Archiwum kategorii: 1 B

Wartościowi ludzie

Z cyklu Wartościowi ludzie
Dziś chciałabym przybliżyć postać Janiny Ochojskiej.
Jest osobą niepełnosprawną od wczesnego dzieciństwa (choroba Heinego-Medina). Jak sama wspominała, zaakceptowanie swojej niepełnosprawności zawdzięcza pobytowi w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich, prowadzonym przez doktora Lecha Wierusza. W 1984 wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji EquiLibre, wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji EquiLibre. W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1992 założyła także Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję prezesa.
W kwietniu 2019 w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w której była kandydatką, ogłosiła publicznie, że choruje na raka piersi, ale nie zamierza rezygnować z kandydowania. W wyborach w tym samym roku uzyskała mandat posłanki do PE IX kadencji z 1. miejsca na liście komitetu Koalicja Europejska (jako kandydatka bezpartyjna z rekomendacji Platformy Obywatelskiej) w okręgu nr 12 obejmującym województwo dolnośląskie i województwo opolskie (otrzymała 307 227 głosów).
Ordery i odznaczenia
Nagrody i wyróżnienia
Przesyła też kilka linków na temat działalności Janiny Ochojskiej oraz jej fundacji
Pozdrawiam, Wasz pedagog

Biologia KC 1b

Klasa 1b – biologia PP (4)

Temat: Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe

 

Źródła: podręcznik (str 122-126), e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/na-czym-polega-oddychanie/D5k0d1wIo

https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

materiały pomocniczeJ warto zerknąć

https://www.youtube.com/watch?v=WdZLzXJ9Tdg

Korzystamy z powyższych źródeł opracuj w zeszycie punkty jakie należy rozwinąć w notatce

 

  • Oddychanie komórkowe i rodzaje
  • Oddychanie tlenowe i charakterystyka poszczególnych etapów (glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy)
  • Bilans oddychania tlenowego i jego zysk
  • Wymień trzy przykłady związku budowy mitochondrium z pełnioną przez nie funkcją

Stanfordzki experyment więzienny

Stanfordzki experyment więzienny
Dziś chciałabym przybliżyć Wam problematykę wywierania wpływu na ludzi oraz wchodzenia w role tak bardzo, że życie może całkiem wymknąć się spod kontroli. Przykładem obrazu takich zachowań jest Stanfordzki eksperyment więzienny. Był to projekt badawczy, który miał za zadanie zbadać psychologiczne efekty symulacji życia więziennego. Przeprowadziła go grupa psychologów pod przewodnictwem Philipa Zimbardo w 1971 roku. Podczas selekcji kandydatów kierowano się ich dobrą kondycją psychofizyczną oraz brakiem kryminalnej przeszłości. Selekcję przeszło 24 studentów, z których 18 ostatecznie wzięło udział w eksperymencie (pozostała szóstka stanowiła rezerwę). Eksperymentalne więzienie skonstruowano w piwnicy wydziału psychologii w Stanfordzie. Exsperyment przerwano ze względu na brutalność i zbyt poważne wchodzenia w role studentów. Poniżej podaję Wam link, gdzie możecie nieco szerzej zapoznać się ze strukturą experymentu, gdzie w brutalny sposób uwidacznia się „ciemna strona” człowieka.
Warto zapoznać się z tym tematem, gdyż historia oraz życie pokazuje, jak łatwo możemy zmienić siebie pod czyimś wpływem czy też w niecodziennych okolicznościach. Jak łatwo możemy stać się wyrocznią i katem…
Umieszczam te informacje jako formę przestrzegania pewnych norm i zasad, żeby nie stać się ludźmi ze Stanford…
Przesyłam Wam też link do filmu „Cicha furia. Stanfordzki experyment więzienny.”
pozdrawiam, Wasz pedagog

Matematyka MM 1b

21.04.20 wtorek matematyka

Temat (wpisany do zeszytu): Pojęcie funkcji – cd.

Wskazówki do realizacji tematu:

W ramach tematu lekcji przeanalizuj ze zrozumieniem 10 przykładów i ich odnośników znajdujących się na stronie

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/funkcje-wprowadzenie/

Termin realizacji 22.04.20 do godziny 9.45.

22.04.20 środa  matematyka

Temat (wpisany do zeszytu):  Układ współrzędnych.

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Przeczytaj uważnie  treści zamieszczone w podręczniku na stronie 139.

2.         Pod tematem lekcji zrób zadania 1,2,3,4,5 str. 139.

Termin realizacji 24.04.20 do godziny 9.45.

24.04.20 piątek (pomoc psychologiczno – pedagogiczna) wspólna praca w aplikacji Discord  godzina 10.00)

Temat (wpisany do zeszytu): Szkicowanie wykresów funkcji.

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Omówienie rozwiązań  zadań z podręcznika – ćwiczenie 1 str. 140, ćwiczenie 2 str. 140, ćwiczenie 3 str. 141, ćwiczenie 4 str. 142, ćwiczenie 5 str. 143,.

2.         Samodzielna analiza przykładów 1, 2 str. 140, przykładu 3 str. 141, przykładu 4, 5 str. 142, przykładu 6 i 7 str. 143

Termin realizacji 27.04.20 do godziny 9.45.

Kursy doskonalące dla każdego

Kursy doskonalące dla każdego
Poniższe linki pozwolą Wam zapoznać się z ofertę kursów doskonalących w województwie śląskim.
pozdrawiam Wasz pedagog

Język włoski ZK

Język włoski – 1 a i  b – Zuzanna Klimek

Buongiorno Cari Amici!

 

Zaczynamy tradycyjnie od piosenki, tym razem jest to Come musica Jovanottiego

https://www.youtube.com/watch?v=b3lJJRrB74c

– wydrukujcie sobie tekst i słuchając spróbujcie uzupełnić luki naszymi aggettivi possessivi 😊

Nie zniechęcajcie się, jeśli nie zdążycie za pierwszym razem, posłuchajcie drugi i trzeci raz.

https://amberpw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mklimek_amberpw_pl/EbnjhmfOindMp7kGDJFPry0Bw9Lu5FSrl0qNDs6fZGLPoQ?e=uYaRmh

 

 

A potem otwieramy podręcznik 😊

Na początku posłuchajcie krótkich dialogów – ćwiczenie 1 ze strony 51, a następnie zróbcie ćwiczenie 2 używając podanych wyrażeń jak podziękować i jak odpowiedzieć na podziękowanie.

Potem spójrzcie na stronę https://learnamo.com/come-dire-prego/

Obejrzyjcie filmik, przyjrzyjcie się jeszcze raz tym wyrażeniom, a na końcu zróbcie króciutkie ćwiczenie on-line.

A gdyby ktoś chciał, może zobaczyć sobie też filmik o tym, jak powiedzieć „dziękuję”:

https://www.youtube.com/watch?v=Pn3CNe3Mddg

 

I wracamy do podręcznika – pory roku – ćwiczenie 1 na stronie 53.

 

A na koniec duże liczebniki – to zagadnienie bazuje na tych liczebnikach, które już doskonale znacie – zróbcie ćwiczenie 2 i 3 na stronie 53.

 

I „zadanie domowe” – ćwiczenia 19-21 na stronach 38 i 39:

https://amberpw-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mklimek_amberpw_pl/EbxZfKuQIIhGueuQO5cnsHoBisQj1t5VuyKXSlyAGSXlAA?e=OQSbuU

 

A presto!

Zuzanna Klimek

Historia DG 1b

HISTORIA – KLASA 1 B

Temat: Pełnia średniowiecza w Europie. Powtórzenie wiadomości. 20.04.2020r.

1.Wykonaj polecenia na podstawie fragmentów Dictatus papae.
1. Kościół rzymski przez samego Boga został założony.
2. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym.
3. Tylko on sam może biskupów składać z godności lub do nich przywracać. […]
6. Z obłożonymi przez niego klątwą nie wolno przebywać w jednym domu. […]
8. On sam może tylko używać insygniów cesarskich.
9. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta. […]
12. Jemu wolno władcami rozporządzać, [a więc i cesarzy z tronu składać]. […]
14. W całym Kościele wolno mu duchownych mianować, gdzie by chciał. […]
18. Orzeczenie jego przez nikogo nie może być zaczepione, on sam zaś może unieważnić [orzeczenia] wszystkich innych. […]
22. Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, wedle świadectwa Pisma św., w żaden błąd nie popadnie. […]
26. Nikt nie może uważać się za katolika, kto nie zgadza się z Kościołem rzymskim.
27. On może poddanych zwalniać od wierności bezecnym.
Źródło:
Walka cesarstwa z papiestwem w świetle źródeł. Teksty źródłowe do nauki
historii w szkole średniej, z. 15, oprac. W.A. Semkowicz, Kraków 1924, s. 13–14.
A. Wyjaśnij, jak według Dictatus papae miały kształtować się relacje pomiędzy władzą papieską a świecką.
B. Napisz, czy poglądy wyrażone w Dictatus papae miały wpływ na relacje pomiędzy władzą papieską a świecką w XI i XII w.? Uzasadnij odpowiedź.

2. Dopasuj pojęcia o podanych opisów.
nikolaizm, nepotyzm, symonia, celibat
1. Kupowanie urzędów i godności w Kościele katolickim. ______________________
2. Obowiązek przestrzegania bezżeństwa duchownych.____________________

3. Dopasuj postaci do opisów.
Saladyn, Ludwik IX Święty, Konrad III, Ryszard Lwie Serce
1. Zjednoczył muzułmanów i odzyskał z rąk chrześcijan Jerozolimę w 1187 r.
2. Król Francji, stanął na czele dwóch ostatnich krucjat.

4. Oceń, czy podane zdania dotyczące ruchu odnowy Kościoła w X–XI w. są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.
Mnisi z opactwa Cluny uwolnili się od zwierzchnictwa lokalnego biskupa i podlegali bezpośrednio papieżowi. P/F
Zredukowano czas poświęcony na modlitwę, zwiększając czas trwania pracy fizycznej na przyklasztornych polach. P/F
Benedyktyni z Cluny domagali się zakazu zawierania małżeństw przez księży, czyli symonii. P/F

5. Oceń, czy podane informacje dotyczące św. Tomasza z Akwinu są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
Uważał, że rozum ma większą wartość niż objawienia. P/F
W swoich rozważaniach inspirował się głównie filozofią Platona. P/F
Wskazywał argumenty potwierdzające istnienie Boga. P/F

6. Zapoznaj się z fragmentem dokumentu wystawionego przez cesarza Henryka V. Następnie wykonaj polecenia.
W imię świętej i nierozdzielnej Trójcy. Ja, Henryk, z Bożej łaski cesarz rzymski Augustus, dla miłości Boga i Świętego Rzymskiego Kościoła oraz pana papieża Kaliksta […] odstępuję […] świętemu Kościołowi katolickiemu wszelką inwestyturę za pomocą pierścienia i pastorału, zgadzając się we wszystkich kościołach mego królestwa lub cesarstwa na kanoniczny wybór i wolną konsekrację. Posiadłości i lenna [regalia] św. Piotra, zabrane od wybuchu tego sporu aż po dzień dzisiejszy, tak za czasów mego ojca, jak i za moich, zwracam, o ile je mam w posiadaniu, temuż Św. Kościołowi Rzymskiemu, jeśli zaś których nie posiadam, dopomogę wiernie do ich odzyskania.
Źródło:
Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2003, s. 129.
a) Napisz, jak nazywa się ten dokument.
b) Podaj rok, w którym zawarto ten układ.

Praca mechaniczna

Praca mechaniczna - fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź
21.04.2020

Znaczenie słowa praca w języku potocznym nie pokrywa się z jego znaczeniem w języku fizyki.

Praca mechaniczna jest wykonywana wtedy, gdy pod działaniem siły ciało jest przesuwane na pewną odległość.

Praca jest większa, gdy wykonuje ją większa siła lub gdy przesunięcie (droga) jest
większe.

Wzór na pracę (w najprostszym przypadku, gdy kierunek działania siły jest zgodny z kierunkiem ruchu) :

Jednostką pracy w układzie SI jest J (dżul):

1 J = 1 N1 m

(1 dżul=1 niuton1 metr),

co oznacza, że jeden dżul jest to praca wykonana siłą jednego niutona na drodze jednego metra, przy czym siła ta działa w kierunku przesuwania ciała.

Przykład 1:

Jaką pracę wykona uczeń X przesuwając po podłodze ruchem jednostajnym drewnianą skrzynię na odległość s=20 m? Siła tarcia, którą musi pokonać uczeń ma wartość F=240N.

Dane:

s=20m

F=240N

Rozwiązanie:

W=F*s

W=240N*20m

W=4800J

Odp: Uczeń wykonał pracę 4800J.

Przykład 2:

Jaką pracę wykonuje nauczyciel naciskając ścianę siła o wartości 50N w czasie 5 sekund?

Odp.: Nauczyciel wykonuje pracę zerową, ponieważ ściana nie ulega przesunięciu.

Zadanie 1: Przeczytaj temat z podręcznika i zrób notatkę.

Zadanie 2: Uczennica Y wykonała pracę 2,5kJ przesuwając szafę po podłodze ruchem jednostajnym na odległość 12,5m. Jaką wartość miała siła tarcia, którą musiała pokonać uczennica Y?

Prześlij zdjęcie zeszytu!

Matematyka MM 1b

KLASA 1B

20.04.20 poniedziałek matematyka (wspólna praca w aplikacji Discord godzina 10.00) – obecność obowiązkowa

Temat (wpisany do zeszytu): Pojęcie funkcji – cd.

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Omówienie rozwiązań  zadań z podręcznika – zadania  4,5,6,8 str. 138.

2.         Rozwiąż zadania 9, 10,11 str. 138 (zestaw powtórzeniowy).

Termin realizacji 21.04.20 do godziny 9.45.

Język polski GC 1b

20-24.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 1 b – Gabriela Czogała

Klasa  1b

Tematy na cały tydzień

  1. Polska wieś arkadią.
  2. Bóg niewidzialny – psałterz Kochanowskiego.
  3. Wdzięczność i ufność w psalmach ( temat dwugodzinny)
  4. Poezja wobec straty – wprowadzenie do trenów.
  5. Stoicyzm zaprzeczony( temat dwugodzinny)

Polecenia do tematu 1

napiszcie, odwołując się do wstępu z podr. (str.75),,U źródeł tekstu”, co znaczy tytuł pieśni

– wyjaśnijcie pisemnie pojęcie: Arkadia/arkadia

wykonajcie pisemnie ćw. 1,2,9 z podr. str.78

Polecenia do tematu 2

napiszcie, odwołując się do wstępu z podr. (str.92) co znaczy tytuł zbioru

wykonajcie pisemnie ćw.1,2,3,7 ze str.93

Polecenia / notatki do tematu 3 ( temat dwugodzinny)

Podaję opracowanie/notatkę  Psalmu  91( str.96)

W Psalmie 91 spotykamy przede wszystkim paralelizmy, które A. Świderkówna określa jako syntetyczne. W strofach: pierwszej, drugiej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej każda kolejna linijka tekstu rozwija stwierdzenie, ideę wypowiedzianą w początkowym wersie ( lub dwóch począt-kowych wersach). Przykładowo, w rozpoczynającej wiersz strofie artysta kreuje obraz człowieka, który się w opiekę odda Panu swemu / A całem sercem prawie ufa Jemu. Zatem drugi wers doprecyzowuje i rozwija treść zawartą w pierwszej linijce psalmu, dzięki temu obraz człowieka wierzącego staje się pełniejszy. W strofie siódmej kolejne wersy budują poczucie pewności, potęgi osoby wierzącej Bogu i w Boga.

Głównymi cechami Boga są: niczym nieograniczona potęga oraz dobroć i opiekuńczość wobec wyznawców. Stwórca jest wrażliwy na to, co spotyka wiernych mu ludzi, słyszy ich błagania, odznacza się łaskawością, błogoslawi swym czcicielom przez całe życie, przychodzi z pomocą.

– przeczytajcie Psalm 47

wykonajcie pisemnie ćw. 1,2,7  z podr. str.95

Polecenia do tematu 4

-przeczytajcie wstęp do lekcji ze str.100 ( podręcznik)

-napiszcie: definicję trenu, kontekst literacki, kontekst filozoficzny

– zdefiniujcie kryzys światopoglądowy ( str.102)

wykonajcie pisemnie ćw. 1,2,4.7,9 z podr. str.102

Polecenia / notatki do tematu 5 ( temat dwugodzinny)

Notatka do lekcji

W pieśniach  J. Kochanowskiego ([Nie porzucaj nadzieje…], [Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…], Pieśń o cnocie, Pieśń o dobrej sławie, Pieśń o spustoszeniu Podola pojawiają  się wartości niezbędne dla osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Są to: czyste sumienie, godność ludzka, Bóg, wiara chrześcijańska, przyjaźń, dobra zabawa, twórczość, miłość, dobra sława, cnota, dobro ogółu, aktywne życie.

Stoicka recepta na szczęście zakładała, że najważniejszą wartością w życiu człowieka jest cnota rozumiana jako dążenie do wewnętrznej doskonałości. Aby osiągnąć stan apatii, trzeba wyzbyć się namiętności, przyjąć postawę obojętności wobec świata, zachować zawsze równowagę emocjonalną niezmąconą przesadną radością ani nadmiernym smutkiem. Pożądany jest też umiar w korzystaniu z uciech życia, aby maksymalnie uniezależnić się od zrządzeń Fortuny. Człowiek powinien żyć w zgodzie z własną naturą, a ponieważ rozum stanowi o istocie człowieka, to należy kierować się rozumem. Pogodę ducha zdobędzie się także poprzez wyzbycie się lęku przed śmiercią wobec niemożności wpływu na swój los.

Trenie XI  oraz XVI  poeta polemizuje  z programem życiowym przedstawianym w pieśniach.  Odrzuca stoicką  apatię  jako nieludzką, anielską, abstrakcyjną teorię nieznajdującą  potwierdzenia w praktyce, ironiczne ją komentuje. Postrzega  rozum i serce jako dwie  równoprawne sfery  w człowieku. Nastąpił tu  kryzys renesansowego optymizmu (życie ludzkie jest błądzeniem, a świat nie jest logiczny. Wcześniejsze przekonanie o wyjątkowości poety legło gruzach, w obliczu traumatycznego przeżycia filozof reaguje tak samo jak zwykły człowiek – motyw schodów, drabiny. Buntuje się przeciw autorytetom (klęska nauk Cycerona). Dostrzegamy  dramat ojca, ale przede wszystkim filozofa od wielu lat doskonalącego się w cnocie, budującego wizję świata.

wykonajcie pisemnie ćw. 3,7,12 z podr. str.104,105