Wszystkie wpisy, których autorem jest Monika Brych

J. polski MK 1a

I a, język polski nr 10

Proszę przeczytać wprowadzenie do lekcji 19 (s..94) „Wdzięczność i ufność w psalmach”, psalmy 47 i 91 oraz sporządzić krótką notatkę o psalmie 47. Następnie należy wykonać ćwiczenia 2, 5 oraz 6 (odpowiedź  na każde ćwiczenie ma liczyć co najmniej 3 zdania złożone) ze s. 96, 97.
Pamiętamy o pojęciach kluczowych.
Szczegóły w dzienniku elektronicznym.

J. polski MK 1d

I d, język polski nr 9

Zaczynamy omawiać nową epokę – Oświecenie. Proszę zapoznać się z lekcją 46 (s.259) „Oświecenie i początek nowoczesności.” oraz sporządzić krótką notatkę z działu „Definicja Oświecenia (chodzi zwłaszcza o to, co epoka pochwalała, a co potępiała). Następnie należy przeczytać ze s.266 (l. 47) tekst „Zabobon, hasło z Wielkiej encyklopedii francuskiej” wraz z wprowadzeniem ( s.264, 265). Potem proszę wykonać ćwiczenia 1, 2, 3 oraz 7  (s.266, 267). Odpowiedź na dwa ostatnie powinna się składać z co najmniej 3 zdań złożonych.

Szczegóły w dzienniku elektronicznym.

Chemia 1c

Klasa 1c – biologia (4) nauczanie zdalne

 

Temat: Biotechnologia molekularna w medycynie

Źródła: podręcznik, e – podręcznik:  https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-badan-dna-w-medycynie/DcZDQn7X3

Materiały dodatkowe: http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Biotechnologia-medyczna

https://pulsmedycyny.pl/biotechnologiczna-rewolucja-w-farmacji-i-medycynie-880229

http://www.e-biotechnologia.pl/filmy_naukowe/biotechnologia-w-medycynie.html

Sporządź w zeszycie notatkę do tematukorzystając z powyższych źródeł wg następujących punktów:

 • Co to jest i na czym polega diagnostyka molekularna
 • Co to są biofarmaceutyki i podaj przykłady
 • Na czym polega terapia genowa i rodzaje terapii genowych
 • Transplantacja – co to jest i czemu służy?

Chemia 2ab PR

Klasa 2ab chemia (17,18)

Źródła: podręcznik

https://www.chemfiz.cm.umk.pl/data/pages/dydaktyka/chfiz15/2-3.pdf do str 12 (prawa Kirchoffa Was nie obowiązują)

 

Temat: Równania termochemiczne

 

Proszę opracować notatkę zgodnie z punktami, prezentacja będzie pomocna i podręcznik:

 • Entalpia – funkcja stanu, definicja i wzór (podręcznik)
 • Efekt cieplny reakcji (wykresy zmian energii substratów i produktów dla reakcji egzo i endotermicznych)
 • Równania termochemiczne (warunki standardowe)

– standardowa entalpia tworzenia i spalania

– prowo Hessa

 

Do przeanalizowania w zeszycie przykładowe zadania z podręcznika (przykład 1,2,3)

 

 

Biologia 1a PP

Klasa 1a – biologia PP (4)

Temat: Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe

 

Źródła: podręcznik (str 122-126), e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/na-czym-polega-oddychanie/D5k0d1wIo

https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

materiały pomocniczeJ warto zerknąć

https://www.youtube.com/watch?v=WdZLzXJ9Tdg

Korzystamy z powyższych źródeł opracuj w zeszycie punkty jakie należy rozwinąć w notatce

 

 • Oddychanie komórkowe i rodzaje
 • Oddychanie tlenowe i charakterystyka poszczególnych etapów (glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy)
 • Bilans oddychania tlenowego i jego zysk
 • Wymień trzy przykłady związku budowy mitochondrium z pełnioną przez nie funkcją

Chemia 1a PR

Klasa 1a chemia PR (7) – nauka zdalna

 

Temat: Kwasy – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie

 

Źródła: podręcznik, e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/kwasy-beztlenowe/DT1nDfP1M

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-tlenowe—wlasciwosci-i-zastosowanie/DDLURfmT4

dodatkowo można posłuchać: https://www.youtube.com/watch?v=mO6xJtp5Lz0

 

Sporządź notatkę wg punktów, korzystając z powyższych źródeł:

 • Otrzymywanie kwasów
 1. Tlenowych str 145-146 (tlenek tzw.bezwodnik + woda)
 2. Beztlenowych str 145 (rozpuszczenie w wodzie gazowych wodorków)
 • Właściwości kwasów, reagują z: (str149)

– metalami

– tlenkami metali

– wodorotlenkami metali

3)  zastosowanie wybranych trzech kwasów str 150-151

 

Zadanie dla chętnych: str 152 zadanie 8

Wartościowi ludzie

Z cyklu Wartościowi ludzie
Dziś chciałabym przybliżyć postać Janiny Ochojskiej.
Jest osobą niepełnosprawną od wczesnego dzieciństwa (choroba Heinego-Medina). Jak sama wspominała, zaakceptowanie swojej niepełnosprawności zawdzięcza pobytowi w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich, prowadzonym przez doktora Lecha Wierusza. W 1984 wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji EquiLibre, wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji EquiLibre. W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1992 założyła także Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję prezesa.
W kwietniu 2019 w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w której była kandydatką, ogłosiła publicznie, że choruje na raka piersi, ale nie zamierza rezygnować z kandydowania. W wyborach w tym samym roku uzyskała mandat posłanki do PE IX kadencji z 1. miejsca na liście komitetu Koalicja Europejska (jako kandydatka bezpartyjna z rekomendacji Platformy Obywatelskiej) w okręgu nr 12 obejmującym województwo dolnośląskie i województwo opolskie (otrzymała 307 227 głosów).
Ordery i odznaczenia
Nagrody i wyróżnienia
Przesyła też kilka linków na temat działalności Janiny Ochojskiej oraz jej fundacji
Pozdrawiam, Wasz pedagog