Archiwa kategorii: PROJEKTY

Nasz projekt e-twinning Education World Web 2.0

Zapraszam do obejrzenia interaktywnej wystawy działań i rezultatów projektu eTwinning “Web 2.0. Education World”, zrealizowanego z klasą 2a LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach we współpracy z 53 szkołami z partnerskich krajów w roku szkolnym 2016/2017.

 

Interaktywny obraz Thinglink z logo projektu zawiera linki do:

  1. Kalendarium z zapisami prac naszych uczniów ( kolejny obraz Thinglink-należy kliknąć w żółte kropki otwartego obrazu Kalendarium, umieszczone pod nazwami miesięcy, żeby otworzyć linki do 8 kolekcji prac , zapisanych w aplikacji Padlet) , dokumentacji współpracy i spotkań on-line (Padlet) oraz elektronicznej książki polecanych przez partnerów edukacyjnych narzędzi internetowych z ich opisami ( należy kliknąć w czerwone kropki na obrazie)
  2. Informacji na temat przeprowadzonego projektu; logo, poster, mapa uczestników, opisy projektu w j.polskim i j.angielskim, Twinspace projektu na portalu eTwinning ( należy kliknąć w żółte kropki na obrazie)
  3. Informacji na temat uczestników projektu: profili eTwinning uczniów naszej Szkoły ( obraz Thinglink – należy kliknąć w czerwone ikonki na zdjęciu) oraz prezentacji Google, obejmującej informacje na temat partnerskich szkół ( należy kliknąć w zielone kropki na obrazie Thinglink)

 

Państwa komentarze i uwagi będą mile widziane. Dziękujemy,

Ilkay Çekirdek-koordynator całości projektu

Mirosława Dyka-Płonka-koordynator szkolny

Klasa 2 a / gr.1 – uczestnicy

 

DEUTSCH HAT KLASSE

Deutsch hat Klasse 2016

Uczniowie Liceum im. Noblistów Polskich w Rydułtowach po raz drugi biorą udział w ogólnopolskim projekcie, prowadzonym przez Goethe-Institut w Warszawie.Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

To będzie niezwykły rok dla uczniów i mamy nadzieję, że wiosną będą dumni ze swoich pomysłów oraz efektów pracy. Grupa projektowa liczy 32 uczniów z klas I-III. Pracując metodą projektu uczniowie wspólnie uczą się języka niemieckiego i dokonują zmian w aranżacji klasy, w której uczą się tego języka. Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy realizacji ustalonych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka niemieckiego w szkole. Udział w projekcie stwarza uczniom możliwość aktywnego udziału i zaangażowania się na rzecz swojego środowiska.

 

Foto relacje z projektu można podejrzeć na szkolnym facebooku

https://www.facebook.com/142957169102405/photos/pcb.1326494074082036/1326493677415409/?type=3&theater

E- TWINNING

“Web 2.0. Education World”

W XXI wieku wszyscy żyjemy otoczeni wciąż rozwijającą się technologią. Dzieci i młodzież spędzają mnóstwo czasu korzystając z komputera, laptopa i smartfonów, najczęściej w celach rozrywkowych. Jako nauczyciele, wychowawcy, rodzice mamy obowiązek pokazać młodym użytkownikom Internetu narzędzia i aplikacje służące zdobywaniu, porządkowaniu i utrwalaniu wiedzy. Internetowy projekt “Web 2.0. Education World”, realizowany przez kilkudziesięciu partnerów z kilkunastu krajów służy zarówno propagowaniu wiedzy technologiczno-językowej naszych uczniów, rozwijaniu umiejętności nauczycieli, którzy rozumieją konieczność stosowania TIK w nowoczesnej edukacji, jak i dzieleniu się wypracowanymi rezultatami z partnerami projektowymi.

W projekcie biorą udział uczniowie grupy M. Dyki-Płonki z klasy 2 A. Nasze prace można zobaczyć na platformie eTwinning. Adres internetowy Twinspace:

https://twinspace.etwinning.net/24353/home

oraz w Tabletowym Notatniku Anglistki. Adres internetowy:

https://tackk.com/5wg00m

ERASMUS +

HEALTHY MINDS FOR HAPPY LIVES

Na najbliższe 2 lata nawiążemy  ścisłą współpracę ze szkołami w Bułgarii, Słowacji, Włoszech i Turcji. Wszyscy 4 partnerzy są nam dobrze znani ponieważ sa to ludzie i szkoły z którymu współpracowaliśmy w rożnych projektach w minionych latach.

Tytuł projektu to HEALTHY MINDS FOR HAPPY LIVES i odzwierciedla temat projektu którym jest zdrowie, zwłaszcza zdrowie psychiczne, młodych ludzi – absolutnie konieczne do dobrego rozwoju i szczęśliwego życia naszej młodzieży w przyszłości. W związku z tym że spędzają w tych murach bardzo dużo czasu postanowiliśmy wzmocnić wszystkie te czynniki które wpływają na dobre samopoczucie młodych i walczyć z tym co wpływa na nie niekorzystnie.

Wszystkie informacje dotyczące projektu, naszych zadań, zdjęcia, filmy dostępne są na stronie internetowej projektu

 http://erasmus2016.wixsite.com/healthyminds