Archiwum kategorii: 1 C

Chemia 1c

Klasa 1c – biologia (4) nauczanie zdalne

 

Temat: Biotechnologia molekularna w medycynie

Źródła: podręcznik, e – podręcznik:  https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-badan-dna-w-medycynie/DcZDQn7X3

Materiały dodatkowe: http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Biotechnologia-medyczna

https://pulsmedycyny.pl/biotechnologiczna-rewolucja-w-farmacji-i-medycynie-880229

http://www.e-biotechnologia.pl/filmy_naukowe/biotechnologia-w-medycynie.html

Sporządź w zeszycie notatkę do tematukorzystając z powyższych źródeł wg następujących punktów:

  • Co to jest i na czym polega diagnostyka molekularna
  • Co to są biofarmaceutyki i podaj przykłady
  • Na czym polega terapia genowa i rodzaje terapii genowych
  • Transplantacja – co to jest i czemu służy?

Wartościowi ludzie

Z cyklu Wartościowi ludzie
Dziś chciałabym przybliżyć postać Janiny Ochojskiej.
Jest osobą niepełnosprawną od wczesnego dzieciństwa (choroba Heinego-Medina). Jak sama wspominała, zaakceptowanie swojej niepełnosprawności zawdzięcza pobytowi w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich, prowadzonym przez doktora Lecha Wierusza. W 1984 wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji EquiLibre, wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji EquiLibre. W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1992 założyła także Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję prezesa.
W kwietniu 2019 w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w której była kandydatką, ogłosiła publicznie, że choruje na raka piersi, ale nie zamierza rezygnować z kandydowania. W wyborach w tym samym roku uzyskała mandat posłanki do PE IX kadencji z 1. miejsca na liście komitetu Koalicja Europejska (jako kandydatka bezpartyjna z rekomendacji Platformy Obywatelskiej) w okręgu nr 12 obejmującym województwo dolnośląskie i województwo opolskie (otrzymała 307 227 głosów).
Ordery i odznaczenia
Nagrody i wyróżnienia
Przesyła też kilka linków na temat działalności Janiny Ochojskiej oraz jej fundacji
Pozdrawiam, Wasz pedagog

Stanfordzki experyment więzienny

Stanfordzki experyment więzienny
Dziś chciałabym przybliżyć Wam problematykę wywierania wpływu na ludzi oraz wchodzenia w role tak bardzo, że życie może całkiem wymknąć się spod kontroli. Przykładem obrazu takich zachowań jest Stanfordzki eksperyment więzienny. Był to projekt badawczy, który miał za zadanie zbadać psychologiczne efekty symulacji życia więziennego. Przeprowadziła go grupa psychologów pod przewodnictwem Philipa Zimbardo w 1971 roku. Podczas selekcji kandydatów kierowano się ich dobrą kondycją psychofizyczną oraz brakiem kryminalnej przeszłości. Selekcję przeszło 24 studentów, z których 18 ostatecznie wzięło udział w eksperymencie (pozostała szóstka stanowiła rezerwę). Eksperymentalne więzienie skonstruowano w piwnicy wydziału psychologii w Stanfordzie. Exsperyment przerwano ze względu na brutalność i zbyt poważne wchodzenia w role studentów. Poniżej podaję Wam link, gdzie możecie nieco szerzej zapoznać się ze strukturą experymentu, gdzie w brutalny sposób uwidacznia się „ciemna strona” człowieka.
Warto zapoznać się z tym tematem, gdyż historia oraz życie pokazuje, jak łatwo możemy zmienić siebie pod czyimś wpływem czy też w niecodziennych okolicznościach. Jak łatwo możemy stać się wyrocznią i katem…
Umieszczam te informacje jako formę przestrzegania pewnych norm i zasad, żeby nie stać się ludźmi ze Stanford…
Przesyłam Wam też link do filmu „Cicha furia. Stanfordzki experyment więzienny.”
pozdrawiam, Wasz pedagog

Kursy doskonalące dla każdego

Kursy doskonalące dla każdego
Poniższe linki pozwolą Wam zapoznać się z ofertę kursów doskonalących w województwie śląskim.
pozdrawiam Wasz pedagog

Historia DG 1 c

KLASA 1 C – HISTORIA

Temat: ZSRR w latach 1945 – 1991. 20.04.2020r.

1. Przeczytaj tekst źródłowy i napisz jakie zarzuty przeciwko Stalinowi i jego rządom podkreślił w referacie Nikita Chruszczow.

Referat Nikity Chruszczowa o kulcie jednostki, wygłoszony na XX Zjeździe KPZR w nocy z 24 na 25 lutego 1956 roku

Stalin wprowadził pojęcie „wróg ludu”. Ten termin od razu zwalniał od konieczności wszelkiego udowadniania błędów ideologicznych człowieka albo ludzi, z którymi polemizowano, umożliwiał on zastosowanie najokrutniejszych represji, wbrew wszelkim normom praworządności rewolucyjnej, wobec każdego, kto w czymkolwiek nie zgadzał się ze Stalinem, kto był tylko podejrzany o wrogie zamiary, kto został po prostu oszkalowany. To pojęcie „wróg ludu” w gruncie rzeczy już samo wykluczało możliwość jakiejkolwiek walki ideologicznej lub wyrażania swych poglądów na to lub inne zagadnienia nawet o charakterze praktycznym. Jako główny i w gruncie rzeczy jedyny dowód winy traktowano, wbrew wszelkim normom współczesnej nauki, prawa „przyznanie się” samego oskarżonego, przy czym to „przyznanie się”, jak stwierdziła później kontrola, uzyskiwano przez fizyczne środki oddziaływania na oskarżonego.

Doprowadziło to do jaskrawego gwałcenia praworządności rewolucyjnej, do tego, że ofiarą padło wielu ludzi zupełnie niewinnych, którzy w przeszłości bronili linii partii. Należy stwierdzić, że w stosunku do ludzi, którzy w swoim czasie występowali przeciwko linii partii, nie było częstokroć dostatecznie poważnych podstaw, by unicestwić ich fizycznie. Aby uzasadnić fizyczne unicestwienie takich ludzi, wprowadzono właśnie formułę wróg ludu.

[…] Obecnie gdy zbadano sprawy niektórych z tych rzekomych „szpiegów” i „szkodników”, ustalono, że sprawy te zostały sfabrykowane. Przyznanie się do winy aresztowanych, oskarżonych o wrogą działalność, uzyskano przy pomocy okrutnych, nieludzkich tortur.

W wyniku potwornego fałszowania takich spraw, w wyniku tego, że dano wiarę oszczerczym zeznaniom oraz wymuszonemu oczernianiu siebie i innych, zginęło wiele tysięcy uczciwych, niewinnych komunistów. Towarzysze, aby nie powtarzać błędów przeszłości Komitet Centralny stanowczo występuje przeciwko kultowi jednostki. Uważamy, że Stalin był wywyższany ponad miarę.

2. Wyjaśnij pojęcie „pierestrojka”i napisz jakie zmiany polityczne i gospodarcze wprowadzała. Można korzystać z tekstu podręcznika oraz zasobów Internetu.

Język HTML

Język HTML - informatyka kl. 1c/1d gr.1/2/3 – E. Gwóźdź 
21/22.04.2020

1. Podręcznik od str. 154

HTML to język hipertekstowego znakowania (Hypertext Markup Language), który jest ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikacją, określającą postać dokumentów prezentowanych w Internecie.

Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia HTML. Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów – jak Notatnik w Windows – ręcznie wpisując znaczniki. Ja osobiście polecam te przykładowe edytory tekstowe stron internetowych, których możemy używać w środowisku Windows za darmo:
  • kED
  • Notepad+, Notepad++

Polecenia języka HTML są zazwyczaj nazywane znacznikami (tagami). Są to specjalne ciągi znaków objętych nawiasami < >. Informują one przeglądarkę, jak wyświetlić stronę na ekranie. Znaczniki stosowane są najczęściej w parach, np. <html> </html>. Należy zwrócić uwagę na ukośnik, który odróżnia znacznik zamykający </title> od otwierającego <title>. Teoretycznie nie ma znaczenia, czy znaczniki zapisane są za pomocą małych czy dużych liter, bowiem są interpretowane w ten sam sposób. Jednak warto przyzwyczajać się od początku do małych liter, gdyż są one zalecane w rekomendacji W3C dotyczącej specyfikacji HTML 4.01, a w specyfikacji XHTML są wymagane. Większość znaczników może mieć przypisane odpowiednie parametry (atrybuty) określające ich szczególne cechy. Atrybuty definiowane są za pomocą pary: atrybut=”wartość” i są umieszczane w znaczniku otwierającym, np. <p style=”font-family: verdana;”>tekst wyświetlany </p> Wartości należy podawać w cudzysłowie.

Struktura dokumentu

Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html> </html>. Znaczniki te informują, że wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi stanowi dokument HTML. Pierwszym elementem strony jest nagłówek, a jego ramy wyznacza para znaczników <head> </head>. Zawiera informacje istotne m. in. dla przeglądarki wyświetlającej stronę. Zawartość nagłówka nie jest wyświetlana na stronie internetowej.
W sekcji <head> można wstawić parametry, które uzupełniają informacje na temat dokumentu. Najczęściej są to informacje przydatne przeglądarkom lub słowa kluczowe, wykorzystywane (już coraz rzadziej) przez serwisy wyszukujące. Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title> czyli tytuł, co nie oznacza wcale śródtytułu (nagłówka) na stronie, którą będzie widział oglądający ją w przeglądarce użytkownik. Zawarta między tymi znacznikami treść ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Zalecane jest, aby długość tytułu nie przekraczała 40 znaków. Nie należy także używać w tytule samych wielkich liter, gdyż wiele przeglądarek zignoruje stronę ani wpisywać adresów internetowych. Ważne! polecenie title powinno być umieszczone zaraz za otwierającym znacznikiem head, jeszcze przed wszystkimi informacjami meta.

<head>
<title>Strona ucznia X</title>
</head>

Element head zawiera ogólne informacje na temat dokumentu, które są zamieszczane między innymi w znaczniku <meta>. Najczęściej są to informacje są wykorzystywane przez wyszukiwarki oraz przez przeglądarkę do wyświetlania w prawidłowy sposób naszego dokumentu (kodowanie dokumentu, język dokumentu, dołączane skrypty itp.).

Bardzo ważnym elementem jest informacja o kodowaniu dokumentu. Zalecane jest stosowanie strony kodowej UTF-8 (Unicode) i w przypadku tego standardu informacja o stronie kodowej ma następującą postać:

<head>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>

Inne polecenia <meta> później!

Pozostałe informacje, wszystko to, co wyświetla się na stronie internetowej, czyli właściwa treść (ciało) dokumentu powinny być objęte znacznikami <body> </body>. Definiując ciało dokumentu możemy wstawić dodatkowo kilka informacji o stylach, które zadecydują o graficznym wyglądzie strony.

Ostateczna, standardowa struktura każdego dokumentu html powinna wyglądać tak:

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>tytuł strony</title>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>
<body>
właściwa treść (ciało) dokumentu. Tu wpisujemy tekst, wstawiamy obrazy, tabele, czyli wszystko to, co powinien zobaczyć użytkownik po opublikowaniu naszej strony.
</body>
</html>

Cały dokument należy zapisać z rozszerzeniem html lub htm. Nazwa tworzonego dokumentu może być dowolna, jednak po opublikowaniu na serwerze WWW domyślnie otwieraną stroną jest strona o nazwie index.html

2. Zobacz teraz jak to wygląda w praktyce: https://youtu.be/dVRvcxkH9Yc

3. Jako zadanie napisz taki dokument HTML w notatniku i wyślij na fizyka@skalna1.edu.pl

Tytuł strony <title> ma być : strona Tycjana (wstaw swoje)

w <body> wpisz: tu będzie piękna strona Tycjana Hroboka (wpisz swoje dane)

Pamiętaj o możliwości konsultacji!

Pamiętaj, aby odbierać wiadomości przez dziennik – to potwierdza Twoją frekwencję!

 

 

Reakcje jądrowe

Reakcje jądrowe - fizyka kl. 1c/1d – E. Gwóźdź
21-04-2020

Pierwszą reakcję jądrową przeprowadził Ernest Rutherford w 1919 r. – bombardował gazy cząsteczkami alfa, których źródłem był izotop polonu. Podczas eksperymentu z azotem zaobserwował, że na skutek takich zderzeń pojawiają się protony i śladowe ilości tlenu.

Definicja:
1. Reakcja jądrowa – proces przemiany jąder atomowych, wywołany oddziaływaniem jądra z cząstkami elementarnymi lub z innymi jądrami, którego wynikiem jest powstanie innych jąder i cząstek, np. rozszczepienie uranu.

Przebieg reakcji jądrowych zapisuje się w postaci równań, podobnie jak przebieg reakcji chemicznych. Po lewej stronie są jądra i cząstki wchodzące do reakcji jako substraty, po prawej zaś występują produkty reakcji.

2. Rozpad alfa

3. Rozpad beta

4. Promieniowanie gamma
Rozpad gamma jest procesem promieniotwórczym, polegającym na emisji wysokoenergetycznych kwantów promieniowania elektromagnetycznego, czyli fotonów. W procesie tym jądro atomu przechodzi ze stanu o wyższej energii (stanu wzbudzonego) do stanu o energii niższej, np. stanu podstawowego. Rozpad γ nie zmienia położenia pierwiastka w układzie okresowym, gdyż nie ulega tu zmianie liczba atomowa. Przemiana γ jest z reguły spowodowana zachodzącymi wcześniej reakcjami rozpadów α i β, w wyniku których może powstać jądro w stanie wzbudzonym.

Przeczytaj temat z podręcznika i zrób notatkę do zeszytu i odpowiedz na pytania.

Pytania:

1) Pierwszą reakcję jądrową przeprowadził Rutherford. W którym roku to było?

2) Jak zmieni się liczba atomowa Z i masowa A jądra izotopu w wyniku emisji jednej cząstki α i jednej cząstki β ?

3) Jaki to typ rozpadu Th-232 w Ra-228?