E- TWINNING

“Web 2.0. Education World”

W XXI wieku wszyscy żyjemy otoczeni wciąż rozwijającą się technologią. Dzieci i młodzież spędzają mnóstwo czasu korzystając z komputera, laptopa i smartfonów, najczęściej w celach rozrywkowych. Jako nauczyciele, wychowawcy, rodzice mamy obowiązek pokazać młodym użytkownikom Internetu narzędzia i aplikacje służące zdobywaniu, porządkowaniu i utrwalaniu wiedzy. Internetowy projekt “Web 2.0. Education World”, realizowany przez kilkudziesięciu partnerów z kilkunastu krajów służy zarówno propagowaniu wiedzy technologiczno-językowej naszych uczniów, rozwijaniu umiejętności nauczycieli, którzy rozumieją konieczność stosowania TIK w nowoczesnej edukacji, jak i dzieleniu się wypracowanymi rezultatami z partnerami projektowymi.

W projekcie biorą udział uczniowie grupy M. Dyki-Płonki z klasy 2 A. Nasze prace można zobaczyć na platformie eTwinning. Adres internetowy Twinspace:

https://twinspace.etwinning.net/24353/home

oraz w Tabletowym Notatniku Anglistki. Adres internetowy:

https://tackk.com/5wg00m