Let’s talk about stereotypes

Język angielski – STEREOTYPES –  lekcja oparta na prezentacji podczas której uczniowie ćwiczą speaking i listening oraz poszerzają wiedzę kulturową na temat postrzegania innych narodowości. Na początek próbujemy wypracować definicję stereotypu, następnie dyskutujemy nad zasadnością stereotypów dotyczących różnych narodowości ( true or false), robimy listę stereotypów panujących w naszej świadomości na temat Brytyjczyków. Kolejne zadania to słuchanie. Do lekcji wprowadza nas sam … Englishman in New York!

Poziom B1-B2. M. Brych 

Prezentacja:

A LESSON ON STEREOTYPES

Zadania do rozumienia ze słuchu:

listening task – stereotypes