Wszystkie wpisy, których autorem jest egwozdz

Bazy danych – zapytania w SQL

Trening przed maturą z informatyki, Informatyka dla klasy III, Eugeniusz Gwóźdź

Mieszkaniami na osiedlu Zielone Oczko zarządza spółdzielnia mieszkaniowa Czystość.
Każde mieszkanie ma tylko jednego właściciela, natomiast jedna osoba może być
właścicielem kilku mieszkań. Wśród właścicieli nie ma dwóch osób o tym samym imieniu
i nazwisku. Pliki o nazwach adres.txt i osoby.txt zawierają informacje
o mieszkaniach i ich właścicielach:
adres.txt – zawiera 300 wierszy z informacjami o mieszkaniach. W każdym wierszu
znajdują się następujące dane rozdzielone pojedynczymi znakami odstępu: identyfikator
mieszkania, nazwa ulicy, numer klatki, numer mieszkania oraz metraż mieszkania.
Przykład:
17/2009 Bacciarellego 8 3 76
18/2009 Cieszkowskiego 32 1 54
osoby.txt – zawiera 300 wierszy z informacjami o osobach zamieszkujących
w mieszkaniach. W każdym wierszu znajdują się następujące dane rozdzielone pojedynczymi
znakami odstępu: identyfikator mieszkania, nazwisko i imię właściciela, liczba osób
zamieszkujących mieszkanie.
Przykład:
1/2009 Adrabies Adrian 5
2/2009 Bilska Agnieszka 2
3/2009 Bilska Agnieszka 5
4/2009 Kasperek Ewa 4

Wykorzystując dane zawarte w tych plikach i dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj
poniższe polecenia:
a) Ile osób posiada więcej niż jedno mieszkanie?
b) Utwórz listę zawierającą identyfikatory mieszkań, w których średnio na osobę przypada
mniej niż 6 m2.
c) Podaj nazwiska i imiona właścicieli mieszkań o powierzchni powyżej 90 m2
i zajmowanych tylko przez jedną osobę.
d) Podaj, ile jest kobiet, a ilu mężczyzn wśród właścicieli mieszkań (uwaga: jeżeli jedna
osoba jest właścicielem więcej niż jednego mieszkania, to liczymy ją tylko raz). Możesz
wykorzystać fakt, że w danych imiona wszystkich kobiet (i tylko kobiet) kończą się
literą „a”.

Dane:

adres.txt 

osoby.txt

Rozwiązanie: Czytaj dalej Bazy danych – zapytania w SQL

Logarytmy

Trening przed maturą – zadania zamknięte z logarytmów Temat na matematykę dla klasy III. Mariola Majer

Wyrażenia w C++ (zadania)

Programowanie strukturalne w C++, informatyka rozszerzona – autor E. Gwóźdź

Zadanie 1: Jaką wartość przyjmuje w poszczególnych liniach kodu zmienna całkowita q lub zmienna rzeczywista x?

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int n=10, p=4, q;
float x;
q=n<p;
cout << q << endl; //q=?
q=n!=p;
cout << q << endl; //q=?
q=p%n+(p>n);
cout << q << endl; //q=?
x=n/p;
cout << x << endl; //x=?
x=(float)p/n;
cout << x << endl; //x=?
x=(p+0.5)/n;
cout << x << endl; //x=?
x=(int)(p+0.5)/n;
cout << x << endl; //x=?
q=n*(n<p?n:p);
cout << q << endl; //q=?
q=n*(n>p?n:p);
cout << q << endl; //q=?
return 0;
}

Rozwiązanie ->

Zadanie 2: Jakie wyniki otrzyma się po wykonaniu następującego programu:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int n=5, p=10, q=5, r;
r=n==(p=q);
cout << n <<” „<< p <<” ” << q <<” ” << r << endl;

n=15, p=10, q=5;
n+=p+=q;
cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;
q=n<p?n++:p++;
cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;
q=n>p?n++:p++;
cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;
return 0;
}

Rozwiązanie ->

Zadanie 3: Jakie wyniki otrzyma się po wykonaniu następującego programu:

#include <iostream>
using namespace std;

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

int n=9,p=4,q;

q=n++>p||p++!=5;

cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;

n=9; p=4;

q=n++<p||p++!=5;

cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;

n=9; p=4;

q=++n==5&&++p==5;

cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;

n=9; p=4;

q=++n==10&&++p==5;

cout << n <<” „<< p <<” ” << q << endl;

return 0;

}

Rozwiązanie ->

Zadanie 4: Jaki będzie wynik obliczeń wyrażeń:
4%9; –2-8; 4/5%3; 3/(5%2); 8/6; 2/4.
Aby uzyskać wyniki napisz odpowiedni program w C++.