Chemia 1c

Klasa 1c – biologia (4) nauczanie zdalne

 

Temat: Biotechnologia molekularna w medycynie

Źródła: podręcznik, e – podręcznik:  https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-badan-dna-w-medycynie/DcZDQn7X3

Materiały dodatkowe: http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Biotechnologia-medyczna

https://pulsmedycyny.pl/biotechnologiczna-rewolucja-w-farmacji-i-medycynie-880229

http://www.e-biotechnologia.pl/filmy_naukowe/biotechnologia-w-medycynie.html

Sporządź w zeszycie notatkę do tematukorzystając z powyższych źródeł wg następujących punktów:

  • Co to jest i na czym polega diagnostyka molekularna
  • Co to są biofarmaceutyki i podaj przykłady
  • Na czym polega terapia genowa i rodzaje terapii genowych
  • Transplantacja – co to jest i czemu służy?