Archiwum kategorii: 2 B

Chemia 2ab PR

Klasa 2ab chemia (17,18)

Źródła: podręcznik

https://www.chemfiz.cm.umk.pl/data/pages/dydaktyka/chfiz15/2-3.pdf do str 12 (prawa Kirchoffa Was nie obowiązują)

 

Temat: Równania termochemiczne

 

Proszę opracować notatkę zgodnie z punktami, prezentacja będzie pomocna i podręcznik:

 • Entalpia – funkcja stanu, definicja i wzór (podręcznik)
 • Efekt cieplny reakcji (wykresy zmian energii substratów i produktów dla reakcji egzo i endotermicznych)
 • Równania termochemiczne (warunki standardowe)

– standardowa entalpia tworzenia i spalania

– prowo Hessa

 

Do przeanalizowania w zeszycie przykładowe zadania z podręcznika (przykład 1,2,3)

 

 

Wartościowi ludzie

Z cyklu Wartościowi ludzie
Dziś chciałabym przybliżyć postać Janiny Ochojskiej.
Jest osobą niepełnosprawną od wczesnego dzieciństwa (choroba Heinego-Medina). Jak sama wspominała, zaakceptowanie swojej niepełnosprawności zawdzięcza pobytowi w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich, prowadzonym przez doktora Lecha Wierusza. W 1984 wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji EquiLibre, wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji EquiLibre. W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1992 założyła także Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję prezesa.
W kwietniu 2019 w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w której była kandydatką, ogłosiła publicznie, że choruje na raka piersi, ale nie zamierza rezygnować z kandydowania. W wyborach w tym samym roku uzyskała mandat posłanki do PE IX kadencji z 1. miejsca na liście komitetu Koalicja Europejska (jako kandydatka bezpartyjna z rekomendacji Platformy Obywatelskiej) w okręgu nr 12 obejmującym województwo dolnośląskie i województwo opolskie (otrzymała 307 227 głosów).
Ordery i odznaczenia
Nagrody i wyróżnienia
Przesyła też kilka linków na temat działalności Janiny Ochojskiej oraz jej fundacji
Pozdrawiam, Wasz pedagog

Stanfordzki experyment więzienny

Stanfordzki experyment więzienny
Dziś chciałabym przybliżyć Wam problematykę wywierania wpływu na ludzi oraz wchodzenia w role tak bardzo, że życie może całkiem wymknąć się spod kontroli. Przykładem obrazu takich zachowań jest Stanfordzki eksperyment więzienny. Był to projekt badawczy, który miał za zadanie zbadać psychologiczne efekty symulacji życia więziennego. Przeprowadziła go grupa psychologów pod przewodnictwem Philipa Zimbardo w 1971 roku. Podczas selekcji kandydatów kierowano się ich dobrą kondycją psychofizyczną oraz brakiem kryminalnej przeszłości. Selekcję przeszło 24 studentów, z których 18 ostatecznie wzięło udział w eksperymencie (pozostała szóstka stanowiła rezerwę). Eksperymentalne więzienie skonstruowano w piwnicy wydziału psychologii w Stanfordzie. Exsperyment przerwano ze względu na brutalność i zbyt poważne wchodzenia w role studentów. Poniżej podaję Wam link, gdzie możecie nieco szerzej zapoznać się ze strukturą experymentu, gdzie w brutalny sposób uwidacznia się „ciemna strona” człowieka.
Warto zapoznać się z tym tematem, gdyż historia oraz życie pokazuje, jak łatwo możemy zmienić siebie pod czyimś wpływem czy też w niecodziennych okolicznościach. Jak łatwo możemy stać się wyrocznią i katem…
Umieszczam te informacje jako formę przestrzegania pewnych norm i zasad, żeby nie stać się ludźmi ze Stanford…
Przesyłam Wam też link do filmu „Cicha furia. Stanfordzki experyment więzienny.”
pozdrawiam, Wasz pedagog

Matematyka MM 2b

Matematyka – 2b

21.04.20 wtorek 

Temat: Działania na wyrażeniach wymiernych – dodawanie i odejmowanie – ćwiczenia.

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Rozwiązanie zadań  – 44 i 45 – karta pracy ucznia (wysłana na e- maila klasowego)

2.         Przygotowanie do quizu z wyrażeń wymiernych, który odbędzie się 22.04.20 o godzinie 10.00. Link do quizu zostanie wysłany o godzinie  9.45 na e- miała klasowego i w dzienniku elektronicznym –  praca nad quizem rozpoczyna się o godzinie 10.00 – o tej godzinie należy się zalogować.

Termin realizacji rozwiązywania zadań 44 i 45  22.04.20 do godziny 9.45.

22.04.20 środa  

Temat: Quiz z wyrażeń  wymiernych.

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Otwórz link do quizu o godzinie 10.00 przystąp do rozwiązania go.

Termin realizacji 22.04.20 godzina 10.00

23.04.20 czwartek  (wspólna praca w aplikacji Discord godzina 14.00).

Temat: Równania wymierne.  (2h)

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Równia wymierne  – omówienie  tematu lekcji.

2.         Rozwiązywanie niektórych przykładów z  ćwiczeń – ćwiczenie 1, 2 str. 55 i ćwiczenie 3 i 4 str. 56

3.         Praca nad dokończeniem przykładów z ćwiczeń.

Termin realizacji 28.04.20 godzina 10.00

Chemia 2ab

 

Klasa 2ab –chemia (16)

 

 

Temat: Reakcje endo i egzoenergetyczne

Źródła: podręcznik, e- podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/reakcje-egzoenergetyczne-i-endoenergetyczne/DbLeE4cGs

Materiały dodatkowe:

http://chemia.wpt.kpswjg.pl/semestr1/temat12/temat12.html

 

Na podstawie powyższych źródeł opracuj w zeszycie notatkę odpowiadającą poniższym punktom:

 • Reakcja endo/otoczenie → układ /  i egzotermiczna (energetyczna)  /

układ  →  otoczenie/

– definicja

– wykres przebiegu

– przykłady

 • Opis doświadczenia z punktu 4 e-podręcznika (doświadczenie 1 i 2)

Język polski GC 2b

20-24.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 2b – Gabriela Czogała

Klasa  2b

Tematy  na cały tydzień

 1. Zatopion w szum, krzak dzikiej róży… Symbolizm w poezji młodopolskiej.
 2. O szyby deszcz dzwoni… Sposoby tworzenia nastroju w wierszu młodopolskim i współczesnym (temat dwugodzinny)

Zaczynamy – zgodnie z planem-omawiać ,,Wesele” S.  Wyspiańskiego.

 1. Geneza ,,Wesela” S. Wyspiańskiego (temat dwugodzinny)..

Polecenia do tematu 1

wyjaśnijcie pisemnie pojęcie symbolizmu: podręcznik str.94

– napiszcie, czym jest symbol ( str.94,95)

– wykonajcie pisemnie polec.3,4 ze str.97

Polecenia i notatki do tematu 2(temat dwugodzinny)

zapoznajcie się  z notą biograficzną poświęconą autorowi (podręcznik, s. 112), zwracając uwagę na ewolucję twórczości poety (dekadentyzm / nietzscheanizm / franciszkanizm → klasycyzm → nowatorstwo formalne w kontekście uniwersalnych idei humanistycznych – L.Staff  „poetą czterech epok”

Krótka notatka jako wprowadzenie do lekcji.

Pejzaż mentalny stanowi jeden z zasadniczych sposobów mówienia o uczuciach w literaturze modernistycznej. Opis krajobrazu staje się w utworze ekwiwalentem nastroju, emocji czy ukrytych w podświadomości myśli. Pisarze przełomu XIX i XX wieku ze szczególnym upodobaniem posługiwali się obrazami lasu, parku, łąki, pola czy rozmaitych typów zbiorników wodnych, aby wyrazić uczucia. Pejzaż w ujęciu takim ma zasugerować „aurę nastrojową”, ma być swoistym równoważnikiem tego, co ukryte we wnętrzu człowieka.

– odczytajcie wiersz  Staffa ( str.112)w kontekście poetyki impresjonistycznej. Po zapoznaniu się z tekstem  uzupełnijcie notatkę dot. cech  impresjonizmu w wierszu Staffa:

 • barwność widzenia : przykłady z tekstu…………………
 • podmiotowość : …………………………………………
 • muzyczność : instrumentacja głoskowa, …………………………………..

 

-wykonajcie  pisemnie polecenia: 1,2,3,4,5 str.113

–  zad. domowe: polec.1 ze str.43

Polecenia do tematu 3 (temat dwugodzinny)

–  przeczytaj wprowadzenie do lekcji  str.116 ,,Wyspiański-artysta wszechstronny”

–  przeczytaj i napisz krótką biografię Wyspiańskiego korzystając z dowolnego źródła. Wyróżnij w niej różne  dziedziny działalności artysty.

–  napisz, jaka była geneza ,,Wesela” str.118,119

– aby scharakteryzować rodowód postaci utworu przeczytaj ,,Miniprzewodnik. Plotka o ,,Weselu” z podręcznika ze str.122. Wypisz bohaterów utworu oraz odpowiadające im postaci realistyczne ( autentyczne), np. Gospodarz- Włodzimierz Tetmajer. Krótko scharakteryzuj każdą  postać autentyczną. Notatka może mieć formę tabeli.

– przeczytaj didaskalia (,,Dekoracje”) do utworu i opisz wnętrze bronowickiej chaty

Klasa  3b