Język polski MK

I a , język polski nr 5 – Monika Brych

Proszę przeczytać wprowadzenie do lekcji 16 oraz fragmenty Odprawy posłów greckich.
Należy wykonać ćwiczenie 11 (wymienić co najmniej 2 zasady i krótko uzasadnić swój wybór) i 12 (odpowiedź powinna liczyć co najmniej 4 zdania złożone) ze s.86.
Następnie proszę przeczytać wprowadzenie do lekcji 17 (s.87) i Mini-przewodniki na s. 88  i 89. W oparciu o przeczytany materiał należy sporządzić notatkę z działu 
Retoryka a erystyka
 oraz wyjaśnić co według Was oznacza argument ad personam.

Proszę koniecznie przeczytać instrukcję w dzienniku elektronicznym.