Dzienne archiwum: 17 kwietnia, 2020

Matura i co dalej?… Zaplanuj swoją ścieżkę kariery

Matura i co dalej?… Zaplanuj swoją ścieżkę kariery
Polecam wszystkim, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość lub też po prostu chcą się upewnić, czy podjęli dobrą decyzję.
Zaplanowanie swojej przyszłości jest bardzo istotne, ponieważ od tego, czy ze swojej przyszłej pracy będziemy zadowoleni zależy nasze samopoczucie. Zainwestujcie w siebie i dobrze planujcie. Poniższe linki powinny wam trochę w tym pomóc.
pozdrawiam, Wasz pedagog

Język niemiecki 3a,b,c

Języka niemiecki- Małgorzata Piotrowska (część 5)

Klasa IIIA,B,C 1/4,2/4,3/4,4/4

 

 1. Trening maturalny (1 godz.)

Powtórz znane słownictwo i zagadnienia gramatyczne.

Wykorzystaj podręcznik Infos, słownik, internet.

Przypomnij sobie strategie pomocne w rozumieniu tekstów ze słuchu oraz tekstów pisanych, a także w skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej.

Podręcznik str. 76-77

 1. Powtórzenie wiadomości gramatyczno-leksykalnych. (1 godz.)

Powtórz wiadomości dotyczące czasu przeszłego Perfekt.

Książka ćwiczeń ćw 1-4 str.69

 

Język niemiecki 2a,b

Języka niemiecki- Małgorzata Piotrowska (część 5)

Klasa IIA,B grupa 1/3, 2/3, 3/3

Wskazówki do pracy:

 

1.Świadome odżywianie – strona bierna ( 1 godz.)

Proszę zapoznać się z tekstem „Bewusst essen” i zwrócić uwagę na stronę bierną czasowników.

Proszę zrobić notatkę w zeszycie.

Podręcznik str.50

Książka ćwiczeń ćw.1-3 str.50

 1. Strona bierna – ćwiczenia. ( 1 godz.)

Podręcznik ćw. 3/50

książka ćwiczeń 4-6 str.50

dla chętnych dodatkowo 1-7/79

Język niemiecki 1 c , 1 d

 

Języka niemiecki- Małgorzata Piotrowska (część 5)

Klasa IC,D grupa 1/3, 2/3 3/3

 

 1. Czynności dnia codziennego. (1 godz.)

Mein Tagesablauf.

Poznaj słownictwo dotyczące dnia powszedniego oraz sposoby określania czasu.

Podręcznik str. 58-59,

Książka ćwiczeń strona 58 ćw.1-3 (pamiętaj o pracy z płytką CD)

Książka ćwiczeń ćw 1-3 str.59

dla chętnych dodatkowo ćw. 4-6 str. 58 oraz ćw.4-6 str.59

 1. Moje ulubione miejsce w domu- praca z tekstem (1 godz.)

Mein Lieblingsplatz.

Przyimki an, auf, in z biernikiem (Akkusativ) i celownikiem (Dativ)

Określanie położenia i zmiana położenia.

Podręcznik str.60

Książka ćwiczeń ćw 1-3 str.60

dla chętnych dodatkowo ćw. 4-6/60

Język niemiecki 1a,1b

Języka niemiecki- Małgorzata Piotrowska (część 5)

 

Klasa IA,B grupa 1/3

 

 1. Im Ernst- powieść w odcinkach ( 1 godz.)

Rozwijanie umiejętności krok po kroku.

Trening rozumienia tekstu czytanego oraz ze słuchu ze zrozumieniem ( praca z płytą CD).

Podręcznik ćw. 1,2ab str. 86

Proszę zrobić notatkę w zeszycie.

Dla chętnych dodatkowo ćw.1,2,3a/68 w książce ćwiczeń

 1. Im Ernst- powieść w odcinkach ( 1 godz.)

Rozwijanie umiejętności krok po kroku.

Praca z tekstem- nowe zwroty i wyrażenia.

Podręcznik str. 87 ćw. 3-4

Proszę zrobić notatkę w zeszycie.

Dla chętnych dodatkowo ćw.1-7/69 w książce ćwiczeń

Chemia 2ab

 

Klasa 2ab PR pp – nauczanie zdalne – K. Czekała

 

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych

 

Zadania tylko dla chętnych:

Zadanie 1. W celu zbadania zawartości węglanu sodu w sodzie kalcynowanej próbkę sody o masie 10 gramów rozpuszczono w wodzie i dodano 100 cm3 kwasu solnego o stężeniu 2 mol/dm3. Reakcja węglanu sodu z kwasem solnym przebiega zgodnie z równaniem:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

Otrzymany roztwór ogrzano w celu całkowitego usunięcia wydzielającego się tlenku węgla (IV). Po ostudzeniu do otrzymanego roztworu dodawano w obecności wskaźnika wodny roztwór wodorotlenku sodu, aby zobojętnić nadmiar kwasu solnego. Na zobojętnienie zużyto 25 cm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 2 mol/dm3. Oblicz w procentach masowych zawartość węglanu sodu w badanej próbce sody kalcynowanej, jeżeli wiadomo, że ta próbka nie zawierała żadnej innej substancji reagującej z kwasem solnym.

 

Zadanie 2. Do roztworu chlorku sodu o nieznanym stężeniu (roztwór I) dodano 22,00 g stałego NaCl. Otrzymano 400,00 g roztworu o stężeniu 20% masowych. Oblicz stężenie procentowe roztworu I w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zadanie 3. Do 500 g roztworu K2SO4 nasyconego w temperaturze 293K dosypano 100 g tej soli i zawartość naczynia ogrzano do temperatury 313K. Oblicz ile gramów dosypanej soli uległo rozpuszczeniu?

Rozpuszczalność w 293K – 11g / 100g H2O
Rozpuszczalność w 313K – 14,8g / 100g H2O

 

Klasa 2ab chemia (15) – nauka zdalna

Rozpoczynamy nowy dział, dział chemii fizycznej

 

Dział : KINETYKA REAKCJI CHEMICZNYCH

Temat: Energia wewnętrzna układu. Entalpia. – wstęp do działu

 

Źródła: podręcznik (7.1), e- podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-spowodowane-wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DVBVHEJKh

 

Materiały pomocnicze: https://prezi.com/pdt6tbpblco5/termochemia/  ( za wyjątkiem reakcji endo i egzotermicznych)

 

Na podstawie powyższych źródeł opracuj notatkę do zeszytu jako wprowadzenie do nowego działu wg następujący punktów:

 

 • Co to jest energia wewnętrzna układu
 • Energia całkowita układu i jej składowe
 • Układ i otoczenie
 • Rodzaje układów:

– zamknięty

– otwarty

– izolowany

5) Podaj parametry stanu, jednostki energii i masy