Tadeusz Różewicz „Teraz”

Scenariusz lekcji w klasie  trzeciej

Temat: Analiza i interpretacja utworu Tadeusza Różewicza pt. ,,Teraz” (z tomu ,,Matka odchodzi”) oparta na kategoriach wyznaczników rodzajowych epiki.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Zakres rozszerzony

Autorka – G. Czogała