Filozofia PS

Data klasa Temat Zadanie Forma sprawdzenia
31.03.2020 r. i 07.04.2020 r. Ia, Ib Współczesne modele oceny etycznej – utylitaryzm  i deontologia
Temat obejmuje dwie jednostki lekcyjne.
Przeczytaj tekst z podręcznika – cztery strony, które zamieszczam w skanach. Następnie wypisz do zeszytu definicję utylitaryzmu i deontologii. Są trudne, więc przemyśl je dokładnie i sprawdź w innych źródłach. Zobacz film, który omawia te dwa stanowiska etyczne na przykładzie Dragon Ball. Oglądaliśmy już na lekcji filmy tego autora. Są kontrowersyjne i stanowią jedynie przykład do dyskusji  https://youtu.be/GqgTN5YdGPQPo obejrzeniu filmu i przemyśleniu tekstów z podręcznika odpowiedz na dwa pytania:

1.      Jak uczy się moralności dzieci, deontologicznie czy utylitarnie? Podaj przykłady i wyjaśnij dlaczego?2.      Co zrobi utylitarysta w przypadku wagonika? Dlaczego?

Zadanie dodatkowe. Podaj po jednym słabym punkcie w myśleniu bohatera filmu w odniesieniu do deontologii i do utylitaryzmu. Możesz rozważyć tę kwestię w odniesieniu do walki z korona wirusem.

Nagraj swoje wypowiedź na zadane pytania w postaci krótkiego filmiku  wstaw je na grupie z filozofii na FB.

 

Pamiętaj liczą się twoje poglądy i zaangażowanie.

 

Oczywiście zapraszam do dyskusji i pytań na FB w czasie lekcji.

SKANY DO POBRANIA