Archiwum kategorii: 1 D

J. polski MK 1d

I d, język polski nr 9

Zaczynamy omawiać nową epokę – Oświecenie. Proszę zapoznać się z lekcją 46 (s.259) „Oświecenie i początek nowoczesności.” oraz sporządzić krótką notatkę z działu „Definicja Oświecenia (chodzi zwłaszcza o to, co epoka pochwalała, a co potępiała). Następnie należy przeczytać ze s.266 (l. 47) tekst „Zabobon, hasło z Wielkiej encyklopedii francuskiej” wraz z wprowadzeniem ( s.264, 265). Potem proszę wykonać ćwiczenia 1, 2, 3 oraz 7  (s.266, 267). Odpowiedź na dwa ostatnie powinna się składać z co najmniej 3 zdań złożonych.

Szczegóły w dzienniku elektronicznym.

Wartościowi ludzie

Z cyklu Wartościowi ludzie
Dziś chciałabym przybliżyć postać Janiny Ochojskiej.
Jest osobą niepełnosprawną od wczesnego dzieciństwa (choroba Heinego-Medina). Jak sama wspominała, zaakceptowanie swojej niepełnosprawności zawdzięcza pobytowi w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich, prowadzonym przez doktora Lecha Wierusza. W 1984 wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji EquiLibre, wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji EquiLibre. W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1992 założyła także Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję prezesa.
W kwietniu 2019 w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w której była kandydatką, ogłosiła publicznie, że choruje na raka piersi, ale nie zamierza rezygnować z kandydowania. W wyborach w tym samym roku uzyskała mandat posłanki do PE IX kadencji z 1. miejsca na liście komitetu Koalicja Europejska (jako kandydatka bezpartyjna z rekomendacji Platformy Obywatelskiej) w okręgu nr 12 obejmującym województwo dolnośląskie i województwo opolskie (otrzymała 307 227 głosów).
Ordery i odznaczenia
Nagrody i wyróżnienia
Przesyła też kilka linków na temat działalności Janiny Ochojskiej oraz jej fundacji
Pozdrawiam, Wasz pedagog

J. polski MK 1d

I d, język polski nr 8

Jako podsumowanie Baroku proszę zapoznać się z lekcją 45 (s.241) „Barok – wędrówka przez motywy i tematy literatury”. Następnie należy przeczytać ze s.219 (l. 40) tekst „Kontrreformacja w Polsce” wraz z wprowadzeniem. Potem proszę wykonać ćwiczenia 8, 9 oraz 10 (s.222). Każda odpowiedź powinna się składać z co najmniej 3 zdań złożonych.

Szczegóły w dzienniku elektronicznym.

Stanfordzki experyment więzienny

Stanfordzki experyment więzienny
Dziś chciałabym przybliżyć Wam problematykę wywierania wpływu na ludzi oraz wchodzenia w role tak bardzo, że życie może całkiem wymknąć się spod kontroli. Przykładem obrazu takich zachowań jest Stanfordzki eksperyment więzienny. Był to projekt badawczy, który miał za zadanie zbadać psychologiczne efekty symulacji życia więziennego. Przeprowadziła go grupa psychologów pod przewodnictwem Philipa Zimbardo w 1971 roku. Podczas selekcji kandydatów kierowano się ich dobrą kondycją psychofizyczną oraz brakiem kryminalnej przeszłości. Selekcję przeszło 24 studentów, z których 18 ostatecznie wzięło udział w eksperymencie (pozostała szóstka stanowiła rezerwę). Eksperymentalne więzienie skonstruowano w piwnicy wydziału psychologii w Stanfordzie. Exsperyment przerwano ze względu na brutalność i zbyt poważne wchodzenia w role studentów. Poniżej podaję Wam link, gdzie możecie nieco szerzej zapoznać się ze strukturą experymentu, gdzie w brutalny sposób uwidacznia się „ciemna strona” człowieka.
Warto zapoznać się z tym tematem, gdyż historia oraz życie pokazuje, jak łatwo możemy zmienić siebie pod czyimś wpływem czy też w niecodziennych okolicznościach. Jak łatwo możemy stać się wyrocznią i katem…
Umieszczam te informacje jako formę przestrzegania pewnych norm i zasad, żeby nie stać się ludźmi ze Stanford…
Przesyłam Wam też link do filmu „Cicha furia. Stanfordzki experyment więzienny.”
pozdrawiam, Wasz pedagog

Matematyka MM 1d

MATEMATYKA – 1D

24.04.20 piątek  

Temat (wpisany do zeszytu):   Dziedzina i miejsce zerowe funkcji.

Wskazówki do realizacji tematu:

1.            Rozwiązywanie zadań 1- 7 z przesłanej karty pracy ucznia.

2.            Przygotowanie do quizu z dziedziny i miejsce zerowych funkcji,  który odbędzie się  04.05.20 o godzinie 10.45.

Termin realizacji  27.04.20  do godziny 10.45.

Kursy doskonalące dla każdego

Kursy doskonalące dla każdego
Poniższe linki pozwolą Wam zapoznać się z ofertę kursów doskonalących w województwie śląskim.
pozdrawiam Wasz pedagog

Historia DG 1 d

HISTORIA – 1 D

Temat: Daleki wschód po II wojnie światowej. 20.04.2020r.

1. Korzystając z tekstu podręcznika oraz zasobów Internetu uzupełnij tabelkę.

Przyczyny

Wydarzenie

Skutki

incydent w Zatoce Tonkińskiej
Zawarcie rozejmu, utrzymanie podziału półwyspu na dwa kraje,

brak rozwiązania konfliktu.

2. Chiny po II wojnie światowej.

Rywalizacja między Kuomintangiem na czele z Czang Kai- szekiem a Komunistyczną Partią Chin z Mao tse- tungiem

1.10. 1949 r. Mao Tse – tung ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Czng Kai- szek ewakuował się na Tajwan.

Maoizm – chiński wariant ideologii komunizmu:

– terror

– nacjonalizacja

– likwidacja misji katolickich

– rozbudowa armii

– represje wobec inteligencji

– tworzenie obozów pracy

1950r. – zajęcie Tybetu

Wielki skok’ 1958- 1962 – celem było przekształcenie Chin z kraju rolniczego w silnie uprzemysłowiony.

– zakładano komuny, które likwidowały indywidualne gospodarstwa

– wspólnie wychowywano dzieci

– wytapiano stal w prymitywnych piecach hutniczych

– obniżano nakłady na edukację, służbę zdrowia i konsumpcję

Rewolucja kulturalna” 1966

– mordowano przeciwników Mao

– mobilizowano młodzież w oddziały Czerwonej Gwardii ( hunwejbini)

– niszczono inteligencję

1976r. – śmierć Mao Tse – tunga

 

Temat: Problemy i konflikty zimnowojenne. 20.04.2020r.

1. Rewolucja kubańska.

Od 1933 roku na Kubie panowała dyktatura Fulgencio Batisty – niezadowolenie społeczeństwa

26.07.1953r. Grupa młodzieży pod przewodnictwem Fidela Castro zaatakowała koszary wojskowe w Santiago de Cuba. Zamachowcy zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu. Po opuszczeniu wiezienia udali się na emigrację gdzie utworzyli Ruch 26 Lipca.

1.01.1959r. Fidel Castro wkracza do Hawany i opanowuje Kubę. Rozpoczyna się dyktatura Castro:

– przeprowadzono reformę rolną

– znacjonalizowano gospodarkę i amerykańskie latyfundia

– głoszono hasła antyamerykańskie

– uzyskano pomoc ZSRR

17.04.1961r. kubańscy emigranci popierani przez CIA ( wywiad USA ) wylądowali w Zatoce Świń w celu obalenia Castro – akcja nieudana.

Fidel Castro poprosił o pomoc ZSRR – rozmieszczenie na wyspie strategicznych wyrzutni rakietowych

USA w odpowiedzi na to ogłosiło całkowitą blokadę Kuby – kryzys karaibski.

Zaistniała groźba wybuchu wojny.

W rozwiązanie konfliktu zaangażowali się sekretarz ONZ – U Thant oraz papież Jan XXIII

28.10.1962r. podpisano zrozumienie – ZSRR wycofał wyrzutnie rakietowe, USA zrezygnowały z inwazji na Kubę.

2. Wojna w Afganistanie.

Wyjaśnij pojęcia :

mudżahedini –

talibowie –

Napisz kim byli:

Osama bin Laden –

Hamid Karzaj –

Język HTML

Język HTML - informatyka kl. 1c/1d gr.1/2/3 – E. Gwóźdź 
21/22.04.2020

1. Podręcznik od str. 154

HTML to język hipertekstowego znakowania (Hypertext Markup Language), który jest ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikacją, określającą postać dokumentów prezentowanych w Internecie.

Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia HTML. Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów – jak Notatnik w Windows – ręcznie wpisując znaczniki. Ja osobiście polecam te przykładowe edytory tekstowe stron internetowych, których możemy używać w środowisku Windows za darmo:
  • kED
  • Notepad+, Notepad++

Polecenia języka HTML są zazwyczaj nazywane znacznikami (tagami). Są to specjalne ciągi znaków objętych nawiasami < >. Informują one przeglądarkę, jak wyświetlić stronę na ekranie. Znaczniki stosowane są najczęściej w parach, np. <html> </html>. Należy zwrócić uwagę na ukośnik, który odróżnia znacznik zamykający </title> od otwierającego <title>. Teoretycznie nie ma znaczenia, czy znaczniki zapisane są za pomocą małych czy dużych liter, bowiem są interpretowane w ten sam sposób. Jednak warto przyzwyczajać się od początku do małych liter, gdyż są one zalecane w rekomendacji W3C dotyczącej specyfikacji HTML 4.01, a w specyfikacji XHTML są wymagane. Większość znaczników może mieć przypisane odpowiednie parametry (atrybuty) określające ich szczególne cechy. Atrybuty definiowane są za pomocą pary: atrybut=”wartość” i są umieszczane w znaczniku otwierającym, np. <p style=”font-family: verdana;”>tekst wyświetlany </p> Wartości należy podawać w cudzysłowie.

Struktura dokumentu

Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html> </html>. Znaczniki te informują, że wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi stanowi dokument HTML. Pierwszym elementem strony jest nagłówek, a jego ramy wyznacza para znaczników <head> </head>. Zawiera informacje istotne m. in. dla przeglądarki wyświetlającej stronę. Zawartość nagłówka nie jest wyświetlana na stronie internetowej.
W sekcji <head> można wstawić parametry, które uzupełniają informacje na temat dokumentu. Najczęściej są to informacje przydatne przeglądarkom lub słowa kluczowe, wykorzystywane (już coraz rzadziej) przez serwisy wyszukujące. Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title> czyli tytuł, co nie oznacza wcale śródtytułu (nagłówka) na stronie, którą będzie widział oglądający ją w przeglądarce użytkownik. Zawarta między tymi znacznikami treść ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Zalecane jest, aby długość tytułu nie przekraczała 40 znaków. Nie należy także używać w tytule samych wielkich liter, gdyż wiele przeglądarek zignoruje stronę ani wpisywać adresów internetowych. Ważne! polecenie title powinno być umieszczone zaraz za otwierającym znacznikiem head, jeszcze przed wszystkimi informacjami meta.

<head>
<title>Strona ucznia X</title>
</head>

Element head zawiera ogólne informacje na temat dokumentu, które są zamieszczane między innymi w znaczniku <meta>. Najczęściej są to informacje są wykorzystywane przez wyszukiwarki oraz przez przeglądarkę do wyświetlania w prawidłowy sposób naszego dokumentu (kodowanie dokumentu, język dokumentu, dołączane skrypty itp.).

Bardzo ważnym elementem jest informacja o kodowaniu dokumentu. Zalecane jest stosowanie strony kodowej UTF-8 (Unicode) i w przypadku tego standardu informacja o stronie kodowej ma następującą postać:

<head>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>

Inne polecenia <meta> później!

Pozostałe informacje, wszystko to, co wyświetla się na stronie internetowej, czyli właściwa treść (ciało) dokumentu powinny być objęte znacznikami <body> </body>. Definiując ciało dokumentu możemy wstawić dodatkowo kilka informacji o stylach, które zadecydują o graficznym wyglądzie strony.

Ostateczna, standardowa struktura każdego dokumentu html powinna wyglądać tak:

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>tytuł strony</title>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>
<body>
właściwa treść (ciało) dokumentu. Tu wpisujemy tekst, wstawiamy obrazy, tabele, czyli wszystko to, co powinien zobaczyć użytkownik po opublikowaniu naszej strony.
</body>
</html>

Cały dokument należy zapisać z rozszerzeniem html lub htm. Nazwa tworzonego dokumentu może być dowolna, jednak po opublikowaniu na serwerze WWW domyślnie otwieraną stroną jest strona o nazwie index.html

2. Zobacz teraz jak to wygląda w praktyce: https://youtu.be/dVRvcxkH9Yc

3. Jako zadanie napisz taki dokument HTML w notatniku i wyślij na fizyka@skalna1.edu.pl

Tytuł strony <title> ma być : strona Tycjana (wstaw swoje)

w <body> wpisz: tu będzie piękna strona Tycjana Hroboka (wpisz swoje dane)

Pamiętaj o możliwości konsultacji!

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!