Archiwum kategorii: PRZEDMIOTY ŚCISŁE

Promieniowanie jądrowe – wykrywanie i jego dawki

Promieniowanie jądrowe - wykrywanie i jego dawki - fizyka kl. 1c/1d – 
E. Gwóźdź 07-04-2020

Wykrywanie promieniowania jądrowego

Promieniowanie jądrowe każdego rodzaju – alfa, beta, gamma – jest promieniowaniem jonizującym. Promieniowanie nazywamy jonizującym wtedy, gdy ma wystarczająco dużo energii, aby częściowo pozbawić atomy elektronów, pozostawiając naładowane cząstki – jony. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla zdrowia. Może być wykrywane za pomocą licznika Geigera – Müllera. Urządzenie to jest bardzo czułe, umożliwia wykrywanie i liczenie cząstek dzięki jonizacji gazu wywołanej przejściem promieniowania.

Jak działa miernik promieniowania radioaktywnego?

Czytaj dalej Promieniowanie jądrowe – wykrywanie i jego dawki

Prawa Keplera

Prawa Keplera - fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź
07.04.2020

Johannes Kepler wnikliwie przeanalizował dane dotyczące ruchu planet uzyskane przez Tychona de Brahe. Na tej podstawie wykazał, że planety poruszają się według określonych praw zgodnych z teorią Kopernika; prawa te umożliwiły Newtonowi odkrycie prawa powszechnego ciążenia. Kepler stwierdził że ruchem planet rządzą trzy proste prawa (prawa Keplera stosują się również do ruchu satelitów okrążających dowolną planetę).

Trzecie prawo Keplera

Sześciany wielkich półosi orbit jakichkolwiek dwóch planet mają się tak do siebie, jak kwadraty ich okresów obiegu. W przypadku orbit kołowych (okrąg jest szczególnym przypadkiem elipsy):

Trzecie prawo Keplera – przykład

Mars obiega Słońce w czasie około TM = 1,88 lat ziemskich. Oblicz średnią odległość Marsa od Słońca, wiedząc że Ziemię dzieli od Słońca średnio RZ = 150 mln km.

Zadanie: Przeczytaj temat z podręcznika i zrób notatkę.

Grafika wektorowa w Inkscape

Grafika wektorowa w Inkscape - informatyka p. rozszerzony kl. 1a gr.1 – E. Gwóźdź 3.04.2020

Otwórz podręcznik 17.4 (od str. 261)

1. Zainstaluj  Inkscape ze strony https://inkscape.org/

Nie wiesz jak? Obejrzyj film lub napisz do mnie!

2. Zapoznaj się z oknem programu (str. 262 – 263) i opcjami przybornika

Masz problem cokolwiek narysować, zmienić kształt, obrócić lub zmienić kolor?

Obejrzyj film lub napisz do mnie!

3. Jako zadanie wykonaj dowolny „freestyle” i wyślij do mnie w formacie .png lub .jpg (nie .svg!)

Adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Powtórzenie materiału – Energia cz.1

Powtórzenie materiału  - Energia cz.1 - fizyka rozszerzona kl. 3a/3b – E. Gwóźdź
czwartek 26.03.2020

1. Energia kinetyczna

Przeanalizuj treść https://epodreczniki.pl/a/energia-kinetyczna-rozwiazywanie-zadan/DP9XUg2Bf

2. Przykład zadania (do analizy)

Pamiętaj!

• Praca przeciw sile grawitacji jest niezależna od sposobu przemieszczenia ciała.
• Jeżeli rozważamy ruch ciała na równi, to interesują nas siły, których kierunek jest równoległy do równi.

3. Zadania do samodzielnego wykonania – prześlij je na adres skalna1@poczta.fm

Polecenia: 2.1, 2.2, 2.3 z epodrecznika.

 

Pamiętaj o możliwości konsultacji online! Termin: 26 marca 2020 r.

 

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML - informatyka p. podstawowy kl. 1a / 1b gr.2/3/4 – E. Gwóźdź

1. Podręcznik od str. 249

HTML to język hipertekstowego znakowania (Hypertext Markup Language), który jest ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikacją, określającą postać dokumentów prezentowanych w Internecie.

Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia HTML. Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów – jak Notatnik w Windows – ręcznie wpisując znaczniki. Ja osobiście polecam te przykładowe edytory tekstowe stron internetowych, których możemy używać w środowisku Windows za darmo:
  • kED
  • Notepad+, Notepad++

Polecenia języka HTML są zazwyczaj nazywane znacznikami (tagami). Są to specjalne ciągi znaków objętych nawiasami < >. Informują one przeglądarkę, jak wyświetlić stronę na ekranie. Znaczniki stosowane są najczęściej w parach, np. <html> </html>. Należy zwrócić uwagę na ukośnik, który odróżnia znacznik zamykający </title> od otwierającego <title>. Teoretycznie nie ma znaczenia, czy znaczniki zapisane są za pomocą małych czy dużych liter, bowiem są interpretowane w ten sam sposób. Jednak warto przyzwyczajać się od początku do małych liter, gdyż są one zalecane w rekomendacji W3C dotyczącej specyfikacji HTML 4.01, a w specyfikacji XHTML są wymagane. Większość znaczników może mieć przypisane odpowiednie parametry (atrybuty) określające ich szczególne cechy. Atrybuty definiowane są za pomocą pary: atrybut=”wartość” i są umieszczane w znaczniku otwierającym, np. <p style=”font-family: verdana;”>tekst wyświetlany </p> Wartości należy podawać w cudzysłowie.

Struktura dokumentu

Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html> </html>. Znaczniki te informują, że wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi stanowi dokument HTML. Pierwszym elementem strony jest nagłówek, a jego ramy wyznacza para znaczników <head> </head>. Zawiera informacje istotne m. in. dla przeglądarki wyświetlającej stronę. Zawartość nagłówka nie jest wyświetlana na stronie internetowej.
W sekcji <head> można wstawić parametry, które uzupełniają informacje na temat dokumentu. Najczęściej są to informacje przydatne przeglądarkom lub słowa kluczowe, wykorzystywane (już coraz rzadziej) przez serwisy wyszukujące. Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title> czyli tytuł, co nie oznacza wcale śródtytułu (nagłówka) na stronie, którą będzie widział oglądający ją w przeglądarce użytkownik. Zawarta między tymi znacznikami treść ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Zalecane jest, aby długość tytułu nie przekraczała 40 znaków. Nie należy także używać w tytule samych wielkich liter, gdyż wiele przeglądarek zignoruje stronę ani wpisywać adresów internetowych. Ważne! polecenie title powinno być umieszczone zaraz za otwierającym znacznikiem head, jeszcze przed wszystkimi informacjami meta.

<head>
<title>Strona ucznia X</title>
</head>

Element head zawiera ogólne informacje na temat dokumentu, które są zamieszczane między innymi w znaczniku <meta>. Najczęściej są to informacje są wykorzystywane przez wyszukiwarki oraz przez przeglądarkę do wyświetlania w prawidłowy sposób naszego dokumentu (kodowanie dokumentu, język dokumentu, dołączane skrypty itp.).

Bardzo ważnym elementem jest informacja o kodowaniu dokumentu. Zalecane jest stosowanie strony kodowej UTF-8 (Unicode) i w przypadku tego standardu informacja o stronie kodowej ma następującą postać:

<head>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>

Inne polecenia <meta> później!

Pozostałe informacje, wszystko to, co wyświetla się na stronie internetowej, czyli właściwa treść (ciało) dokumentu powinny być objęte znacznikami <body> </body>. Definiując ciało dokumentu możemy wstawić dodatkowo kilka informacji o stylach, które zadecydują o graficznym wyglądzie strony.

Ostateczna, standardowa struktura każdego dokumentu html powinna wyglądać tak:

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>tytuł strony</title>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>
<body>
właściwa treść (ciało) dokumentu. Tu wpisujemy tekst, wstawiamy obrazy, tabele, czyli wszystko to, co powinien zobaczyć użytkownik po opublikowaniu naszej strony.
</body>
</html>

Cały dokument należy zapisać z rozszerzeniem html lub htm. Nazwa tworzonego dokumentu może być dowolna, jednak po opublikowaniu na serwerze WWW domyślnie otwieraną stroną jest strona o nazwie index.html

2. Zobacz teraz jak to wygląda w praktyce: https://youtu.be/dVRvcxkH9Yc

3. Jako zadanie napisz taki dokument HTML w notatniku wyślij na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji!

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa - informatyka kl. 1c / 1d gr.1/2/3 – E. Gwóźdź

1. Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika (link poniżej)

str. 130 / 1. Rodzaje grafiki komputerowej

str. 131 / 2. Formaty plików graficznych

https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1635

2. Dodatkowo zobacz prezentację grafika-wektorowa-i-bitmapowa

3. Wykonaj ćwiczenie 1 / str. 132

3. Jako zadanie wymyśl 2 pytania testowe dotyczące powyższego materiału (pamiętaj aby każde pytanie miało odpowiedzi, w tym jedną prawidłową) i wyślij je na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji!

Pamiętaj, aby odbierać  wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Układ Słoneczny

 

Układ Słoneczny - fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź

A. Podręcznik – temat 19

Układ Słoneczny znajduje się w jednym z ramion galaktyki w odległości około 2/3 od centrum Galaktyki – 30 000 lat świetlnych od centralnej wypukłości. Wraz z całą Drogą Mleczną obraca się wokół środka galaktyki z prędkością 220 km/s – jeden pełny obrót trwa około 240 mln lat. Szacuje się, że Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu i związane jest z zagęszczaniem się wirującego obłoku materii. Większość tej materii skupiła się w środku tworząc Słońce, które po osiągnięciu odpowiednio dużej masy i temperatury “zapłonęło” – stało się gwiazdą. Z pozostałej materii powstały planety i inne ciała niebieskie należące do Układu Słonecznego.

B. Zobacz  https://epodreczniki.pl/a/uklad-sloneczny/DpEjsLGGO

Notatka do zeszytu:

1. Ruch gwiazd i planet na niebie

a) model geocentryczny

b) model heliocentryczny (M. Kopernik)

2. Dziś wiemy że Ziemia jest jedną z ośmiu planet okrążających Słońce. Pozostałe to Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.

C. Zobacz Układ Słoneczny_prezentacja oraz przeczytaj o planetach (2 strony z podręcznika: Planety Układu Słonecznego).

3. Budowa planet

a) skaliste globy: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars

b) olbrzymie kule gazu: Jowisz, Saturn, Uran i Neptun

4. Zadanie domowe:  wykonaj zad. 2 i 3 do tematu 19.

Uwaga: Proszę na dzienniku elektronicznym odczytać wiadomość o odebraniu tej lekcji.

Proszę również podpisywać prace i podawać klasę!

Kontakt: skalna1@poczta.fm

 

Jądro atomowe

Jądro atomowe - fizyka kl. 1c/1d – E. Gwóźdź

A. Podręcznik – temat 16

B. Zobacz film http://scholaris.pl/zasob/70778

Notatka do zeszytu:

1. Jądro atomowe najprostszego pierwiastka – wodoru – składa się z jednej cząstki zwanej protonem. Jądra pozostałych pierwiastków składają się z protonów i neutronów. Wokół jądra krążą elektrony, których liczba jest taka sama jak liczba protonów w jądrze (dla niezjonizowanego atomu).

C. Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=ZtCLGaA2Jyg

 

2. Jądro atomowe charakteryzowane jest przez dwie liczby:

a) liczba atomowa Z – to liczba protonów w jądrze

b) liczba masowa A – to liczba protonów i neutronów w jądrze (inaczej liczba nukleonów w jądrze)

Sposób zapisu tych liczb dla danego pierwiastka:

3. Izotopy danego pierwiastka to takie odmiany tego samego pierwiastka, które różnią się liczbą neutronów.

Np. dla wodoru to deuter i tryt.  Wodór podstawowy składa się z 1 protonu, deuter z 1 protonu i 1 neutronu, a tryt z 1 protonu i 2 neutronów.

4. Określ liczbę protonów i neutronów dla następujących izotopów:

 

a)  K1939;      b) Se3479;

 

5. Zadanie domowe str. 149/zad. 1,2,3

Uwaga: Proszę na dzienniku elektronicznym odczytać wiadomość o odebraniu tej lekcji.

Proszę również podpisywać prace i podawać klasę!

Kontakt: skalna1@poczta.fm

 

Grafika wektorowa a rastrowa

Grafika rastrowa a wektorowa - informatyka kl. 1a gr.1 – E. Gwóźdź

1. Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 250 – 252

2. Dodatkowo zobacz prezentację grafika-wektorowa-i-bitmapowa

3. Jako zadanie wymyśl 3 pytania testowe dotyczące powyższego materiału i wyślij je na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji online!