Edyp i Makbet na drogach swojego przeznaczenia.

Lekcja języka polskiego w klasie 1 LO – Edyp i Makbet na drogach swojego przeznaczenia – autorka  Maria Firut

 

Inscenizacja “ Makbeta” wcześniej niż realizacja w terminie przewidzianym na omawianie dramatu Szekspira zainspirowała mnie do pogłębienia porównania bohatera z Edypem, jeszcze żywo obecnym w pamięci uczniów. Przeprowadzona lekcja uświadomiła, jak głębokie może być wnikanie w kreacje bohaterów różnych utworów ze względu na” wspólną część”. W tym przypadku jest nią ważki problem osiągania celów i sprawowania władzy.

Pierwsza część lekcji polega na budowaniu analogii przez kontrast w odniesieniu do postaw bohaterów i ich sytuacji; druga część lekcji podobnie, ale w odniesieniu do ich czynów i konsekwencji.