Jak działa laser

Jak działa laser – fizyka kl. 1c/1d – E. Gwóźdź

1. Materiały do przeczytania i obejrzenia

 • Podręcznik – str. 130-133
 • Laser wg. wikipedi – urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od (ang.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Promieniowanie lasera jest spójne, zazwyczaj spolaryzowane i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. W laserze łatwo jest otrzymać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyjnej, co jest równoważne bardzo dużej mocy w wybranym, wąskim obszarze widma. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu (zob. laser femtosekundowy).
 • -> Laser – wymuszona emisja promieniowania przez atomy
 • Zastosowanie laserów!!! – dół str. 132/133 (dokonaj uszeregowania wg mocy)

2. Zadanie nr 3 i 4 / str. 134 -odpowiedzi

3. Rozwiąż zadania i odpowiedzi wyślij na adres skalna1@poczta.fm

 1.  zad. 1 / str. 134
 2. zad. 2 / str. 134
 3. Wskaż po 2 urządzenia w których zastosowano laser o małej, średniej i dużej mocy.
 4. W każdej parze wybierz rodzaj promieniowania, w którym fotony mają większą energię:
  • światło niebieskie            światło czerwone
  • światło fioletowe              światło żółte
  • światło niebieskie            światło żółte
  • światło fioletowe             światło czerwone

Termin przesłania prac: 20 marca 2020 r. godz. 22.30