J. polski MK 1a

I a, język polski nr 10

Proszę przeczytać wprowadzenie do lekcji 19 (s..94) „Wdzięczność i ufność w psalmach”, psalmy 47 i 91 oraz sporządzić krótką notatkę o psalmie 47. Następnie należy wykonać ćwiczenia 2, 5 oraz 6 (odpowiedź  na każde ćwiczenie ma liczyć co najmniej 3 zdania złożone) ze s. 96, 97.
Pamiętamy o pojęciach kluczowych.
Szczegóły w dzienniku elektronicznym.