> można wstawić parametry, które uzupełniają informacje na temat dokumentu. Najczęściej są to informacje przydatne przeglądarkom lub słowa kluczowe, wykorzystywane (już coraz rzadziej) przez serwisy wyszukujące. Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title> czyli tytuł, co nie oznacza wcale śródtytułu (nagłówka) na stronie, którą będzie widział oglądający ją w przeglądarce użytkownik. Zawarta między tymi znacznikami treść ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Zalecane jest, aby długość tytułu nie przekraczała 40 znaków. Nie należy także używać w tytule samych wielkich liter, gdyż wiele przeglądarek zignoruje stronę ani wpisywać adresów internetowych. Ważne! polecenie title powinno być umieszczone zaraz za otwierającym znacznikiem head, jeszcze przed wszystkimi informacjami meta.

<head>
<title>Strona ucznia X</title>
</head>

Element head zawiera ogólne informacje na temat dokumentu, które są zamieszczane między innymi w znaczniku <meta>. Najczęściej są to informacje są wykorzystywane przez wyszukiwarki oraz przez przeglądarkę do wyświetlania w prawidłowy sposób naszego dokumentu (kodowanie dokumentu, język dokumentu, dołączane skrypty itp.).

Bardzo ważnym elementem jest informacja o kodowaniu dokumentu. Zalecane jest stosowanie strony kodowej UTF-8 (Unicode) i w przypadku tego standardu informacja o stronie kodowej ma następującą postać:

<head>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>

Inne polecenia <meta> później!

Pozostałe informacje, wszystko to, co wyświetla się na stronie internetowej, czyli właściwa treść (ciało) dokumentu powinny być objęte znacznikami <body> </body>. Definiując ciało dokumentu możemy wstawić dodatkowo kilka informacji o stylach, które zadecydują o graficznym wyglądzie strony.

Ostateczna, standardowa struktura każdego dokumentu html powinna wyglądać tak:

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>tytuł strony</title>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>
<body>
właściwa treść (ciało) dokumentu. Tu wpisujemy tekst, wstawiamy obrazy, tabele, czyli wszystko to, co powinien zobaczyć użytkownik po opublikowaniu naszej strony.
</body>
</html>

Cały dokument należy zapisać z rozszerzeniem html lub htm. Nazwa tworzonego dokumentu może być dowolna, jednak po opublikowaniu na serwerze WWW domyślnie otwieraną stroną jest strona o nazwie index.html

2. Zobacz teraz jak to wygląda w praktyce: https://youtu.be/dVRvcxkH9Yc

3. Jako zadanie napisz taki dokument HTML w notatniku i wyślij na fizyka@skalna1.edu.pl

Tytuł strony <title> ma być : strona Tycjana (wstaw swoje)

w <body> wpisz: tu będzie piękna strona Tycjana Hroboka (wpisz swoje dane)

Pamiętaj o możliwości konsultacji!

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Grafika wektorowa w Inkscape

Grafika wektorowa w Inkscape - informatyka p. rozszerzony kl. 1a gr.1 – E. Gwóźdź 3.04.2020

Otwórz podręcznik 17.4 (od str. 261)

1. Zainstaluj  Inkscape ze strony https://inkscape.org/

Nie wiesz jak? Obejrzyj film lub napisz do mnie!

2. Zapoznaj się z oknem programu (str. 262 – 263) i opcjami przybornika

Masz problem cokolwiek narysować, zmienić kształt, obrócić lub zmienić kolor?

Obejrzyj film lub napisz do mnie!

3. Jako zadanie wykonaj dowolny „freestyle” i wyślij do mnie w formacie .png lub .jpg (nie .svg!)

Adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Opracowywanie grafiki rastrowej

Opracowywanie grafiki rastrowej - informatyka kl. 1c / 1d gr.1/2/3 – E. Gwóźdź
31.03/01.04.2020

Proszę zainstalować program GIMP

UWAGA: polecam wersję starszą, gdyż podręcznik i inne pomoce taką wersję głównie używają. Wersja najnowsza 2.10 ma inny interfejs i może być problem, ale nie musi! Ja w WAS wierzę!

Tu do pobrania wersja 2.8 – polecam!

1. Zapoznaj się z treścią pliku part1_logo, a następnie prześlij plik Twojego okrągłego logo!

2. Zapoznaj się z treścią pliku part2_wycinanie, a następnie pobierz plik zad_drugie.xcf Zaznacz owalnie tę część grafiki na której są żagle i prześlij nowy plik Twojej owalnej grafiki.

Zadania wyślij na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji!

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Grafika 2D – Fotomontaż

Grafika 2D - Fotomontaż - informatyka p. rozszerzony kl. 1a gr.1 – E. Gwóźdź
30.03.2020

1. Otwórz podręcznik 17.3 (str. 259-261)

2. Prześledź krok po kroku polecenia z podręcznika.

3. Wykonaj ćwiczenie 5 (str. 261)

Materiały dodatkowe:

https://epodreczniki.pl/a/zaawansowana-obrobka-grafiki-cyfrowej-z-wykorzystaniem-warstw/D1Ej7GeZJ

3. Jako zadanie wykonaj fotomontaż ze swoją osobą

i  wyślij na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Grafika 2D – GIMP

Grafika 2D - GIMP - informatyka p. rozszerzony kl. 1a gr.1 – E. Gwóźdź
27.03.2020

1. Zainstaluj program GIMP i stwórz folder GIMP np. na pulpicie

2. Otwórz podręcznik 17.2 (str.253)

a) skalowanie obrazu -wykonaj ćw. 3 i zapisz do folderu GIMP

b) kadrowanie obrazu -wykonaj ćw. 4 i zapisz do folderu GIMP

c) dostosowanie obrazu do konkretnego rozmiaru (s. 255)

d) historia działań (s. 255)

2. Otwórz https://epodreczniki.pl/a/cyfrowa-obrobka-fotografii/DPxRp58M7

Przeczytaj akapit:  Poprawa jasności, kontrastu i kadrowania fotografii – wykonaj ćw. 2 i zapisz do GIMP

3. Jako zadanie pliki z folderu GIMP wyślij na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML - informatyka p. podstawowy kl. 1a / 1b gr.2/3/4 – E. Gwóźdź

1. Podręcznik od str. 249

HTML to język hipertekstowego znakowania (Hypertext Markup Language), który jest ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikacją, określającą postać dokumentów prezentowanych w Internecie.

Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia HTML. Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów – jak Notatnik w Windows – ręcznie wpisując znaczniki. Ja osobiście polecam te przykładowe edytory tekstowe stron internetowych, których możemy używać w środowisku Windows za darmo:
  • kED
  • Notepad+, Notepad++

Polecenia języka HTML są zazwyczaj nazywane znacznikami (tagami). Są to specjalne ciągi znaków objętych nawiasami < >. Informują one przeglądarkę, jak wyświetlić stronę na ekranie. Znaczniki stosowane są najczęściej w parach, np. <html> </html>. Należy zwrócić uwagę na ukośnik, który odróżnia znacznik zamykający </title> od otwierającego <title>. Teoretycznie nie ma znaczenia, czy znaczniki zapisane są za pomocą małych czy dużych liter, bowiem są interpretowane w ten sam sposób. Jednak warto przyzwyczajać się od początku do małych liter, gdyż są one zalecane w rekomendacji W3C dotyczącej specyfikacji HTML 4.01, a w specyfikacji XHTML są wymagane. Większość znaczników może mieć przypisane odpowiednie parametry (atrybuty) określające ich szczególne cechy. Atrybuty definiowane są za pomocą pary: atrybut=”wartość” i są umieszczane w znaczniku otwierającym, np. <p style=”font-family: verdana;”>tekst wyświetlany </p> Wartości należy podawać w cudzysłowie.

Struktura dokumentu

Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html> </html>. Znaczniki te informują, że wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi stanowi dokument HTML. Pierwszym elementem strony jest nagłówek, a jego ramy wyznacza para znaczników <head> </head>. Zawiera informacje istotne m. in. dla przeglądarki wyświetlającej stronę. Zawartość nagłówka nie jest wyświetlana na stronie internetowej.
W sekcji <head> można wstawić parametry, które uzupełniają informacje na temat dokumentu. Najczęściej są to informacje przydatne przeglądarkom lub słowa kluczowe, wykorzystywane (już coraz rzadziej) przez serwisy wyszukujące. Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title> czyli tytuł, co nie oznacza wcale śródtytułu (nagłówka) na stronie, którą będzie widział oglądający ją w przeglądarce użytkownik. Zawarta między tymi znacznikami treść ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Zalecane jest, aby długość tytułu nie przekraczała 40 znaków. Nie należy także używać w tytule samych wielkich liter, gdyż wiele przeglądarek zignoruje stronę ani wpisywać adresów internetowych. Ważne! polecenie title powinno być umieszczone zaraz za otwierającym znacznikiem head, jeszcze przed wszystkimi informacjami meta.

<head>
<title>Strona ucznia X</title>
</head>

Element head zawiera ogólne informacje na temat dokumentu, które są zamieszczane między innymi w znaczniku <meta>. Najczęściej są to informacje są wykorzystywane przez wyszukiwarki oraz przez przeglądarkę do wyświetlania w prawidłowy sposób naszego dokumentu (kodowanie dokumentu, język dokumentu, dołączane skrypty itp.).

Bardzo ważnym elementem jest informacja o kodowaniu dokumentu. Zalecane jest stosowanie strony kodowej UTF-8 (Unicode) i w przypadku tego standardu informacja o stronie kodowej ma następującą postać:

<head>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>

Inne polecenia <meta> później!

Pozostałe informacje, wszystko to, co wyświetla się na stronie internetowej, czyli właściwa treść (ciało) dokumentu powinny być objęte znacznikami <body> </body>. Definiując ciało dokumentu możemy wstawić dodatkowo kilka informacji o stylach, które zadecydują o graficznym wyglądzie strony.

Ostateczna, standardowa struktura każdego dokumentu html powinna wyglądać tak:

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>tytuł strony</title>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>
<body>
właściwa treść (ciało) dokumentu. Tu wpisujemy tekst, wstawiamy obrazy, tabele, czyli wszystko to, co powinien zobaczyć użytkownik po opublikowaniu naszej strony.
</body>
</html>

Cały dokument należy zapisać z rozszerzeniem html lub htm. Nazwa tworzonego dokumentu może być dowolna, jednak po opublikowaniu na serwerze WWW domyślnie otwieraną stroną jest strona o nazwie index.html

2. Zobacz teraz jak to wygląda w praktyce: https://youtu.be/dVRvcxkH9Yc

3. Jako zadanie napisz taki dokument HTML w notatniku wyślij na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji!

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa - informatyka kl. 1c / 1d gr.1/2/3 – E. Gwóźdź

1. Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika (link poniżej)

str. 130 / 1. Rodzaje grafiki komputerowej

str. 131 / 2. Formaty plików graficznych

https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1635

2. Dodatkowo zobacz prezentację grafika-wektorowa-i-bitmapowa

3. Wykonaj ćwiczenie 1 / str. 132

3. Jako zadanie wymyśl 2 pytania testowe dotyczące powyższego materiału (pamiętaj aby każde pytanie miało odpowiedzi, w tym jedną prawidłową) i wyślij je na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji!

Pamiętaj, aby odbierać  wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Grafika wektorowa a rastrowa

Grafika rastrowa a wektorowa - informatyka kl. 1a gr.1 – E. Gwóźdź

1. Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 250 – 252

2. Dodatkowo zobacz prezentację grafika-wektorowa-i-bitmapowa

3. Jako zadanie wymyśl 3 pytania testowe dotyczące powyższego materiału i wyślij je na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji online!

 

 

Projektowanie arkuszy kalkulacyjnych (powtórzenie)

Projektowanie arkuszy kalkulacyjnych z uwzględnieniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego  - (powtórzenie) informatyka podstawowa kl. 1c/1d gr. 1/2/3 – E. Gwóźdź

Proszę zapoznać się z tematem z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-arkuszy-kalkulacyjnych-z-uwzglednieniem-adresowania-wzglednego-bezwzglednego-i-mieszanego/DRUHZiPMV

i wykonać ćwiczenie 10

Dla chętnych zadanie dodatkowe  zadanie_płace

Prześlij je na adres skalna1@poczta.fm