Algorytmy interacyjne

Algorytmy iteracyjne – od schematu do programu, informatyka, poziom podstawowy, autor E. Gwóźdź