Dzienne archiwum: 15 kwietnia, 2020

Historia DG

KLASA 1 A

Temat: Europa późnego średniowiecza. 15.04.2020r.

1. Wojna stuletnia 1337 – 1453.

Przyczyny

Przebieg

Skutki

Spór o Gujennę i Flandrię

Zwycięstwo Anglii w bitwie pod Crecy 1346, bitwa pod Poitiers 1356

Francja przejęła prawie wszystkie ziemie angielskie na kontynencie

Pretensje króla angielskiego Edwarda III do korony francuskiej

Układ pokojowy w Bretigny 1360

Rozwój myśli wojskowej( wojska zaciężne)

Kryzys społeczno – gospodarczy

Zwycięstwo Anglii w bitwie pod Azincourt 1415

Wzrost znaczenia stanów w obu państwach

Powstanie Francuzów pod wodzą Joanny dArc

Kryzys w Anglii – bunty chłopskie

Zwycięstwo Francuzów w bitwie pod Castillon 1453

2. Czarna śmierć – dżuma. 1347 – 1352

Napisz skąd się wzięła dżuma, jakie były jej objawy. Wyjaśnij różnice między epidemią a pandemią.

Korzystając z mapy na stronie 266 wypisz kraje europejskie, do których nie dotarła dżuma.

3. Husytyzm.

Jan Hus – czeski reformator religijny.

Poglądy:

– nabożeństwa w języku czeskim

– komunia pod dwiema postaciami

– ubóstwo Kościoła

– odebranie ziem Kościołowi ( sekularyzacja )

1415r. Na soborze w Konstancji Hus został oskarżony o herezję i spalony na stosie.

1419r. – powstanie w Czechach, siłami husytów dowodził Jan Žižka – sukcesy husytów.

Taboryci – radykalni husyci, nie chcieli porozumienia z katolikami.

Utrakwiści – umiarkowani husyci skłonni do porozumienia z katolikami.

1434r. – bitwa pod Lipanami – taboryci zostali pokonani.

4. Ekspansja turecka.

1360r. Turcy wkraczają do Europy, 1389r. – bitwa na Kosowym Polu – klęska Serbii, 1396r. – klęska krucjaty antytureckiej, 1444r, – klęska Węgier pod Warną.

1453r. – zdobyty zostaje Konstantynopol – koniec epoki średniowiecza.

   Instrukcja prawidłowego zakładania i ściągania maski ochronnej

            Instrukcja prawidłowego zakładania i ściągania maski ochronnej:

 

– Przed użyciem maseczki dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce.
– Przyłóż maseczkę starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską).
– Jeśli maseczka ma metalowy pasek, spróbuj go zlokalizować i rozmieść na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa.
– Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia. Jeśli ci się to zdarzy, dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce.
– Wymień maseczkę higieniczną na nową, kiedy stanie się wilgotna.
– Nigdy nie używaj ponownie maseczki ochronnej jednorazowego użytku.
Jeśli chcesz zdjąć maseczkę, to bez dotykania przedniej części chwyć za wiązanie z tyłu i je rozwiąż (jeśli maska zaczepiana jest na uszy, to zacznij po kolei zdejmować każde łączenie).

– Po zdjęciu jednorazowej maseczki od razu umieść ją w koszu na śmieci z zamykaną klapą.
– Na koniec zadbaj o higienę rąk, umyj je i zdezynfekuj.

 

Instrukcja zdejmowania rękawiczek ochronnych

Instrukcja zdejmowania rękawiczek ochronnych :

 

Zdejmowanie rękawic warto zacząć od uchwycenia jednej z nich na wysokości nadgarstka w taki sposób, by nie dotykać skóry przedramienia, a w dalszej kolejności należy wywrócić ją wewnętrzną stroną na wierzch.

Po zdjęciu pierwszej rękawicy trzymaj ją w drugiej ręce, do której przyłóż palce, wsuwając je pod rękawiczkę i zwijając ją wzdłuż dłoni.

Zdjęte rękawiczki wyrzuć do kosza i dokładnie umyj ręce wodą z mydłem lub detergentem zawierającym minimum 60-procentowy alkohol.

Więcej: https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Choroby-zakazne/Jak-prawidlowo-zakladac-rekawiczki-ochronne-Instrukcja-od-WHO

 

Matematyka MM

Klasa 1 b

Nowy dział: Funkcje

Temat (wpisany do zeszytu): Pojęcie funkcji.

Wskazówki do realizacji tematu:

1.                  Obejrzyj filmiki, których linki zamieszczono poniżej.

https://pistacja.tv/film/mat00404-co-to-jest-funkcja?playlist=333

https://pistacja.tv/film/mat00405-rozne-sposoby-przedstawiania-funkcji?playlist=333

https://pistacja.tv/film/mat00410-zastosowanie-funkcji-w-zyciu-codziennym-temperatura?playlist=333

https://pistacja.tv/film/mat00411-zastosowanie-funkcji-w-zyciu-codziennym-predkosc-droga-i-czas?playlist=333

https://pistacja.tv/film/mat00412-zastosowanie-funkcji-w-zyciu-codziennym-gospodarka?playlist=333

2.         Zrób notatkę z lekcji  wypisując następujące punkty:

a)         Co to jest funkcja – definicja (podręcznik strona 135)

b)         Przykłady przyporządkowań, które są funkcjami (wypisz przykłady z obejrzanego filmiku nr 1

c)         Przykłady przyporządkowań, które nie są funkcjami (wypisz przykłady z obejrzanego filmiku

d)         Sposoby przedstawia funkcji (wypisz sposoby przedstawiania funkcji z obejrzanego filmiku nr

e)         Zastosowanie funkcji w życiu codziennym (krótka informacja gdzie można spotkać funkcje w życiu codziennym)

Termin realizacji  17.04.20 do godziny 9.45

03.04.20 piątek (pomoc psychologiczno – pedagogiczna) wspólna praca w aplikacji Discord  godzina 10.00)

Temat (wpisany do zeszytu): Pojęcie funkcji – cd.

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Omówienie rozwiązań  zadań z podręcznika – ćwiczenie 1 str. 134, ćwiczenie 2 str. 135, ćwiczenie 3 str. 136, ćwiczenie 4 str. 136, ćwiczenie 5 str. 136, ćwiczenie 6 str. 137.

2.         Rozwiąż zadania 1,2,3 str. 137.

Termin realizacji do godziny 20.04.20 do godziny 9.45

Matematyka MM

Klasa 2 b

15.04.20 środa  (wspólna praca w aplikacji Discord godzina 15.00).

Temat: Działania na wyrażeniach wymiernych (1h) – mnożenie i dzielenie.

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Sprawdzenie zadań 33, 38, 39, 40 – karta pracy ucznia.

2.         Rozwiązanie zadań  – ćwiczenia 3 str. 52,  zadania 2 str. 54, zadania 1 str. 54 (zestaw powtórzeniowy)

Termin realizacji 16.04.20 do godziny 9.45.

16.04.20 czwartek  (wspólna praca w aplikacji Discord godzina 15.00).

Temat: Działania na wyrażeniach wymiernych  – dodawanie i odejmowanie.

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Rozwiązywanie ćwiczenia 4  i 5 str. 53, zadania 5 str. 54.

2.         Rozwiązanie zadania 6 str. 54, zadania 2 str. 54 (zestaw powtórzeniowy).

Termin realizacji 21.04.20 do godziny 9.45.

Matematyka MM

Klasa 3c

15.04.20  środa  matematyka (łączenie w aplikacji Discord godzina 12.00) – obecność obowiązkowa  – omówienie matury z Nowej Ery.

Temat: Bryły obrotowe – ( walec)

Wskazówki do realizacji tematu

 1.  Obejrzyj filmiki zamieszczone na stronach:

https://pistacja.tv/film/mat00537-bryly-obrotowe?playlist=353

https://pistacja.tv/film/mat00538-objetosc-walca?playlist=353

https://pistacja.tv/film/mat00539-pole-powierzchni-walca?playlist=353

https://pistacja.tv/film/mat00540-przekroj-osiowy-walca?playlist=353

https://pistacja.tv/film/mat00541-walec-zadania?playlist=353

2.   Zrób krótką notatkę z lekcji (rysunek, wzory na pole powierzchni walca, objętość, przekrój osiowy walca)

3.   Przystąp do rozwiązywania zadań ze zbioru zadań „ Matematyka”  – zbiór zadań maturalnych  w opracowaniu R. Pagacza. (obowiązują wszystkie zadania, które dotyczą walca z działu 12).

 Termin realizacji tematu 17.04.20  do godziny 10.45.

17.04.20 piątek (pomoc psychologiczno- pedagogiczna)

Temat: Geometria analityczna – cd.

Wskazówki do realizacji tematu

1.    Przystąp do rozwiązywania zadań ze zbioru zadań „ Matematyka”  – zbiór zadań maturalnych  w opracowaniu R. Pagacza.

2.    Obowiązują zadania 16.26, 16.29, 16.31, 16.32, 16.33.

W rozwiązaniach zadań można posłużyć się  filmikami instruktażowymi zamieszczonymi w serwisie internetowym YouTube.

Termin realizacji tematu 22.04.20 do godziny 10.45.

Język polski GC

VI  tydzień. 15 – 17.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 3b – Gabriela Czogała

Tematy  na cały tydzień

1.,, Bądź wierny. Idź…”  Imperatywy etyczne Pana Cogito

Polecenia i notatka  do tematu

-przeczytaj wprowadzenie str.274

– przeczytaj pojęcia kluczowe str.276

-wykonaj polecenia 1,3,5,6 ze str.276

– przeczytaj i przepisz notatkę.

Podmiot liryczny w wierszu Herberta to człowiek myślący (refleksyjność) . Geneza jego nazwiska – maksyma Kartezjusza  czyli ,,Cogito ergo sum”. Podmiot liryczny to kreacja literacka (alter ego Herberta).

Wiersz stał sie przesłaniem – swoistym credo polskiej opozycji demokratycznej. Jakie zasady proponuje Pan Cogito:

– heroizm (postawa wyprostowana– zachowanie godności,  wierność wyznawanym zasadom aż do końca)

– gotowość do poświęcenia życia w imię wyższej idei

– sprzeciw wobec niesprawiedliwego porządku, bunt, odwaga cywilna ważniejsza niż zalecenia rozumu

– gniew rodzący się z odczucia cierpienia poniżonych i bitych, pogarda dla prześladowców

– zachowanie czujności, niepobłażanie sobie, niemożność zaznania odpoczynku

Uniwersalizm wiersza Herberta: przywołanie antycznych i średniowiecznych herosów (Hektor, Roland, Gilgamesz), ukazanie Pana Cogito jako duchowego spadkobiercy Kartezjusza (cywilizacja umysłowa stworzona przez europejską filozofię), nagromadzenie pojęć abstrakcyjnych i nazw wartości (odważny, Gniew, Pogarda, wierny), metaforyka odwołująca się do kontekstu kulturowego (złote runo nicości).

-zadanie domowe: polec.8 str.276( wypowiedź pisemna)

Więcej informacji udostępnię przez dziennik elektroniczny.

Zajęcia z wychowawcą.

Temat:  Omówienie zasad egzaminu maturalnego.

Przypomnijcie sobie jeszcze raz zasady egzaminu maturalnego – jego strukturę, przebieg. Proponuję jeszcze raz przejrzeć  informator maturalny ; podaję link: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Język polski GC

VI  tydzień. 15 – 17.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy  2b – Gabriela Czogała

Tematy  na cały tydzień

  1. Przejrzyste, zwiewne […] błękitne zadumanie… Impresjonizm w malarstwie i w poezji ( 2 godziny)
  2. Rachuj no się, z łaski swej, ze słowami! Agresja i przemoc w języku ( temat dwugodzinny)

Polecenia do tematu 1

– korzystając z podręcznika ( str.63) oraz innych źródeł wyjaśnijcie ( dokładnie )nazwę: impresjonizm

-opiszcie  obraz C. Moneta ,,Impresja. Wschód słońca” ( podr. str.64) według punktów  ze str.65

( polecenie: 1,3,4,5,7)

-wypiszcie cechy impresjonizmu w literaturze korzystając z podręcznika str.66

– uzasadnijcie ( pisemnie), że powyższe wyznaczniki realizuje wybrany  wiersz K. P. Tetmajera – ..W lesie” albo ,,Melodia mgieł nocnych” ( wiersz do wyboru)

 

Polecenia i notatki do tematu 2

przeczytajcie fragment powieści Żeromskiego ze str.91,92

Fragment przedstawia jeden z epizodów podczas pobytu Judyma- głównego bohatera –  w Cisach. To konflikt  Judyma z dyrektorem sanatorium i administratorem Krzywosądem. Fragment ma charakter narracyjno – dialogowy (konfrontacja bohaterów).Tytuł rozdziału – ,,Szewska pasja” –  ma znaczenie w kontekście zachowania głównego bohatera (szewska pasja – niepohamowana złość)

– wykonajcie polecenie 2, 6, 7, 8  ze str.93

– na podstawie wprowadzenia do lekcji ( str. 90) wyjaśnijcie pisemnie  pojęcie agresji językowej oraz pragmatyki językowej

– na podstawie ,,Wiedzieć więcej” ( str.90)  napiszcie,  w jaki sposób są wyrażane  agresja i przemoc w języku

 

Język polski GC

VI  tydzień. 15 – 17.04.2020r. Język polski – wskazówki do pracy dla klasy  2a – Gabriela Czogała

 

Klasa 2a (poziom podstawowy)

Tematy na cały tydzień

  1. ,,Rachuj no się, z łaski swej, ze słowami! ” . Agresja i przemoc w języku ( temat dwugodzinny)
  2. ,,Zatopion w szum, krzak dzikiej róży… ” Symbolizm w poezji młodopolskiej

3.,,O szyby deszcz  dzwoni…”Sposoby tworzenia nastroju w wierszu młodopolskim( temat dwugodzinny )

 

Polecenia i notatki do tematu 1 (temat dwugodzinny)

przeczytajcie fragment powieści Żeromskiego ze str.91,92

Fragment przedstawia jeden z epizodów podczas pobytu Judyma- głównego bohatera –  w Cisach. To konflikt  Judyma z dyrektorem sanatorium i administratorem Krzywosądem. Fragment ma charakter narracyjno – dialogowy (konfrontacja bohaterów).Tytuł rozdziału – ,,Szewska pasja” –  ma znaczenie w kontekście zachowania głównego bohatera (szewska pasja – niepohamowana złość)

– wykonajcie polecenie 2, 6, 7, 8  ze str.93

– na podstawie wprowadzenia do lekcji ( str. 90) wyjaśnijcie pisemnie  pojęcie agresji językowej oraz pragmatyki językowej

– na podstawie ,,Wiedzieć więcej” ( str.90)  napiszcie,  w jaki sposób są wyrażane  agresja i przemoc w języku

Polecenia do tematu 2

wyjaśnijcie pisemnie pojęcie symbolizmu: podręcznik str.94

– napiszcie, czym jest symbol ( str.94,95)

– wykonajcie pisemnie polec.3,4 ze str.97

Polecenia i notatki do tematu 3

zapoznajcie się  z notą biograficzną poświęconą autorowi (podręcznik, s. 112), zwracając uwagę na ewolucję twórczości poety (dekadentyzm / nietzscheanizm / franciszkanizm → klasycyzm → nowatorstwo formalne w kontekście uniwersalnych idei humanistycznych – L.Staff  „poetą czterech epok”

Krótka notatka jako wprowadzenie do lekcji.

Pejzaż mentalny stanowi jeden z zasadniczych sposobów mówienia o uczuciach w literaturze modernistycznej. Opis krajobrazu staje się w utworze ekwiwalentem nastroju, emocji czy ukrytych w podświadomości myśli. Pisarze przełomu XIX i XX wieku ze szczególnym upodobaniem posługiwali się obrazami lasu, parku, łąki, pola czy rozmaitych typów zbiorników wodnych, aby wyrazić uczucia. Pejzaż w ujęciu takim ma zasugerować „aurę nastrojową”, ma być swoistym równoważnikiem tego, co ukryte we wnętrzu człowieka.

– odczytajcie wiersz  Staffa ( str.112)w kontekście poetyki impresjonistycznej. Po zapoznaniu się z tekstem  uzupełnijcie notatkę dot. cech  impresjonizmu w wierszu Staffa:

  • barwność widzenia : przykłady z tekstu…………………
  • podmiotowość : …………………………………………
  • muzyczność : instrumentacja głoskowa, …………………………………..

 

-wykonajcie  pisemnie polecenia: 1,2,3,4,5 str.113