Archiwum kategorii: 2 A

Chemia 2ab PR

Klasa 2ab chemia (17,18)

Źródła: podręcznik

https://www.chemfiz.cm.umk.pl/data/pages/dydaktyka/chfiz15/2-3.pdf do str 12 (prawa Kirchoffa Was nie obowiązują)

 

Temat: Równania termochemiczne

 

Proszę opracować notatkę zgodnie z punktami, prezentacja będzie pomocna i podręcznik:

 • Entalpia – funkcja stanu, definicja i wzór (podręcznik)
 • Efekt cieplny reakcji (wykresy zmian energii substratów i produktów dla reakcji egzo i endotermicznych)
 • Równania termochemiczne (warunki standardowe)

– standardowa entalpia tworzenia i spalania

– prowo Hessa

 

Do przeanalizowania w zeszycie przykładowe zadania z podręcznika (przykład 1,2,3)

 

 

Wartościowi ludzie

Z cyklu Wartościowi ludzie
Dziś chciałabym przybliżyć postać Janiny Ochojskiej.
Jest osobą niepełnosprawną od wczesnego dzieciństwa (choroba Heinego-Medina). Jak sama wspominała, zaakceptowanie swojej niepełnosprawności zawdzięcza pobytowi w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich, prowadzonym przez doktora Lecha Wierusza. W 1984 wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji EquiLibre, wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji EquiLibre. W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1992 założyła także Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję prezesa.
W kwietniu 2019 w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w której była kandydatką, ogłosiła publicznie, że choruje na raka piersi, ale nie zamierza rezygnować z kandydowania. W wyborach w tym samym roku uzyskała mandat posłanki do PE IX kadencji z 1. miejsca na liście komitetu Koalicja Europejska (jako kandydatka bezpartyjna z rekomendacji Platformy Obywatelskiej) w okręgu nr 12 obejmującym województwo dolnośląskie i województwo opolskie (otrzymała 307 227 głosów).
Ordery i odznaczenia
Nagrody i wyróżnienia
Przesyła też kilka linków na temat działalności Janiny Ochojskiej oraz jej fundacji
Pozdrawiam, Wasz pedagog

Stanfordzki experyment więzienny

Stanfordzki experyment więzienny
Dziś chciałabym przybliżyć Wam problematykę wywierania wpływu na ludzi oraz wchodzenia w role tak bardzo, że życie może całkiem wymknąć się spod kontroli. Przykładem obrazu takich zachowań jest Stanfordzki eksperyment więzienny. Był to projekt badawczy, który miał za zadanie zbadać psychologiczne efekty symulacji życia więziennego. Przeprowadziła go grupa psychologów pod przewodnictwem Philipa Zimbardo w 1971 roku. Podczas selekcji kandydatów kierowano się ich dobrą kondycją psychofizyczną oraz brakiem kryminalnej przeszłości. Selekcję przeszło 24 studentów, z których 18 ostatecznie wzięło udział w eksperymencie (pozostała szóstka stanowiła rezerwę). Eksperymentalne więzienie skonstruowano w piwnicy wydziału psychologii w Stanfordzie. Exsperyment przerwano ze względu na brutalność i zbyt poważne wchodzenia w role studentów. Poniżej podaję Wam link, gdzie możecie nieco szerzej zapoznać się ze strukturą experymentu, gdzie w brutalny sposób uwidacznia się „ciemna strona” człowieka.
Warto zapoznać się z tym tematem, gdyż historia oraz życie pokazuje, jak łatwo możemy zmienić siebie pod czyimś wpływem czy też w niecodziennych okolicznościach. Jak łatwo możemy stać się wyrocznią i katem…
Umieszczam te informacje jako formę przestrzegania pewnych norm i zasad, żeby nie stać się ludźmi ze Stanford…
Przesyłam Wam też link do filmu „Cicha furia. Stanfordzki experyment więzienny.”
pozdrawiam, Wasz pedagog

Kursy doskonalące dla każdego

Kursy doskonalące dla każdego
Poniższe linki pozwolą Wam zapoznać się z ofertę kursów doskonalących w województwie śląskim.
pozdrawiam Wasz pedagog

Chemia 2ab

 

Klasa 2ab –chemia (16)

 

 

Temat: Reakcje endo i egzoenergetyczne

Źródła: podręcznik, e- podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/reakcje-egzoenergetyczne-i-endoenergetyczne/DbLeE4cGs

Materiały dodatkowe:

http://chemia.wpt.kpswjg.pl/semestr1/temat12/temat12.html

 

Na podstawie powyższych źródeł opracuj w zeszycie notatkę odpowiadającą poniższym punktom:

 • Reakcja endo/otoczenie → układ /  i egzotermiczna (energetyczna)  /

układ  →  otoczenie/

– definicja

– wykres przebiegu

– przykłady

 • Opis doświadczenia z punktu 4 e-podręcznika (doświadczenie 1 i 2)

Historia DG 2a

HISTORIA – 2A

Temat: Konflikty kolonialne. 20.04.2020r.

1. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.

Generał Kitchener przyszedł ze swoim korpusem w roku 1898. Nie, […] – on przyjechał pociągiem. […] jego wojsko szło od granicy egipskiej i budowało linię kolejową. […] I pociąg dojechał aż tu, do same­go Omdurmanu. A w pociągu były nowe maszyny strzelające. Za jednym strzałem leciało z nich sto kul. […] W Sudanie ludzie nie widzieli nigdy pociągu i nie widzieli nigdy takich maszyn. Krzyczeli, że to szatan, […] i uciekali przed pociągiem. […] generała Kitchenera kalif Abdullahi nie mógł zwycię­żyć. […] Ale co mogli derwisze przeciwko piekielnym maszynom, z których leciało po sto kul? […] Zo­stało całe pole trupów. Skończyła się Mahdia. […] Potem Abdullahiego zabili, […] a generał Kitchener został za to zwycięstwo Lordem Chartumu. I zemścił się za śmierć Gordona. To była straszna zemsta […]. Wielka hańba dla Sudanu. Wielka hańba dla Europy. Kitchener kazał zburzyć i zrównać z ziemią grób Proroka. Najświętsze miejsce Sudanu, do którego przychodziły na modlitwy tysiące pobożnych pielgrzymów. […] Obcy żołnierze wyjęli z ziemi błogosławione zwłoki i odcięli od nich głowę. Potem ciało spalili na ogniu i popioły wsypali do Nilu. A głowę Proroka odesłali do egipskiego kedywa. […] I jechali z tą głową przez cały Sudan. […] Pokazywali odciętą głowę Proroka i mówili: „To jest głowa buntownika, co powstał przeciwko bejom i gubernatorom. Tak będzie z każdym, co się zbuntuje”. […] Straszny odwet za Gordona […]. Ale głowę Gordona-paszy odciął Babikr Koko, dziki jeździec z ple­mienia Tawalów. […] Tymczasem zwłoki Mahdiego zhańbił wielki europejski generał, a w Europie takich zwyczajów nie było już od wieków.

Źródło: M. Brandys, Śladami Stasia i Nel. Z panem Biegankiem w Abisynii, Warszawa 1974, s. 164–166.

A. Wymień czynniki, które zdecydowały o sukcesie Brytyjczyków w bitwie pod Omdurmanem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Wyjaśnij, jak – Twoim zdaniem – należy rozumieć słowa odnoszące się do polityki brytyjskiej po stłumieniu powstania Mahdiego: Wielka hańba dla Sudanu. Wielka hańba dla Europy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Wykonaj polecenia na podstawie tekstów źródłowych.

Gen. Christiaan R. de Wet, dowódca burski, o południowej Afryce z lat 1900–1902

Farmy, które przedtem miały przynajmniej jeden wózek, parę wołów, a często i więcej, zostały bez niczego, jeżeli zaś przypadkiem został wózek, chowano go starannie do ucieczki całej rodziny na wypadek ukazania się nieprzyjaciela, taką grozę budziły obozy koncentracyjne, które Anglicy zaczęli zakładać we wsiach, gdzie stały silne załogi.

Lord Roberts wydał proklamacje zapowiadające, że spalona będzie każda osada położona w promie­niu dziesięciomilowym od miejsca, gdzie Boerowie zburzą linię kolejową. Rozkaz ten był wypełnia­ny wszędzie i nieraz można było widzieć płonące osady […]. Jeżeli ich nie palono, to wysadzano dynamitem.

Odezwa Horatia Kitchenera, dowódcy brytyjskiego, wydana w Pretorii w 1901 r.

Zważywszy, że była Rzeczpospolita Wolnego Państwa Orańskiego i Rzeczpospolita Południowoafry­kańska [Transwal] zostały przyłączone do posiadłości Jego Królewskiej Mości; zważywszy, że woj­ska Jego Królewskiej Mości od dawna już zajęły stolice obu krajów i trzymają w swym ręku biura administracyjne i wszystkie urzędy publiczne tak w stolicach, jak i w znaczniejszych miastach, jako też i wszystkie linie kolejowe; zważywszy, iż większa część burgerów [żołnierzy burskich] obu byłych Rzeczypospolitych, w liczbie 35 000 […], znajduje się w niewoli lub złożyła broń […], postanowiłem i nakazuję, co następuje:

Wszyscy komendanci […] i przywódcy band zbrojnych, […] występujący z bronią w ręku przeciwko wojskom Jego Królewskiej Mości […], jak również członkowie rządu obu byłych Rzeczypospolitych zostaną wygnani na zawsze z Afryki Południowej, jeśli nie złożą broni do dnia 15 września r.b. Koszta utrzymania ich rodzin zostaną pokryte ze sprzedaży ich dóbr ruchomych i nieruchomych.

Źródło: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 365–368.

A. Opisz działania Brytyjczyków podejmowane wobec ludności burskiej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Określ, co ostatecznie zadecydowało o klęsce Burów w wojnie z Wielką Brytanią.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Zaznacz właściwe zakończenia zdań.

Pogłoska o złamaniu przez Brytyjczyków zwyczajów religijnych hinduistów i muzułmanów była przyczyną wybuchu powstania

bokserów”.

Hererów i Hotentotów.

Mahdiego.

sipajów.

Konsekwencją powstania tajpingów było

obalenie władzy cesarskiej w Chinach.

dalsze uzależnienie Chin od mocarstw europejskich.

ograniczenie wpływów Zachodu i Rosji w Państwie Środka.

wstąpienie na tron dynastii mandżurskiej.

Język polski GC 2a

20-24.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 2a – Gabriela Czogała

Klasa 2a ( poziom rozszerzony)

Tematy  na cały tydzień

 1. Brzydota w poezji i sztuce( temat dwugodzinny)
 2. Pańskiego gniewu dzień. Ekspresjonizm w poezji i malarstwie (temat dwugodzinny)

 

Polecenia /notatki do tematu 1 ( temat dwugodzinny)

Notatka do lekcji.

1.Wprowadzenie –  przedstawienie postaci Ch.  Baudelaire’a  oraz omówienie przełomowego znaczenia jego twórczości literackiej na tle europejskim

– uważany za „prekursora poezji symbolicznej” (ale i „ostatniego romantyka”, „patrona modernistów”)

– w latach 40. XIX w. zbliża się do artystów, którzy przez krytykę uznawani są za prekursorów sztuki awangardowej (np.: G. Courbet, G. Flaubert i in.),

– poète maudit ‘poeta przeklęty’ (kontrowersyjne zachowanie prowokujące opinię publiczną, np.: konflikt z rodziną, rozpusta, narkotyki, alkoholizm, prowokacyjność dzieł literackich doprowadziły w konsekwencji do procesów sądowych), – zbiór ,,Kwiaty zła” kształtował się w latach 40. XIX w. (1. wydanie w 1857 r., 1. wydanie w Polsce – 1894r.)

– ostentacyjne zerwanie z romantycznym stylem pisania (obsesyjne tematy twórczości Baudelaire’a to: spleen, śmierć, wino, rozmaite aspekty miłości, obrazki paryskie),

–,, Kwiaty zła” zostały uznane za „biblię” dekadentyzmu (Baudelaire jasno sformułował program negacji postępu, wyraził niewiarę w siebie, romantyczne mal du siècle)

 1. Interpretacja tytułu zbiorku poezji: tytuł zderza ze sobą dwie sprzeczności: „kwiaty” ewokują takie wartości jak piękno, delikatność; „zło” przywołuje wartości odmienne.
 2. Określenie problematyki utworu , sytuacji lirycznej oraz charakterystyka adresatki wiersza:

-tematyka miłosna / erotyk – refleksja egzystencjalna nad marnością ludzkiego losu;

– czas: upalny letni poranek;  przestrzeń: polna ścieżka; sytuacja: spacer zakochanych, obserwacja rozkładającego się ciała kobiety

– ukazanie kobiety jako formy doskonałej pod względem cielesnym (królowa wdzięków), nagromadzenie metafor idealizujących kobietę (np.: gwiazda, słońce, anioł, królowa), słownictwo podkreślające wyjątkowość kobiety (por. epitet jedyna)  –  kategoria piękna

– słownictwo z zakresu fizjologii / opisujące różne stadia rozpadu materii biologicznej;  słownictwo negatywnie nacechowane pod względem emocjonalnym; epitety negatywnie wartościujące, słownictwo ukazujące rozmaite aspekty rozkładu (smród) – kategoria brzydoty, która zostaje ukazana jako coś fascynującego od strony estetycznej( np. ścierwo = dzieło Natury, padlina jako jedna z form istnienia dzieła Natury) ,szkielet przepysznej budowy, ,,brzęczała na tym zgniłym brzuchu much orkiestra ( ciało trupa jako scena), ,,wszystko się […] jak fala wznosiło ( rozkład ciała ludzkiego jako coś wzniosłego)

 1. Funkcje brzydoty w utworze:

– poetyka skandalu (brzydota jako element prowokacji artystycznej wymierzonej w gusta mieszczańskiego odbiorcy);

– brzydota jako jeden z elementów ludzkiej egzystencji;

– fascynacja brzydotą (tym, co zostało zmarginalizowane przez dotychczasową sztukę); zaś piękno jest zjawiskiem iluzorycznym, ulotnym, nietrwałym, tymczasowym i  podlega procesowi degradacji / jest skazane na zagładę)

Zadanie domowe: polec.1  str.101

Polecenia do tematu 2 (temat dwugodzinny)

– przeczytaj wprowadzenie do utworu str.136

– wyjaśnij pisemnie pojęcie ekspresjonizmu, wypisz jego cechy

– po przeczytaniu utworu -wykonaj pisemnie polecenia 1,2,5,8,10 str.140

– zobacz obraz E. Muncha ,,Krzyk”( podręcznik str.142) i wykonaj pisemnie poplec.1,2,3,4,5 ze str.143

 

Klasa 2a (poziom podstawowy)

Tematy na cały tydzień

 1. Polski my naród… Różne ujęcia sprawy narodowej w XIX i XX wieku „(temat dwugodzinny)

Zaczynamy – zgodnie z planem-omawiać ,,Wesele” S.  Wyspiańskiego.

 1. Geneza ,,Wesela” S. Wyspiańskiego (temat dwugodzinny)

Polecenia / notatki do tematu 1

1.Przywołanie utworów literackich pełniących funkcję hymnu narodowego.:  np. Bogurodzica (tu: średniowieczna modlitwa pełniąca funkcję hymnu dynastycznego Jagiellonów); Hymn do miłości ojczyzny, I. Krasicki (tu: nowoczesny model patriotyzmu definiujący wspólnotę jako zbiorowość zamieszkującą określony teren, posługującą się tym samym językiem; patriotyzm jako poświęcenie życia dla ojczyzny; J. Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (tu: żołnierska piosenka oficjalnie uznana za hymn w 1926 r., definiowanie polskości jako wartości tożsamej ze wspólnotą ludzi czujących się Polakami)

 1. Rozumienie pojęcia polskości / atrybuty polskości w .,,Rocie” M. Konopnickiej

– atrybutami polskości są: ziemia, mowa, tradycje (piastowskie), religia,; „Polska” jako nazwa etniczna;

– polskość manifestuje się przez: wierność tradycji przodków określającej tożsamość narodową Polaków, stawienie czoła postępującej germanizacji, traktowanie codziennego życia jako walki z wrogiem, gotowość do poświęcenia życia w walce, dumę narodową / rodową, nieustępliwość w walce itd.

– Niemiec jako wróg (przeciwnik w walce), jako „obcy” zagrażający polskiej tradycji, historii

– Bóg jako siła stojąca po stronie Polaków w sporze z Niemcami.

 

Polecenia do tematu 2 (temat dwugodzinny)

–  przeczytaj wprowadzenie do lekcji  str.116 ,,Wyspiański-artysta wszechstronny”

–  przeczytaj i napisz krótką biografię Wyspiańskiego korzystając z dowolnego źródła. Wyróżnij w niej różne  dziedziny działalności artysty.

–  napisz, jaka była geneza ,,Wesela” str.118,119

– aby scharakteryzować rodowód postaci utworu przeczytaj ,,Miniprzewodnik. Plotka o ,,Weselu” z podręcznika ze str.122. Wypisz bohaterów utworu oraz odpowiadające im postaci realistyczne ( autentyczne), np. Gospodarz- Włodzimierz Tetmajer. Krótko scharakteryzuj każdą  postać autentyczną. Notatka może mieć formę tabeli.

– przeczytaj didaskalia (,,Dekoracje”) do utworu i opisz wnętrze bronowickiej chaty