Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku

Język polski, scenariusz lekcji dla klasy I L, temat zajęć „Rozdwojony w sobie”. Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku. Zajęcia realizują następujące cele

  • omówienie koncepcji Boga, człowieka i świata w poezji M. Sępa Szarzyńskiego
  • rozpoznanie światopoglądu baroku w poezji Sępa
  • rozpoznanie środków stylistycznych typowych dla poetyki baroku

Autorka scenariusza – Gabriela Czogała 

Scenariusz lekcji w klasie pierwszej