Matematyka MM

Klasa 3c 

07.04.20  wtorek  matematyka (wspólna praca z aplikacji Discord odbyła się w poniedziałek 06.04.20 godzina 12.00)

Temat: Omówienie arkusza maturalnego CKE   (= sierpień 2017r.)

Wskazówki do realizacji tematu

1.   Omówienie zadań zamkniętych i otwartych.

2.   Rozwiązanie quizu wtorek 9.00 (funkcje trygonometryczne).

 Termin realizacji tematu 07.04.20.

08.04.20  środa  matematyka

Temat: praca nad arkuszem maturalnym – Nowa Era styczeń 2019.

Wskazówki do realizacji tematu

1.   W ramach pracy domowej rozwiązanie zadań z arkusza maturalnego.

 Termin realizacji tematu 15.04.20