Dzienne archiwum: 16 kwietnia, 2020

Język polski MK

I d, język polski nr 7
Proszę o przeczytanie lekcji nr 41 „Język jako narzędzie perswazji” i sporządzenie krótkiej notatki z działów „Perswazyjne użycie języka” oraz „Zasady retoryki”. Następnie z lekcji 42 „Retoryka jako sztuka przekonywania” należy zredagować krótką notatkę z działu „Kompozycja mowy” oraz przeczytać fragmenty „Kazań sejmowych” P .Skargi wraz
z wprowadzeniem. Potem proszę wykonać ćwiczenia 1(co najmniej 3 zdania złożone), 2,3 ( należy podać 4 argumenty z uzasadnieniem) ze s.229. Nie zapominamy o pojęciach kluczowych.

Szczegóły w dzienniku elektronicznym.

Język polski MK

I a, język polski nr 8

Proszę przeczytać wprowadzenie do lekcji 26 „Psychologia i język miłości”, fragmenty tragedii Romeo i Julia oraz sporządzić krótką notatkę z działu „Kontekst kulturowy”. Następnie należy wykonać ćwiczenia 2, 8 (odpowiedź na każde – co najmniej 3 zdania złożone ) i 8 (co najmniej 4 zdania złożone) ze s.129, 130.

Szczegóły w dzienniku elektronicznym.

Chemia KC

Klasa 1a chemia PR (5) 

 

Temat: Kwasy – wzór ogólny, budowa i przedstawiciele

Źródła:  podręcznik (str 143), e- podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/kwasy-tlenowe—otrzymywanie-i-budowa/Dg4B89Y1G (od punktu 2)

 

Materiały pomocnicze: https://opracowania.pl/opracowania/chemia/kwasy,oid,2103,budowa-i-podzial-kwasow

https://www.youtube.com/watch?v=91ISAVsMh9A

Sporządź notatkę wg punktów:

 • Podaj i objaśnij wzór ogólny kwasów
 • Podział kwasów na:
 1. Tlenowe
 2. Beztlenowe

z przykładami.

 • Wzory sumaryczne i strukturalne następujących kwasów: (wzory sumaryczne już macie, a strukturalne proszę zrobić dla wytłuszczonych)
 1. kwasy beztlenowe:
  • bromowodorowy, HBr.
  • chlorowodorowy (solny), HCl.  
  • cyjanowodorowy, HCN.
  • fluorowodorowy, HF. 
  • jodowodorowy, HI. 
  • siarkowodorowy, H2S.
 1. kwasy tlenowe
  • arsenowy(III), H3AsO3.
  • arsenowy(V), H3AsO4.
  • azotowy(III), HNO2.
  • azotowy(V), HNO3.
  • borowy, H3BO4.
  • chlorowy(I), HClO.
  • chlorowy(III), HClO2.
  • chlorowy(V), HClO3.
  • chlorowy(VII), HClO4.
  • chromowy, H2CrO4.
  • dichromowy, H2Cr2O7.
  • fosforowy(III), H3PO3.
  • fosforowy(V), H3PO4.
  • pirofosforowy(V), H4P2O7.
  • krzemowy, H2SiO3.
  • manganowy(VII), HMnO4.
  • siarkowy(IV), H2SO3.
  • siarkowy(VI), H2SO4.
  • węglowy, H2CO3.

 

Biologia KC

Klasa 1d – biologia (4) nauczanie zdalne

 

Temat: Biotechnologia molekularna w medycynie

Źródła: podręcznik, e – podręcznik:  https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-badan-dna-w-medycynie/DcZDQn7X3

Materiały dodatkowe: http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Biotechnologia-medyczna

https://pulsmedycyny.pl/biotechnologiczna-rewolucja-w-farmacji-i-medycynie-880229

http://www.e-biotechnologia.pl/filmy_naukowe/biotechnologia-w-medycynie.html

Sporządź w zeszycie notatkę do tematukorzystając z powyższych źródeł wg następujących punktów:

 • Co to jest i na czym polega diagnostyka molekularna
 • Co to są biofarmaceutyki i podaj przykłady
 • Na czym polega terapia genowa i rodzaje terapii genowych
 • Transplantacja – co to jest i czemu służy?

Biologia KC

Klasa 1a – biologia PP (4)

 

 

Temat: Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe

 

Źródła: podręcznik (str 122-126), e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/na-czym-polega-oddychanie/D5k0d1wIo

https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

materiały pomocniczeJ warto zerknąć

https://www.youtube.com/watch?v=WdZLzXJ9Tdg

 

 • Oddychanie komórkowe i rodzaje
 • Oddychanie tlenowe i charakterystyka poszczególnych etapów (glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy)
 • Bilans oddychania tlenowego i jego zysk
 • Wymień trzy przykłady związku budowy mitochondrium z pełnioną przez nie funkcją

Chemia KC

Klasa 3b – chemia (12,13) – nauczanie zdalne

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o stężeniach. Stężenie procentowe i molowe.

 

Źródła: podręcznik, e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DKDywpMJi

http://e-chemia.cba.pl/?page_id=187

materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=zFU1N65vVmM (tylko pierwsza część filmiku, bo druga dotyczy lekcji poniedziałkowej).

Zadania do rozwiązania:

 • Ile gramów NaCl potrzeba do sporządzenia 300g 5% roztworu?
 • Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm2
 • Do 50 g 30% roztworu BaCl2 dodano 300g wody. Obliczyć stężenie procentowe
  otrzymanego roztworu.
 • W 1,5 dm3 roztworu znajduje się 425 g chlorku sodu NaCl. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.
 • lle soli znajduje się w 0,5 kg roztworu 2%?
 • W jakiej objętości roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3 znajdują się 2 mole substancji?
 • W 6 dm2 roztworu znajduje się 234 g siarczku sodu Na2 Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.
 • Po odparowaniu z 40 g roztworu pozostało 4 g soli. Jaki było stężenie procentowe tego roztworu?
 • Otrzymano 750 g roztworu, zużywając do tego celu 15 g substancji. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
 • Oblicz ile moli substancji znajduje się w 1500ml roztworu o stężeni 3 mol/dm3

 

 

Chemia KC

 

Klasa 1 c i 1 d – chemia (5) PP – K. Czekała

 

Temat : Substancje uzależniające

 

Źródła: podręcznik, e –podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/Do63k2pYq

https://epodreczniki.pl/a/uzywki-czym-sa-i-dlaczego-sa-szkodliwe/DBfMArZu2

https://epodreczniki.pl/a/uzywki/DZAyrLb62

https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-niektorych-substancji-na-czlowieka/Dsj9vaRJ0

 

Na podstawie podanych źródeł opracuj w zeszycie notatkę zgodnie z poniższymi punktami:

 • Wyjaśnij pojęcia:

– uzależnienie

– narkotyk

– dopalacze

2) Rodzaje i krótka charakterystyka uzależnień (podręcznik tab.18)

3) Co to jest nikotynizm i główne składniki dymu tytoniowego .

4) Czym się różni lekozależność od narkomani?

 

Zadanie dla chętnych

Wykonanej  prezentację, poster (plakat), mapę myśli, komiks ….. na temat substancji uzależniających (może być ogólnie, a można rozpracować jedną a szczegółowo). Najciekawsze prace będą publikowane w naszym pokoju nauczycielskim.