Bilogia KC

Klasa 1b – Biologia PP

ŹRÓDŁA:

Podręcznik  str 112-115 Opracuj notatkę w zeszycie zgodnie z podanymi niżej punktami

Materiały pomocnicze: https://prezi.com/yyw-hvpmuhnf/enzymy/

http://laboratoria.net/baza-wiedzy/biotechnologia-podstawy/_item,20471,print,1.html

Temat: Budowa i działanie enzymów

  1. Budowa i właściwości enzymów
  2. Mechanizm działania enzymów
  3. Kataliza enzymatyczna – proces przyśpieszania reakcji
  4. Wymień przykłady enzymów