Optymizm renesansowego i współczesnego humanisty

Język polski, konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie I LO, temat zajęć  Nie porzucaj nadzieje… . Optymizm renesansowego i współczesnego humanisty.

Zajęcia realizują następujące cele

– przypomnienie wiadomości o życiu i twórczości J. Kochanowskiego
– omówienie renesansowej koncepcji ludzkiego losu
– interpretacja pieśni Kochanowskiego i liryku Julii Hartwig
– uczeń dostrzega w dziele literackim prądy filozoficzne epoki
– uczeń zna i wykorzystuje pojęcia stoicyzm, apatia, klasycyzm.

Autor konspektu – Marek Krupa 

Konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie Ibstyczen2015