Dzienne archiwum: 20 kwietnia, 2020

Kursy doskonalące dla każdego

Kursy doskonalące dla każdego
Poniższe linki pozwolą Wam zapoznać się z ofertę kursów doskonalących w województwie śląskim.
pozdrawiam Wasz pedagog

Chemia 2ab

 

Klasa 2ab –chemia (16)

 

 

Temat: Reakcje endo i egzoenergetyczne

Źródła: podręcznik, e- podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/reakcje-egzoenergetyczne-i-endoenergetyczne/DbLeE4cGs

Materiały dodatkowe:

http://chemia.wpt.kpswjg.pl/semestr1/temat12/temat12.html

 

Na podstawie powyższych źródeł opracuj w zeszycie notatkę odpowiadającą poniższym punktom:

  • Reakcja endo/otoczenie → układ /  i egzotermiczna (energetyczna)  /

układ  →  otoczenie/

– definicja

– wykres przebiegu

– przykłady

  • Opis doświadczenia z punktu 4 e-podręcznika (doświadczenie 1 i 2)

Chemia KC 1a

Klasa 1 a  chemia – poziom rozszerzony – 20.04.2020

 

Temat: Otrzymywanie, dysocjacja i  moc kwasów

Źródła: podręcznik (144-148), e – podręcznik:

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-tlenowe—otrzymywanie-i-budowa/Dg4B89Y1G

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-beztlenowe/DT1nDfP1M

punkt  (2) https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-kwasow/DrtyA2OcZ

Materiały pomocnicze:

Punkt (1) : https://www.youtube.com/watch?v=lAD0pY0kt6Q

https://matura100procent.pl/ktory-kwas-jest-mocniejszy/ – do ćwiczeń

do posłuchania i ma tylko pomóc, gdyż zawiera jeszcze inne informacje, które będą w przyszłości:

https://www.youtube.com/watch?v=fqYHrn22N50

https://www.youtube.com/watch?v=U-TYW5GfWvs

Punkty do notatki:

  • Otrzymywanie kwasów beztlenowych i tlenowych
  • Dysocjacja elektrolityczna kwasów (dysocjacja stopniowa również)- ( definicja i 3 przykłady)
  • Moc kwasów i jej przebieg na tle układ okresowego

 

 

Zadanie do ćwiczeń

  1. Uczymy się kwasów
  2. Przeprowadź dysocjację 5 wybranych kwasów

Ćwiczenia z podręcznika (1,2,5,6 strona 152

 

1a chemia – poziom podstawowy– 20.04.2020

 

Opracuj notatkę do zeszytu wg punktów zgodnie z podręcznikiem str. 113-115

https://epodreczniki.pl/a/hydraty-i-zaprawa-hydrauliczna/Dz0fOyOXQ

Temat: Hydraty

  1. Jak zbudowane są hydraty?
  2. Tab.12/str 113

 

 

Rozwiąż zadania:

1,2,3,4 (po dwa wybrane podpunkty) str 112

Dla chętnych do wysłania zad. 5/ str 112

 

Język włoski ZK

Język włoski – 1 a i  b – Zuzanna Klimek

Buongiorno Cari Amici!

 

Zaczynamy tradycyjnie od piosenki, tym razem jest to Come musica Jovanottiego

https://www.youtube.com/watch?v=b3lJJRrB74c

– wydrukujcie sobie tekst i słuchając spróbujcie uzupełnić luki naszymi aggettivi possessivi 😊

Nie zniechęcajcie się, jeśli nie zdążycie za pierwszym razem, posłuchajcie drugi i trzeci raz.

https://amberpw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mklimek_amberpw_pl/EbnjhmfOindMp7kGDJFPry0Bw9Lu5FSrl0qNDs6fZGLPoQ?e=uYaRmh

 

 

A potem otwieramy podręcznik 😊

Na początku posłuchajcie krótkich dialogów – ćwiczenie 1 ze strony 51, a następnie zróbcie ćwiczenie 2 używając podanych wyrażeń jak podziękować i jak odpowiedzieć na podziękowanie.

Potem spójrzcie na stronę https://learnamo.com/come-dire-prego/

Obejrzyjcie filmik, przyjrzyjcie się jeszcze raz tym wyrażeniom, a na końcu zróbcie króciutkie ćwiczenie on-line.

A gdyby ktoś chciał, może zobaczyć sobie też filmik o tym, jak powiedzieć „dziękuję”:

https://www.youtube.com/watch?v=Pn3CNe3Mddg

 

I wracamy do podręcznika – pory roku – ćwiczenie 1 na stronie 53.

 

A na koniec duże liczebniki – to zagadnienie bazuje na tych liczebnikach, które już doskonale znacie – zróbcie ćwiczenie 2 i 3 na stronie 53.

 

I „zadanie domowe” – ćwiczenia 19-21 na stronach 38 i 39:

https://amberpw-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mklimek_amberpw_pl/EbxZfKuQIIhGueuQO5cnsHoBisQj1t5VuyKXSlyAGSXlAA?e=OQSbuU

 

A presto!

Zuzanna Klimek

Historia DG 3c

HISTORIA – 3C

T: Koniec zimnej wojny w Europie.

1.Zapoznaj się z treścią tematu Walka z „imperium zła” ze s. 209–210 podręcznika oraz tekstem przemówienia Ronalda Reagana (podręcznik, s. 260). Następnie wstaw znak „x” w kratki obok dwóch zdań fałszywych oraz przeredaguj je w taki sposób, aby były prawdziwe.

Termin „imperium zła”, którym Ronald Reagan określił ZSRR, został zaczerpnięty z sagi filmowej Gwiezdne wojny.

Kryzys gospodarczy w Związku Radzieckim był spowodowany spadkiem cen produktów rolnych.

USA udzielało wsparcia organizacjom antykomunistycznym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wznowiony w latach 80. XX w. wyścig zbrojeń doprowadził do spadku aktywności gospodarczej na Zachodzie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych domagał się od krajów bloku komunistycznego, aby przestrzegały swoich konstytucji.

A……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Uzupełnij tabelę.

Skutki reform Michaiła Gorbaczowa

Pozytywne

Negatywne

3. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej. W tym celu wpisz w kratki numery od 1 do 5.

przeprowadzenie wolnych wyborów w Czechosłowacji

powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego

śmierć dyktatora Rumunii Nicolae Ceauşescu

rozwiązanie Układu Warszawskiego

obalenie muru berlińskiego

Historia DG 2a

HISTORIA – 2A

Temat: Konflikty kolonialne. 20.04.2020r.

1. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.

Generał Kitchener przyszedł ze swoim korpusem w roku 1898. Nie, […] – on przyjechał pociągiem. […] jego wojsko szło od granicy egipskiej i budowało linię kolejową. […] I pociąg dojechał aż tu, do same­go Omdurmanu. A w pociągu były nowe maszyny strzelające. Za jednym strzałem leciało z nich sto kul. […] W Sudanie ludzie nie widzieli nigdy pociągu i nie widzieli nigdy takich maszyn. Krzyczeli, że to szatan, […] i uciekali przed pociągiem. […] generała Kitchenera kalif Abdullahi nie mógł zwycię­żyć. […] Ale co mogli derwisze przeciwko piekielnym maszynom, z których leciało po sto kul? […] Zo­stało całe pole trupów. Skończyła się Mahdia. […] Potem Abdullahiego zabili, […] a generał Kitchener został za to zwycięstwo Lordem Chartumu. I zemścił się za śmierć Gordona. To była straszna zemsta […]. Wielka hańba dla Sudanu. Wielka hańba dla Europy. Kitchener kazał zburzyć i zrównać z ziemią grób Proroka. Najświętsze miejsce Sudanu, do którego przychodziły na modlitwy tysiące pobożnych pielgrzymów. […] Obcy żołnierze wyjęli z ziemi błogosławione zwłoki i odcięli od nich głowę. Potem ciało spalili na ogniu i popioły wsypali do Nilu. A głowę Proroka odesłali do egipskiego kedywa. […] I jechali z tą głową przez cały Sudan. […] Pokazywali odciętą głowę Proroka i mówili: „To jest głowa buntownika, co powstał przeciwko bejom i gubernatorom. Tak będzie z każdym, co się zbuntuje”. […] Straszny odwet za Gordona […]. Ale głowę Gordona-paszy odciął Babikr Koko, dziki jeździec z ple­mienia Tawalów. […] Tymczasem zwłoki Mahdiego zhańbił wielki europejski generał, a w Europie takich zwyczajów nie było już od wieków.

Źródło: M. Brandys, Śladami Stasia i Nel. Z panem Biegankiem w Abisynii, Warszawa 1974, s. 164–166.

A. Wymień czynniki, które zdecydowały o sukcesie Brytyjczyków w bitwie pod Omdurmanem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Wyjaśnij, jak – Twoim zdaniem – należy rozumieć słowa odnoszące się do polityki brytyjskiej po stłumieniu powstania Mahdiego: Wielka hańba dla Sudanu. Wielka hańba dla Europy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Wykonaj polecenia na podstawie tekstów źródłowych.

Gen. Christiaan R. de Wet, dowódca burski, o południowej Afryce z lat 1900–1902

Farmy, które przedtem miały przynajmniej jeden wózek, parę wołów, a często i więcej, zostały bez niczego, jeżeli zaś przypadkiem został wózek, chowano go starannie do ucieczki całej rodziny na wypadek ukazania się nieprzyjaciela, taką grozę budziły obozy koncentracyjne, które Anglicy zaczęli zakładać we wsiach, gdzie stały silne załogi.

Lord Roberts wydał proklamacje zapowiadające, że spalona będzie każda osada położona w promie­niu dziesięciomilowym od miejsca, gdzie Boerowie zburzą linię kolejową. Rozkaz ten był wypełnia­ny wszędzie i nieraz można było widzieć płonące osady […]. Jeżeli ich nie palono, to wysadzano dynamitem.

Odezwa Horatia Kitchenera, dowódcy brytyjskiego, wydana w Pretorii w 1901 r.

Zważywszy, że była Rzeczpospolita Wolnego Państwa Orańskiego i Rzeczpospolita Południowoafry­kańska [Transwal] zostały przyłączone do posiadłości Jego Królewskiej Mości; zważywszy, że woj­ska Jego Królewskiej Mości od dawna już zajęły stolice obu krajów i trzymają w swym ręku biura administracyjne i wszystkie urzędy publiczne tak w stolicach, jak i w znaczniejszych miastach, jako też i wszystkie linie kolejowe; zważywszy, iż większa część burgerów [żołnierzy burskich] obu byłych Rzeczypospolitych, w liczbie 35 000 […], znajduje się w niewoli lub złożyła broń […], postanowiłem i nakazuję, co następuje:

Wszyscy komendanci […] i przywódcy band zbrojnych, […] występujący z bronią w ręku przeciwko wojskom Jego Królewskiej Mości […], jak również członkowie rządu obu byłych Rzeczypospolitych zostaną wygnani na zawsze z Afryki Południowej, jeśli nie złożą broni do dnia 15 września r.b. Koszta utrzymania ich rodzin zostaną pokryte ze sprzedaży ich dóbr ruchomych i nieruchomych.

Źródło: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 365–368.

A. Opisz działania Brytyjczyków podejmowane wobec ludności burskiej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Określ, co ostatecznie zadecydowało o klęsce Burów w wojnie z Wielką Brytanią.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Zaznacz właściwe zakończenia zdań.

Pogłoska o złamaniu przez Brytyjczyków zwyczajów religijnych hinduistów i muzułmanów była przyczyną wybuchu powstania

bokserów”.

Hererów i Hotentotów.

Mahdiego.

sipajów.

Konsekwencją powstania tajpingów było

obalenie władzy cesarskiej w Chinach.

dalsze uzależnienie Chin od mocarstw europejskich.

ograniczenie wpływów Zachodu i Rosji w Państwie Środka.

wstąpienie na tron dynastii mandżurskiej.

Historia DG 1 d

HISTORIA – 1 D

Temat: Daleki wschód po II wojnie światowej. 20.04.2020r.

1. Korzystając z tekstu podręcznika oraz zasobów Internetu uzupełnij tabelkę.

Przyczyny

Wydarzenie

Skutki

incydent w Zatoce Tonkińskiej
Zawarcie rozejmu, utrzymanie podziału półwyspu na dwa kraje,

brak rozwiązania konfliktu.

2. Chiny po II wojnie światowej.

Rywalizacja między Kuomintangiem na czele z Czang Kai- szekiem a Komunistyczną Partią Chin z Mao tse- tungiem

1.10. 1949 r. Mao Tse – tung ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Czng Kai- szek ewakuował się na Tajwan.

Maoizm – chiński wariant ideologii komunizmu:

– terror

– nacjonalizacja

– likwidacja misji katolickich

– rozbudowa armii

– represje wobec inteligencji

– tworzenie obozów pracy

1950r. – zajęcie Tybetu

Wielki skok’ 1958- 1962 – celem było przekształcenie Chin z kraju rolniczego w silnie uprzemysłowiony.

– zakładano komuny, które likwidowały indywidualne gospodarstwa

– wspólnie wychowywano dzieci

– wytapiano stal w prymitywnych piecach hutniczych

– obniżano nakłady na edukację, służbę zdrowia i konsumpcję

Rewolucja kulturalna” 1966

– mordowano przeciwników Mao

– mobilizowano młodzież w oddziały Czerwonej Gwardii ( hunwejbini)

– niszczono inteligencję

1976r. – śmierć Mao Tse – tunga

 

Temat: Problemy i konflikty zimnowojenne. 20.04.2020r.

1. Rewolucja kubańska.

Od 1933 roku na Kubie panowała dyktatura Fulgencio Batisty – niezadowolenie społeczeństwa

26.07.1953r. Grupa młodzieży pod przewodnictwem Fidela Castro zaatakowała koszary wojskowe w Santiago de Cuba. Zamachowcy zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu. Po opuszczeniu wiezienia udali się na emigrację gdzie utworzyli Ruch 26 Lipca.

1.01.1959r. Fidel Castro wkracza do Hawany i opanowuje Kubę. Rozpoczyna się dyktatura Castro:

– przeprowadzono reformę rolną

– znacjonalizowano gospodarkę i amerykańskie latyfundia

– głoszono hasła antyamerykańskie

– uzyskano pomoc ZSRR

17.04.1961r. kubańscy emigranci popierani przez CIA ( wywiad USA ) wylądowali w Zatoce Świń w celu obalenia Castro – akcja nieudana.

Fidel Castro poprosił o pomoc ZSRR – rozmieszczenie na wyspie strategicznych wyrzutni rakietowych

USA w odpowiedzi na to ogłosiło całkowitą blokadę Kuby – kryzys karaibski.

Zaistniała groźba wybuchu wojny.

W rozwiązanie konfliktu zaangażowali się sekretarz ONZ – U Thant oraz papież Jan XXIII

28.10.1962r. podpisano zrozumienie – ZSRR wycofał wyrzutnie rakietowe, USA zrezygnowały z inwazji na Kubę.

2. Wojna w Afganistanie.

Wyjaśnij pojęcia :

mudżahedini –

talibowie –

Napisz kim byli:

Osama bin Laden –

Hamid Karzaj –

Historia DG 1 c

KLASA 1 C – HISTORIA

Temat: ZSRR w latach 1945 – 1991. 20.04.2020r.

1. Przeczytaj tekst źródłowy i napisz jakie zarzuty przeciwko Stalinowi i jego rządom podkreślił w referacie Nikita Chruszczow.

Referat Nikity Chruszczowa o kulcie jednostki, wygłoszony na XX Zjeździe KPZR w nocy z 24 na 25 lutego 1956 roku

Stalin wprowadził pojęcie „wróg ludu”. Ten termin od razu zwalniał od konieczności wszelkiego udowadniania błędów ideologicznych człowieka albo ludzi, z którymi polemizowano, umożliwiał on zastosowanie najokrutniejszych represji, wbrew wszelkim normom praworządności rewolucyjnej, wobec każdego, kto w czymkolwiek nie zgadzał się ze Stalinem, kto był tylko podejrzany o wrogie zamiary, kto został po prostu oszkalowany. To pojęcie „wróg ludu” w gruncie rzeczy już samo wykluczało możliwość jakiejkolwiek walki ideologicznej lub wyrażania swych poglądów na to lub inne zagadnienia nawet o charakterze praktycznym. Jako główny i w gruncie rzeczy jedyny dowód winy traktowano, wbrew wszelkim normom współczesnej nauki, prawa „przyznanie się” samego oskarżonego, przy czym to „przyznanie się”, jak stwierdziła później kontrola, uzyskiwano przez fizyczne środki oddziaływania na oskarżonego.

Doprowadziło to do jaskrawego gwałcenia praworządności rewolucyjnej, do tego, że ofiarą padło wielu ludzi zupełnie niewinnych, którzy w przeszłości bronili linii partii. Należy stwierdzić, że w stosunku do ludzi, którzy w swoim czasie występowali przeciwko linii partii, nie było częstokroć dostatecznie poważnych podstaw, by unicestwić ich fizycznie. Aby uzasadnić fizyczne unicestwienie takich ludzi, wprowadzono właśnie formułę wróg ludu.

[…] Obecnie gdy zbadano sprawy niektórych z tych rzekomych „szpiegów” i „szkodników”, ustalono, że sprawy te zostały sfabrykowane. Przyznanie się do winy aresztowanych, oskarżonych o wrogą działalność, uzyskano przy pomocy okrutnych, nieludzkich tortur.

W wyniku potwornego fałszowania takich spraw, w wyniku tego, że dano wiarę oszczerczym zeznaniom oraz wymuszonemu oczernianiu siebie i innych, zginęło wiele tysięcy uczciwych, niewinnych komunistów. Towarzysze, aby nie powtarzać błędów przeszłości Komitet Centralny stanowczo występuje przeciwko kultowi jednostki. Uważamy, że Stalin był wywyższany ponad miarę.

2. Wyjaśnij pojęcie „pierestrojka”i napisz jakie zmiany polityczne i gospodarcze wprowadzała. Można korzystać z tekstu podręcznika oraz zasobów Internetu.

Historia DG 1b

HISTORIA – KLASA 1 B

Temat: Pełnia średniowiecza w Europie. Powtórzenie wiadomości. 20.04.2020r.

1.Wykonaj polecenia na podstawie fragmentów Dictatus papae.
1. Kościół rzymski przez samego Boga został założony.
2. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym.
3. Tylko on sam może biskupów składać z godności lub do nich przywracać. […]
6. Z obłożonymi przez niego klątwą nie wolno przebywać w jednym domu. […]
8. On sam może tylko używać insygniów cesarskich.
9. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta. […]
12. Jemu wolno władcami rozporządzać, [a więc i cesarzy z tronu składać]. […]
14. W całym Kościele wolno mu duchownych mianować, gdzie by chciał. […]
18. Orzeczenie jego przez nikogo nie może być zaczepione, on sam zaś może unieważnić [orzeczenia] wszystkich innych. […]
22. Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, wedle świadectwa Pisma św., w żaden błąd nie popadnie. […]
26. Nikt nie może uważać się za katolika, kto nie zgadza się z Kościołem rzymskim.
27. On może poddanych zwalniać od wierności bezecnym.
Źródło:
Walka cesarstwa z papiestwem w świetle źródeł. Teksty źródłowe do nauki
historii w szkole średniej, z. 15, oprac. W.A. Semkowicz, Kraków 1924, s. 13–14.
A. Wyjaśnij, jak według Dictatus papae miały kształtować się relacje pomiędzy władzą papieską a świecką.
B. Napisz, czy poglądy wyrażone w Dictatus papae miały wpływ na relacje pomiędzy władzą papieską a świecką w XI i XII w.? Uzasadnij odpowiedź.

2. Dopasuj pojęcia o podanych opisów.
nikolaizm, nepotyzm, symonia, celibat
1. Kupowanie urzędów i godności w Kościele katolickim. ______________________
2. Obowiązek przestrzegania bezżeństwa duchownych.____________________

3. Dopasuj postaci do opisów.
Saladyn, Ludwik IX Święty, Konrad III, Ryszard Lwie Serce
1. Zjednoczył muzułmanów i odzyskał z rąk chrześcijan Jerozolimę w 1187 r.
2. Król Francji, stanął na czele dwóch ostatnich krucjat.

4. Oceń, czy podane zdania dotyczące ruchu odnowy Kościoła w X–XI w. są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.
Mnisi z opactwa Cluny uwolnili się od zwierzchnictwa lokalnego biskupa i podlegali bezpośrednio papieżowi. P/F
Zredukowano czas poświęcony na modlitwę, zwiększając czas trwania pracy fizycznej na przyklasztornych polach. P/F
Benedyktyni z Cluny domagali się zakazu zawierania małżeństw przez księży, czyli symonii. P/F

5. Oceń, czy podane informacje dotyczące św. Tomasza z Akwinu są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
Uważał, że rozum ma większą wartość niż objawienia. P/F
W swoich rozważaniach inspirował się głównie filozofią Platona. P/F
Wskazywał argumenty potwierdzające istnienie Boga. P/F

6. Zapoznaj się z fragmentem dokumentu wystawionego przez cesarza Henryka V. Następnie wykonaj polecenia.
W imię świętej i nierozdzielnej Trójcy. Ja, Henryk, z Bożej łaski cesarz rzymski Augustus, dla miłości Boga i Świętego Rzymskiego Kościoła oraz pana papieża Kaliksta […] odstępuję […] świętemu Kościołowi katolickiemu wszelką inwestyturę za pomocą pierścienia i pastorału, zgadzając się we wszystkich kościołach mego królestwa lub cesarstwa na kanoniczny wybór i wolną konsekrację. Posiadłości i lenna [regalia] św. Piotra, zabrane od wybuchu tego sporu aż po dzień dzisiejszy, tak za czasów mego ojca, jak i za moich, zwracam, o ile je mam w posiadaniu, temuż Św. Kościołowi Rzymskiemu, jeśli zaś których nie posiadam, dopomogę wiernie do ich odzyskania.
Źródło:
Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2003, s. 129.
a) Napisz, jak nazywa się ten dokument.
b) Podaj rok, w którym zawarto ten układ.