J. polski MK 1d

I d, język polski nr 9

Zaczynamy omawiać nową epokę – Oświecenie. Proszę zapoznać się z lekcją 46 (s.259) „Oświecenie i początek nowoczesności.” oraz sporządzić krótką notatkę z działu „Definicja Oświecenia (chodzi zwłaszcza o to, co epoka pochwalała, a co potępiała). Następnie należy przeczytać ze s.266 (l. 47) tekst „Zabobon, hasło z Wielkiej encyklopedii francuskiej” wraz z wprowadzeniem ( s.264, 265). Potem proszę wykonać ćwiczenia 1, 2, 3 oraz 7  (s.266, 267). Odpowiedź na dwa ostatnie powinna się składać z co najmniej 3 zdań złożonych.

Szczegóły w dzienniku elektronicznym.