Podsumowanie wiadomości z fizyki atomu

Podsumowanie wiadomości z fizyki atomu - (powtórzenie z kl. 1) fizyka rozszerzona kl. 3a/3b – E. Gwóźdź

1. Proszę zapoznać się z tematem z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-fizyki-atomu/Dsp9Rha8w

i wykonać zadania oraz test z tego podręcznika

2. Zadania dodatkowe

  • Oblicz długość fali promieniowania emitowanego przez atomy wodoru przy przeskoku elektronu z orbity 5 na 2. Jaka to seria widmowa?
  • Energie dwóch pierwszych poziomów energetycznych atomu wodoru są równe -13,59eV i -3,39eV. Jaką długość fali ma kwant pochłaniany przez atom przy przejściu z jednego poziomu na drugi?
  • Do jakiej prędkości należy rozpędzić elektrony, aby mogły zostać użyte do oglądania wirusów w mikroskopie elektronowym? Długość wirusa d=2,5*10^-7m. Długość fali de Broglie’a elektronów musi być mniejsza od oglądanego obiektu.
  • Promień orbity wodoru wynosi 5,3·10-11 Oblicz promień 4-tej orbity.

Rozwiązania ->  

3. Zadania do samodzielnego wykonania – prześlij je na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji online! Termin: 23 marca 2020 r. godz. 21.00