Chemia 2ab PR

Klasa 2ab chemia (17,18)

Źródła: podręcznik

https://www.chemfiz.cm.umk.pl/data/pages/dydaktyka/chfiz15/2-3.pdf do str 12 (prawa Kirchoffa Was nie obowiązują)

 

Temat: Równania termochemiczne

 

Proszę opracować notatkę zgodnie z punktami, prezentacja będzie pomocna i podręcznik:

  • Entalpia – funkcja stanu, definicja i wzór (podręcznik)
  • Efekt cieplny reakcji (wykresy zmian energii substratów i produktów dla reakcji egzo i endotermicznych)
  • Równania termochemiczne (warunki standardowe)

– standardowa entalpia tworzenia i spalania

– prowo Hessa

 

Do przeanalizowania w zeszycie przykładowe zadania z podręcznika (przykład 1,2,3)