Język polski GC 3b

20-24.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 3b – Gabriela Czogała

Klasa  3b

Tematy  na cały tydzień

  1. Poezja o rzeczywistości komunizmu
  2. Wielka sprawa człowieka… Homilia Jana Pawła II.
  3. On patrzy… Poezja jako komentarz do współczesności.

Polecenia i notatka do tematu 1

Notatka.

– omówienie wizerunku PRL-u w świetle obrazu wykreowanego przez propagandę oraz faktów historycznych z lat 60. i 70. XX w: : sprawujący władzę fałszowali obraz rzeczywistości za pomocą środków masowego przekazu (świadomie manipulowali obywatelami, wykorzystując kulturę popularną, sztuka masowa stała się narzędziem fałszowania rzeczywistości itd.)

-Nowa Fala jako zjawisko generacyjne: twórcy urodzeni w latach 40. XX w. (po wojnie); debiutowali w 2. połowie lat 60. XX w.;  związani z dużymi ośrodkami akademickimi (Poznaniem, Warszawą i Krakowem);  pierwsze pokolenie pozbawione „świadomości wojennej” (brak wspomnień wojennych/okupacyjnych jako elementu charakterystycznego dla tożsamości generacji wyraźnie został zaznaczony w pokoleniowym wierszu E. Lipskiej My); wstrząsem pokoleniowym okazały się wydarzenia z 1968 r. (praska wiosna, kampania antysemicka w Polsce, brutalnie stłumione manifestacje studenckie itd.).

-zapoznajcie się z sylwetką  twórczą  S. Barańczaka

-Interpretacja wiersza S. Barańczaka Co jest grane  : autor wykorzystał przewrotny sens frazeologizmu „co jest grane” ; w pierwszej części utworu frazeologizm został potraktowany dosłownie: „co jest grane” = „jaka muzyka jest puszczana w radiu i telewizji”, w drugiej zaś – zgodnie ze swym metaforycznym znaczeniem: „co jest grane” = „co się dzieje?”, „o co chodzi”.

Prawda o PRL-u:

– rzeczywistość jest fałszywa (zakłamana);

– media utrudniają poznanie rzeczywistości;

– władza jest anonimowa (ukrywa się przed obywatelami);

– władza kontroluje media; – władza manipuluje obywatelami za pomocą mediów;

– władza niszczy obywateli (tracą głos, tracą głowę);

– władza sprawia, że obywatele zapominają, w jakiej rzeczywistości żyją; zapominają, co jest właściwie grane (fałsz staje się prawdą)

 

Polecenia do tematu 2

przeczytaj wprowadzenie do lektury ze str.314

– przeczytajcie  Homilię Jana Pawła II ze str.315

-napiszcie definicję homilii -str.314 i wykonajcie polec.7 ze str.318

Więcej informacji – polecenia i materiały – udostępnię przez dziennik elektroniczny

Polecenia i notatka  do tematu 3

-z gromadźcie podstawowe  informacje  na temat specyfiki poezji  W. Szymborskiej z dowolnego

źródła

-przeczytajcie jej utwory ze str.345-347

Notatka do lekcji.

Terrorysta, on patrzy

określenie typu liryki  (kreacja podmiotu lirycznego): liryka roli („ja” liryczne wchodzi w rolę terrorysty

-opis sytuacji, w jakiej zostali ukazani ludzie: sytuacja zagrożenia zamachem terrorystycznym

-charakterystyka ludzi i otaczającej ich rzeczywistości: anonimowi mieszkańcy jakiegoś miasta; zwykli, przeciętni ludzie; różnią się pod względem fizycznym; obserwowani przez terrorystę; zajęci własnymi sprawami; nieświadomi zagrożenia; potencjalne ofiary zamachu; ich losem rządzi przypadek; ukazani w sytuacji ostatecznej

-kontekst interpretacyjny:  kontekst polityczny: zjawisko terroryzmu w cywilizacji współczesnej

sposób konstruowania obrazu poetyckiego: kompozycja oparta na odliczaniu upływającego czasu do eksplozji; język jako element kreacji bohatera (terrorysty);  kolokwializacja (np. prosta składnia, duża frekwencja zaimków, powtórzenia, potoczna frazeologia)

Zajęcia  z wychowawcą

Temat: Moje plany, marzenia i nadzieje związane z nowym etapem w życiu.

Więcej informacji  udostępnię przez dziennik elektroniczny