Archiwum kategorii: PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Promieniowanie jądrowe – wykrywanie i jego dawki

Promieniowanie jądrowe - wykrywanie i jego dawki - fizyka kl. 1c/1d – 
E. Gwóźdź 07-04-2020

Wykrywanie promieniowania jądrowego

Promieniowanie jądrowe każdego rodzaju – alfa, beta, gamma – jest promieniowaniem jonizującym. Promieniowanie nazywamy jonizującym wtedy, gdy ma wystarczająco dużo energii, aby częściowo pozbawić atomy elektronów, pozostawiając naładowane cząstki – jony. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla zdrowia. Może być wykrywane za pomocą licznika Geigera – Müllera. Urządzenie to jest bardzo czułe, umożliwia wykrywanie i liczenie cząstek dzięki jonizacji gazu wywołanej przejściem promieniowania.

Jak działa miernik promieniowania radioaktywnego?

Czytaj dalej Promieniowanie jądrowe – wykrywanie i jego dawki

Prawa Keplera

Prawa Keplera - fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź
07.04.2020

Johannes Kepler wnikliwie przeanalizował dane dotyczące ruchu planet uzyskane przez Tychona de Brahe. Na tej podstawie wykazał, że planety poruszają się według określonych praw zgodnych z teorią Kopernika; prawa te umożliwiły Newtonowi odkrycie prawa powszechnego ciążenia. Kepler stwierdził że ruchem planet rządzą trzy proste prawa (prawa Keplera stosują się również do ruchu satelitów okrążających dowolną planetę).

Trzecie prawo Keplera

Sześciany wielkich półosi orbit jakichkolwiek dwóch planet mają się tak do siebie, jak kwadraty ich okresów obiegu. W przypadku orbit kołowych (okrąg jest szczególnym przypadkiem elipsy):

Trzecie prawo Keplera – przykład

Mars obiega Słońce w czasie około TM = 1,88 lat ziemskich. Oblicz średnią odległość Marsa od Słońca, wiedząc że Ziemię dzieli od Słońca średnio RZ = 150 mln km.

Zadanie: Przeczytaj temat z podręcznika i zrób notatkę.

Powtórzenie materiału – Energia cz.1

Powtórzenie materiału - Energia cz.1 - fizyka rozszerzona kl. 3a/3b – E. Gwóźdź
czwartek 26.03.2020

1. Energia kinetyczna

Przeanalizuj treść https://epodreczniki.pl/a/energia-kinetyczna-rozwiazywanie-zadan/DP9XUg2Bf

2. Przykład zadania (do analizy)

Pamiętaj!

• Praca przeciw sile grawitacji jest niezależna od sposobu przemieszczenia ciała.
• Jeżeli rozważamy ruch ciała na równi, to interesują nas siły, których kierunek jest równoległy do równi.

3. Zadania do samodzielnego wykonania – prześlij je na adres skalna1@poczta.fm

Polecenia: 2.1, 2.2, 2.3 z epodrecznika.

 

Pamiętaj o możliwości konsultacji online! Termin: 26 marca 2020 r.

 

Układ Słoneczny

 

Układ Słoneczny - fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź

A. Podręcznik – temat 19

Układ Słoneczny znajduje się w jednym z ramion galaktyki w odległości około 2/3 od centrum Galaktyki – 30 000 lat świetlnych od centralnej wypukłości. Wraz z całą Drogą Mleczną obraca się wokół środka galaktyki z prędkością 220 km/s – jeden pełny obrót trwa około 240 mln lat. Szacuje się, że Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu i związane jest z zagęszczaniem się wirującego obłoku materii. Większość tej materii skupiła się w środku tworząc Słońce, które po osiągnięciu odpowiednio dużej masy i temperatury “zapłonęło” – stało się gwiazdą. Z pozostałej materii powstały planety i inne ciała niebieskie należące do Układu Słonecznego.

B. Zobacz  https://epodreczniki.pl/a/uklad-sloneczny/DpEjsLGGO

Notatka do zeszytu:

1. Ruch gwiazd i planet na niebie

a) model geocentryczny

b) model heliocentryczny (M. Kopernik)

2. Dziś wiemy że Ziemia jest jedną z ośmiu planet okrążających Słońce. Pozostałe to Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.

C. Zobacz Układ Słoneczny_prezentacja oraz przeczytaj o planetach (2 strony z podręcznika: Planety Układu Słonecznego).

3. Budowa planet

a) skaliste globy: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars

b) olbrzymie kule gazu: Jowisz, Saturn, Uran i Neptun

4. Zadanie domowe:  wykonaj zad. 2 i 3 do tematu 19.

Uwaga: Proszę na dzienniku elektronicznym odczytać wiadomość o odebraniu tej lekcji.

Proszę również podpisywać prace i podawać klasę!

Kontakt: skalna1@poczta.fm

 

Jądro atomowe

Jądro atomowe - fizyka kl. 1c/1d – E. Gwóźdź

A. Podręcznik – temat 16

B. Zobacz film http://scholaris.pl/zasob/70778

Notatka do zeszytu:

1. Jądro atomowe najprostszego pierwiastka – wodoru – składa się z jednej cząstki zwanej protonem. Jądra pozostałych pierwiastków składają się z protonów i neutronów. Wokół jądra krążą elektrony, których liczba jest taka sama jak liczba protonów w jądrze (dla niezjonizowanego atomu).

C. Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=ZtCLGaA2Jyg

 

2. Jądro atomowe charakteryzowane jest przez dwie liczby:

a) liczba atomowa Z – to liczba protonów w jądrze

b) liczba masowa A – to liczba protonów i neutronów w jądrze (inaczej liczba nukleonów w jądrze)

Sposób zapisu tych liczb dla danego pierwiastka:

3. Izotopy danego pierwiastka to takie odmiany tego samego pierwiastka, które różnią się liczbą neutronów.

Np. dla wodoru to deuter i tryt.  Wodór podstawowy składa się z 1 protonu, deuter z 1 protonu i 1 neutronu, a tryt z 1 protonu i 2 neutronów.

4. Określ liczbę protonów i neutronów dla następujących izotopów:

 

a)  K1939;      b) Se3479;

 

5. Zadanie domowe str. 149/zad. 1,2,3

Uwaga: Proszę na dzienniku elektronicznym odczytać wiadomość o odebraniu tej lekcji.

Proszę również podpisywać prace i podawać klasę!

Kontakt: skalna1@poczta.fm

 

Podsumowanie wiadomości z fizyki atomu

Podsumowanie wiadomości z fizyki atomu - (powtórzenie z kl. 1) fizyka rozszerzona kl. 3a/3b – E. Gwóźdź

1. Proszę zapoznać się z tematem z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-fizyki-atomu/Dsp9Rha8w

i wykonać zadania oraz test z tego podręcznika

2. Zadania dodatkowe

 • Oblicz długość fali promieniowania emitowanego przez atomy wodoru przy przeskoku elektronu z orbity 5 na 2. Jaka to seria widmowa?
 • Energie dwóch pierwszych poziomów energetycznych atomu wodoru są równe -13,59eV i -3,39eV. Jaką długość fali ma kwant pochłaniany przez atom przy przejściu z jednego poziomu na drugi?
 • Do jakiej prędkości należy rozpędzić elektrony, aby mogły zostać użyte do oglądania wirusów w mikroskopie elektronowym? Długość wirusa d=2,5*10^-7m. Długość fali de Broglie’a elektronów musi być mniejsza od oglądanego obiektu.
 • Promień orbity wodoru wynosi 5,3·10-11 Oblicz promień 4-tej orbity.

Rozwiązania ->  

3. Zadania do samodzielnego wykonania – prześlij je na adres skalna1@poczta.fm

Pamiętaj o możliwości konsultacji online! Termin: 23 marca 2020 r. godz. 21.00

Jak działa laser

Jak działa laser – fizyka kl. 1c/1d – E. Gwóźdź

1. Materiały do przeczytania i obejrzenia

 • Podręcznik – str. 130-133
 • Laser wg. wikipedi – urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od (ang.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Promieniowanie lasera jest spójne, zazwyczaj spolaryzowane i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. W laserze łatwo jest otrzymać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyjnej, co jest równoważne bardzo dużej mocy w wybranym, wąskim obszarze widma. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu (zob. laser femtosekundowy).
 • -> Laser – wymuszona emisja promieniowania przez atomy
 • Zastosowanie laserów!!! – dół str. 132/133 (dokonaj uszeregowania wg mocy)

2. Zadanie nr 3 i 4 / str. 134 -odpowiedzi

3. Rozwiąż zadania i odpowiedzi wyślij na adres skalna1@poczta.fm

 1.  zad. 1 / str. 134
 2. zad. 2 / str. 134
 3. Wskaż po 2 urządzenia w których zastosowano laser o małej, średniej i dużej mocy.
 4. W każdej parze wybierz rodzaj promieniowania, w którym fotony mają większą energię:
  • światło niebieskie            światło czerwone
  • światło fioletowe              światło żółte
  • światło niebieskie            światło żółte
  • światło fioletowe             światło czerwone

Termin przesłania prac: 20 marca 2020 r. godz. 22.30

 

Księżyc – towarzysz Ziemi

Księżyc – towarzysz Ziemi – fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź

1. Materiały do przeczytania i obejrzenia

2. Pytania i zadania z podręcznika – odpowiedzi

3. Rozwiąż test i odpowiedzi wyślij na adres skalna1@poczta.fm

pobierz test –> test

Termin przesłania prac: 20 marca 2020 r. godz. 22.30

 

Falowa natura materii

Falowa natura materii – fizyka rozszerzona kl. 3a/3b – E. Gwóźdź

1. Materiały do przeczytania i obejrzenia

2. Zadania 1, 2, 3 str. 367

3. Zadania do samodzielnego wykonania:

 1. Na czym polegała hipoteza de Broglie’a?
 2. W jaki sposób wykazano falową naturę elektronów?
 3. Oblicz jaką długość fali należałoby przypisać cząstce makroskopowej o masie 0,1 mg, poruszającej się z szybkością 10 mm/s.
 4. Oblicz energię kinetyczną (w eV) elektronu, którego długość fali de Broglie’a wynosi 112 pm.

Zadania proszę przesłać do sprawdzenia na adres skalna1@poczta.fm

Termin przesłania prac: 17 marca 2020 r. godz. 22.30

4. Dla maturzystów: https://www.youtube.com/watch?v=CpjPmz4R8Jc