Archiwum kategorii: 1 A

J. polski MK 1a

I a, język polski nr 10

Proszę przeczytać wprowadzenie do lekcji 19 (s..94) „Wdzięczność i ufność w psalmach”, psalmy 47 i 91 oraz sporządzić krótką notatkę o psalmie 47. Następnie należy wykonać ćwiczenia 2, 5 oraz 6 (odpowiedź  na każde ćwiczenie ma liczyć co najmniej 3 zdania złożone) ze s. 96, 97.
Pamiętamy o pojęciach kluczowych.
Szczegóły w dzienniku elektronicznym.

Biologia 1a PP

Klasa 1a – biologia PP (4)

Temat: Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe

 

Źródła: podręcznik (str 122-126), e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/na-czym-polega-oddychanie/D5k0d1wIo

https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

materiały pomocniczeJ warto zerknąć

https://www.youtube.com/watch?v=WdZLzXJ9Tdg

Korzystamy z powyższych źródeł opracuj w zeszycie punkty jakie należy rozwinąć w notatce

 

 • Oddychanie komórkowe i rodzaje
 • Oddychanie tlenowe i charakterystyka poszczególnych etapów (glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy)
 • Bilans oddychania tlenowego i jego zysk
 • Wymień trzy przykłady związku budowy mitochondrium z pełnioną przez nie funkcją

Chemia 1a PR

Klasa 1a chemia PR (7) – nauka zdalna

 

Temat: Kwasy – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie

 

Źródła: podręcznik, e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/kwasy-beztlenowe/DT1nDfP1M

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-tlenowe—wlasciwosci-i-zastosowanie/DDLURfmT4

dodatkowo można posłuchać: https://www.youtube.com/watch?v=mO6xJtp5Lz0

 

Sporządź notatkę wg punktów, korzystając z powyższych źródeł:

 • Otrzymywanie kwasów
 1. Tlenowych str 145-146 (tlenek tzw.bezwodnik + woda)
 2. Beztlenowych str 145 (rozpuszczenie w wodzie gazowych wodorków)
 • Właściwości kwasów, reagują z: (str149)

– metalami

– tlenkami metali

– wodorotlenkami metali

3)  zastosowanie wybranych trzech kwasów str 150-151

 

Zadanie dla chętnych: str 152 zadanie 8

Wartościowi ludzie

Z cyklu Wartościowi ludzie
Dziś chciałabym przybliżyć postać Janiny Ochojskiej.
Jest osobą niepełnosprawną od wczesnego dzieciństwa (choroba Heinego-Medina). Jak sama wspominała, zaakceptowanie swojej niepełnosprawności zawdzięcza pobytowi w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich, prowadzonym przez doktora Lecha Wierusza. W 1984 wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji EquiLibre, wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji EquiLibre. W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1992 założyła także Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję prezesa.
W kwietniu 2019 w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w której była kandydatką, ogłosiła publicznie, że choruje na raka piersi, ale nie zamierza rezygnować z kandydowania. W wyborach w tym samym roku uzyskała mandat posłanki do PE IX kadencji z 1. miejsca na liście komitetu Koalicja Europejska (jako kandydatka bezpartyjna z rekomendacji Platformy Obywatelskiej) w okręgu nr 12 obejmującym województwo dolnośląskie i województwo opolskie (otrzymała 307 227 głosów).
Ordery i odznaczenia
Nagrody i wyróżnienia
Przesyła też kilka linków na temat działalności Janiny Ochojskiej oraz jej fundacji
Pozdrawiam, Wasz pedagog

Stanfordzki experyment więzienny

Stanfordzki experyment więzienny
Dziś chciałabym przybliżyć Wam problematykę wywierania wpływu na ludzi oraz wchodzenia w role tak bardzo, że życie może całkiem wymknąć się spod kontroli. Przykładem obrazu takich zachowań jest Stanfordzki eksperyment więzienny. Był to projekt badawczy, który miał za zadanie zbadać psychologiczne efekty symulacji życia więziennego. Przeprowadziła go grupa psychologów pod przewodnictwem Philipa Zimbardo w 1971 roku. Podczas selekcji kandydatów kierowano się ich dobrą kondycją psychofizyczną oraz brakiem kryminalnej przeszłości. Selekcję przeszło 24 studentów, z których 18 ostatecznie wzięło udział w eksperymencie (pozostała szóstka stanowiła rezerwę). Eksperymentalne więzienie skonstruowano w piwnicy wydziału psychologii w Stanfordzie. Exsperyment przerwano ze względu na brutalność i zbyt poważne wchodzenia w role studentów. Poniżej podaję Wam link, gdzie możecie nieco szerzej zapoznać się ze strukturą experymentu, gdzie w brutalny sposób uwidacznia się „ciemna strona” człowieka.
Warto zapoznać się z tym tematem, gdyż historia oraz życie pokazuje, jak łatwo możemy zmienić siebie pod czyimś wpływem czy też w niecodziennych okolicznościach. Jak łatwo możemy stać się wyrocznią i katem…
Umieszczam te informacje jako formę przestrzegania pewnych norm i zasad, żeby nie stać się ludźmi ze Stanford…
Przesyłam Wam też link do filmu „Cicha furia. Stanfordzki experyment więzienny.”
pozdrawiam, Wasz pedagog

Kursy doskonalące dla każdego

Kursy doskonalące dla każdego
Poniższe linki pozwolą Wam zapoznać się z ofertę kursów doskonalących w województwie śląskim.
pozdrawiam Wasz pedagog

Chemia KC 1a

Klasa 1 a  chemia – poziom rozszerzony – 20.04.2020

 

Temat: Otrzymywanie, dysocjacja i  moc kwasów

Źródła: podręcznik (144-148), e – podręcznik:

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-tlenowe—otrzymywanie-i-budowa/Dg4B89Y1G

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-beztlenowe/DT1nDfP1M

punkt  (2) https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-kwasow/DrtyA2OcZ

Materiały pomocnicze:

Punkt (1) : https://www.youtube.com/watch?v=lAD0pY0kt6Q

https://matura100procent.pl/ktory-kwas-jest-mocniejszy/ – do ćwiczeń

do posłuchania i ma tylko pomóc, gdyż zawiera jeszcze inne informacje, które będą w przyszłości:

https://www.youtube.com/watch?v=fqYHrn22N50

https://www.youtube.com/watch?v=U-TYW5GfWvs

Punkty do notatki:

 • Otrzymywanie kwasów beztlenowych i tlenowych
 • Dysocjacja elektrolityczna kwasów (dysocjacja stopniowa również)- ( definicja i 3 przykłady)
 • Moc kwasów i jej przebieg na tle układ okresowego

 

 

Zadanie do ćwiczeń

 1. Uczymy się kwasów
 2. Przeprowadź dysocjację 5 wybranych kwasów

Ćwiczenia z podręcznika (1,2,5,6 strona 152

 

1a chemia – poziom podstawowy– 20.04.2020

 

Opracuj notatkę do zeszytu wg punktów zgodnie z podręcznikiem str. 113-115

https://epodreczniki.pl/a/hydraty-i-zaprawa-hydrauliczna/Dz0fOyOXQ

Temat: Hydraty

 1. Jak zbudowane są hydraty?
 2. Tab.12/str 113

 

 

Rozwiąż zadania:

1,2,3,4 (po dwa wybrane podpunkty) str 112

Dla chętnych do wysłania zad. 5/ str 112

 

Język włoski ZK

Język włoski – 1 a i  b – Zuzanna Klimek

Buongiorno Cari Amici!

 

Zaczynamy tradycyjnie od piosenki, tym razem jest to Come musica Jovanottiego

https://www.youtube.com/watch?v=b3lJJRrB74c

– wydrukujcie sobie tekst i słuchając spróbujcie uzupełnić luki naszymi aggettivi possessivi 😊

Nie zniechęcajcie się, jeśli nie zdążycie za pierwszym razem, posłuchajcie drugi i trzeci raz.

https://amberpw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mklimek_amberpw_pl/EbnjhmfOindMp7kGDJFPry0Bw9Lu5FSrl0qNDs6fZGLPoQ?e=uYaRmh

 

 

A potem otwieramy podręcznik 😊

Na początku posłuchajcie krótkich dialogów – ćwiczenie 1 ze strony 51, a następnie zróbcie ćwiczenie 2 używając podanych wyrażeń jak podziękować i jak odpowiedzieć na podziękowanie.

Potem spójrzcie na stronę https://learnamo.com/come-dire-prego/

Obejrzyjcie filmik, przyjrzyjcie się jeszcze raz tym wyrażeniom, a na końcu zróbcie króciutkie ćwiczenie on-line.

A gdyby ktoś chciał, może zobaczyć sobie też filmik o tym, jak powiedzieć „dziękuję”:

https://www.youtube.com/watch?v=Pn3CNe3Mddg

 

I wracamy do podręcznika – pory roku – ćwiczenie 1 na stronie 53.

 

A na koniec duże liczebniki – to zagadnienie bazuje na tych liczebnikach, które już doskonale znacie – zróbcie ćwiczenie 2 i 3 na stronie 53.

 

I „zadanie domowe” – ćwiczenia 19-21 na stronach 38 i 39:

https://amberpw-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mklimek_amberpw_pl/EbxZfKuQIIhGueuQO5cnsHoBisQj1t5VuyKXSlyAGSXlAA?e=OQSbuU

 

A presto!

Zuzanna Klimek

Praca mechaniczna

Praca mechaniczna - fizyka kl. 1a/1b – E. Gwóźdź
21.04.2020

Znaczenie słowa praca w języku potocznym nie pokrywa się z jego znaczeniem w języku fizyki.

Praca mechaniczna jest wykonywana wtedy, gdy pod działaniem siły ciało jest przesuwane na pewną odległość.

Praca jest większa, gdy wykonuje ją większa siła lub gdy przesunięcie (droga) jest
większe.

Wzór na pracę (w najprostszym przypadku, gdy kierunek działania siły jest zgodny z kierunkiem ruchu) :

Jednostką pracy w układzie SI jest J (dżul):

1 J = 1 N1 m

(1 dżul=1 niuton1 metr),

co oznacza, że jeden dżul jest to praca wykonana siłą jednego niutona na drodze jednego metra, przy czym siła ta działa w kierunku przesuwania ciała.

Przykład 1:

Jaką pracę wykona uczeń X przesuwając po podłodze ruchem jednostajnym drewnianą skrzynię na odległość s=20 m? Siła tarcia, którą musi pokonać uczeń ma wartość F=240N.

Dane:

s=20m

F=240N

Rozwiązanie:

W=F*s

W=240N*20m

W=4800J

Odp: Uczeń wykonał pracę 4800J.

Przykład 2:

Jaką pracę wykonuje nauczyciel naciskając ścianę siła o wartości 50N w czasie 5 sekund?

Odp.: Nauczyciel wykonuje pracę zerową, ponieważ ściana nie ulega przesunięciu.

Zadanie 1: Przeczytaj temat z podręcznika i zrób notatkę.

Zadanie 2: Uczennica Y wykonała pracę 2,5kJ przesuwając szafę po podłodze ruchem jednostajnym na odległość 12,5m. Jaką wartość miała siła tarcia, którą musiała pokonać uczennica Y?

Prześlij zdjęcie zeszytu!