Archiwum kategorii: PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Powtórzenie materiału – Energia cz.1

Powtórzenie materiału - Energia cz.1 - fizyka rozszerzona kl. 3a/3b – E. Gwóźdź
czwartek 26.03.2020

1. Energia kinetyczna

Przeanalizuj treść https://epodreczniki.pl/a/energia-kinetyczna-rozwiazywanie-zadan/DP9XUg2Bf

2. Przykład zadania (do analizy)

Pamiętaj!

• Praca przeciw sile grawitacji jest niezależna od sposobu przemieszczenia ciała.
• Jeżeli rozważamy ruch ciała na równi, to interesują nas siły, których kierunek jest równoległy do równi.

3. Zadania do samodzielnego wykonania – prześlij je na adres skalna1@poczta.fm

Polecenia: 2.1, 2.2, 2.3 z epodrecznika.

 

Pamiętaj o możliwości konsultacji online! Termin: 26 marca 2020 r.

 

Układ Słoneczny

 

Układ Słoneczny - fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź

A. Podręcznik – temat 19

Układ Słoneczny znajduje się w jednym z ramion galaktyki w odległości około 2/3 od centrum Galaktyki – 30 000 lat świetlnych od centralnej wypukłości. Wraz z całą Drogą Mleczną obraca się wokół środka galaktyki z prędkością 220 km/s – jeden pełny obrót trwa około 240 mln lat. Szacuje się, że Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu i związane jest z zagęszczaniem się wirującego obłoku materii. Większość tej materii skupiła się w środku tworząc Słońce, które po osiągnięciu odpowiednio dużej masy i temperatury “zapłonęło” – stało się gwiazdą. Z pozostałej materii powstały planety i inne ciała niebieskie należące do Układu Słonecznego.

B. Zobacz  https://epodreczniki.pl/a/uklad-sloneczny/DpEjsLGGO

Notatka do zeszytu:

1. Ruch gwiazd i planet na niebie

a) model geocentryczny

b) model heliocentryczny (M. Kopernik)

2. Dziś wiemy że Ziemia jest jedną z ośmiu planet okrążających Słońce. Pozostałe to Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.

C. Zobacz Układ Słoneczny_prezentacja oraz przeczytaj o planetach (2 strony z podręcznika: Planety Układu Słonecznego).

3. Budowa planet

a) skaliste globy: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars

b) olbrzymie kule gazu: Jowisz, Saturn, Uran i Neptun

4. Zadanie domowe:  wykonaj zad. 2 i 3 do tematu 19.

Uwaga: Proszę na dzienniku elektronicznym odczytać wiadomość o odebraniu tej lekcji.

Proszę również podpisywać prace i podawać klasę!

Kontakt: skalna1@poczta.fm

 

Jądro atomowe

Jądro atomowe - fizyka kl. 1c/1d – E. Gwóźdź

A. Podręcznik – temat 16

B. Zobacz film http://scholaris.pl/zasob/70778

Notatka do zeszytu:

1. Jądro atomowe najprostszego pierwiastka – wodoru – składa się z jednej cząstki zwanej protonem. Jądra pozostałych pierwiastków składają się z protonów i neutronów. Wokół jądra krążą elektrony, których liczba jest taka sama jak liczba protonów w jądrze (dla niezjonizowanego atomu).

C. Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=ZtCLGaA2Jyg

 

2. Jądro atomowe charakteryzowane jest przez dwie liczby:

a) liczba atomowa Z – to liczba protonów w jądrze

b) liczba masowa A – to liczba protonów i neutronów w jądrze (inaczej liczba nukleonów w jądrze)

Sposób zapisu tych liczb dla danego pierwiastka:

3. Izotopy danego pierwiastka to takie odmiany tego samego pierwiastka, które różnią się liczbą neutronów.

Np. dla wodoru to deuter i tryt.  Wodór podstawowy składa się z 1 protonu, deuter z 1 protonu i 1 neutronu, a tryt z 1 protonu i 2 neutronów.

4. Określ liczbę protonów i neutronów dla następujących izotopów:

 

a)  K1939;      b) Se3479;

 

5. Zadanie domowe str. 149/zad. 1,2,3

Uwaga: Proszę na dzienniku elektronicznym odczytać wiadomość o odebraniu tej lekcji.

Proszę również podpisywać prace i podawać klasę!

Kontakt: skalna1@poczta.fm

 

Podsumowanie wiadomości z fizyki atomu

Podsumowanie wiadomości z fizyki atomu - (powtórzenie z kl. 1) fizyka rozszerzona kl. 3a/3b – E. Gwóźdź

1. Proszę zapoznać się z tematem z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-fizyki-atomu/Dsp9Rha8w

i wykonać zadania oraz test z tego podręcznika

2. Zadania dodatkowe

 • Oblicz długość fali promieniowania emitowanego przez atomy wodoru przy przeskoku elektronu z orbity 5 na 2. Jaka to seria widmowa?
 • Energie dwóch pierwszych poziomów energetycznych atomu wodoru są równe -13,59eV i -3,39eV. Jaką długość fali ma kwant pochłaniany przez atom przy przejściu z jednego poziomu na drugi?
 • Do jakiej prędkości należy rozpędzić elektrony, aby mogły zostać użyte do oglądania wirusów w mikroskopie elektronowym? Długość wirusa d=2,5*10^-7m. Długość fali de Broglie’a elektronów musi być mniejsza od oglądanego obiektu.
 • Promień orbity wodoru wynosi 5,3·10-11 Oblicz promień 4-tej orbity.

Rozwiązania ->  

3. Zadania do samodzielnego wykonania – prześlij je na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji online! Termin: 23 marca 2020 r. godz. 21.00

Jak działa laser

Jak działa laser – fizyka kl. 1c/1d – E. Gwóźdź

1. Materiały do przeczytania i obejrzenia

 • Podręcznik – str. 130-133
 • Laser wg. wikipedi – urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od (ang.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Promieniowanie lasera jest spójne, zazwyczaj spolaryzowane i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. W laserze łatwo jest otrzymać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyjnej, co jest równoważne bardzo dużej mocy w wybranym, wąskim obszarze widma. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu (zob. laser femtosekundowy).
 • -> Laser – wymuszona emisja promieniowania przez atomy
 • Zastosowanie laserów!!! – dół str. 132/133 (dokonaj uszeregowania wg mocy)

2. Zadanie nr 3 i 4 / str. 134 -odpowiedzi

3. Rozwiąż zadania i odpowiedzi wyślij na adres skalna1@poczta.fm

 1.  zad. 1 / str. 134
 2. zad. 2 / str. 134
 3. Wskaż po 2 urządzenia w których zastosowano laser o małej, średniej i dużej mocy.
 4. W każdej parze wybierz rodzaj promieniowania, w którym fotony mają większą energię:
  • światło niebieskie            światło czerwone
  • światło fioletowe              światło żółte
  • światło niebieskie            światło żółte
  • światło fioletowe             światło czerwone

Termin przesłania prac: 20 marca 2020 r. godz. 22.30

 

Księżyc – towarzysz Ziemi

Księżyc – towarzysz Ziemi – fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź

1. Materiały do przeczytania i obejrzenia

2. Pytania i zadania z podręcznika – odpowiedzi

3. Rozwiąż test i odpowiedzi wyślij na adres skalna1@poczta.fm

pobierz test –> test

Termin przesłania prac: 20 marca 2020 r. godz. 22.30

 

Falowa natura materii

Falowa natura materii – fizyka rozszerzona kl. 3a/3b – E. Gwóźdź

1. Materiały do przeczytania i obejrzenia

2. Zadania 1, 2, 3 str. 367

3. Zadania do samodzielnego wykonania:

 1. Na czym polegała hipoteza de Broglie’a?
 2. W jaki sposób wykazano falową naturę elektronów?
 3. Oblicz jaką długość fali należałoby przypisać cząstce makroskopowej o masie 0,1 mg, poruszającej się z szybkością 10 mm/s.
 4. Oblicz energię kinetyczną (w eV) elektronu, którego długość fali de Broglie’a wynosi 112 pm.

Zadania proszę przesłać do sprawdzenia na adres skalna1@poczta.fm

Termin przesłania prac: 17 marca 2020 r. godz. 22.30

4. Dla maturzystów: https://www.youtube.com/watch?v=CpjPmz4R8Jc