Dzienne archiwum: 7 kwietnia, 2020

Serce na dłoni, czyli poznaj postać Anny Dymnej

Serce na dłoni, czyli poznaj postać Anny Dymnej
To nie tylko aktorka filmowa, serialowa ale przede wszystkim człowiek o którym warto wiedzieć, pamiętać i z którego przede wszystkim warto brać przykład. Jest założycielką Fundacji Mimo Wszystko, która powstała w 2003r. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym ich celem jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie.
Dzięki fundacji wybudowano i prowadzone są dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne: „Dolinę Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie. Zajmują się także wspieraniem leczenia, rehabilitacją oraz edukacją. Do tej pory pomogli ponad 30 000 osób chorym i niepełnosprawnym w całej Polsce. Funkcję prezesa fundacji Anna Dymna pełni społecznie.
Ideą, jaka od początku przyświeca ich działaniom, jest wyrównywanie szans pomiędzy osobami sprawnymi i tymi, które określa się jako niepełnosprawne – pragniemy usuwać bariery mentalne, jakie oddzielają ich dwa pozornie odrębne światy. Służą temu m.in. realizowane przez nas projekty: Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, Festiwal Zaczarowanej Piosenki, „Akademia Odnalezionych Nadziei”, „Indeks Marzeń”, Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” i kilka innych.
Poniżej znajdują się dwa linki. W pierwszym z nich znajdziecie nieco informacji na temat twórczości Anny Dymnej, natomiast drugi link przybliży Wam jej działalność.
https://www.filmweb.pl/person/Anna.Dymna
https://mimowszystko.org/anna-dymna/
Pedagog 🙂

Chemia KC

Biologia PP 1b  – opracuj notatkę do zeszytu

Na podstawie podręcznika (strony 116-121)  odpowiedz na poniższe punkty zamieszczone pod tematem

Materiał dodatkowy: https://pl.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/enzyme-regulation/a/enzyme-regulation

Na temat:     REGULACJA AKTYWNOŚCI ENZYMÓW

  1. Co to są enzymy, aktywatory i inhibitory?
  2. Przykładowe aktywator i inhibitory
  3. Rodzaje inhibitorów (str 117)
  4. Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów

 

A dla chętnych dodatkowo ten sam temat

Przedstaw w   prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint lub prezzi link lub załącznik ale dziś J

 

 prześlij na e-mail zwrotny:     chemikzeskalnej@gmil.com

 

Matematyka MM

Klasa 3c 

07.04.20  wtorek  matematyka (wspólna praca z aplikacji Discord odbyła się w poniedziałek 06.04.20 godzina 12.00)

Temat: Omówienie arkusza maturalnego CKE   (= sierpień 2017r.)

Wskazówki do realizacji tematu

1.   Omówienie zadań zamkniętych i otwartych.

2.   Rozwiązanie quizu wtorek 9.00 (funkcje trygonometryczne).

 Termin realizacji tematu 07.04.20.

08.04.20  środa  matematyka

Temat: praca nad arkuszem maturalnym – Nowa Era styczeń 2019.

Wskazówki do realizacji tematu

1.   W ramach pracy domowej rozwiązanie zadań z arkusza maturalnego.

 Termin realizacji tematu 15.04.20

Matematyka MM

Klasa 2b 

07.04.20 wtorek (wspólna praca w aplikacji Discord godzina 15.00).

Temat: Działania na wyrażeniach wymiernych (1h).

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z poprzednich lekcji.

2.         Wykonaj zadania 27, 28, 29, 30, 31- karta pracy ucznia (załączniki).

Termin realizacji 08.04.20 do godziny 9.45.

07.04.20 środa

Temat: Działania na wyrażeniach wymiernych (1h).

Wskazówki do realizacji tematu:

1.         Wykonaj zadania 32, 33, 38, 39, 40 – karta pracy ucznia (załączniki).

2.         Przygotuj się do quizu z wyrażeń wymiernych, który odbędzie się 16.04.20 o godzinie 10.00.

Termin realizacji 16.04.20 do godziny 9.45.

Historia DG

Klasa 3 c

Temat: Przemiany społeczno – kulturowe lat 60 i 70. 07.04.2020r.

1. Segregacja rasowa w USA.

Przeczytaj tekst podręcznika s.175- 176

Napisz kim był i o co walczył Martin Luther King.

Jakie były cele radykalnych ugrupowań afroamerykańskich.

2. Przemiany w Kościele.

Przeczytaj tekst podręcznika s. 176- 177

Wymień postanowienia Soboru Watykańskiego II 1962- 1965

3. Kontrkultura.

Zapoznaj się z infografiką na s. 178- 179 .

Wyjaśnij pojęcie kontrkultura, wyjaśnij pochodzenie i znaczenie słów „hipis” i „punk”

4. Ruchy emancypacyjne i feministyczne. s. 180

Wymień zmiany dotyczące pozycji społecznej kobiet na Zachodzie po II wojnie światowej.

5. Rewolta studencka. s.181- 183

Scharakteryzuj formy młodzieżowej kontestacji występujące w latach 60 i 70 XX wieku.

Historia DG

Klasa 1 a 

Temat: Miasto i wieś w średniowieczu. 07.04.2020r.

1. Nowe rozwiązania w rolnictwie:

a.) czynniki sprzyjające rozwojowi rolnictwa:  stopniowo ustały wszelkiego rodzaju najazdy, ustabilizowanie państw dzięki stabilności monarchii,  ocieplenie klimatu, przekształcenie wielkiej własności ziemskiej we własność senioralną dzięki immunitetom. b) przemiany w rolnictwie w XI –XII w.:  narzędzia drewniane zaczęto zastępować żelaznymi,  zaczęto stosować ciężki pług, dzięki któremu można było kontrolować głębokość orki i przewracać skiby ziemi,  upowszechniono stosowanie żelaznej brony,  kosy zastępowały sierpy,  powszechne stało się stosowanie żelaznej siekiery,  zastosowano chomąto –koń mógł ciągnąć wóz z większa prędkością i na większe odległości; zaczęto wykorzystywać konie do orki,  wprowadzono nowy system uprawy roli –trójpolówkę –wzrosła wydajność plonów.

2. Średniowieczna wieś.

Zapoznaj się z tekstem podręcznika na s.250 i wymień 2 typy wsi. Napisz jakie rozwiązania przyczyniały się do wzrostu poczucia równości i solidarności wśród mieszkańców wsi.

3. Miasto średniowieczne.

Zapoznaj się z infografiką na s. 252. Wymień elementy miasta, które miały zapewnić bezpieczeństwo jego mieszkańcom.

4. Społeczeństwo średniowiecznego miasta:

Patrycjusze

Pospólstwo

Plebs

Napisz, które grupy społeczne były pozbawione wpływu na sprawowanie władzy w mieście.

5. Rzemiosło.

W jakim celu były zakładane cechy?

Zapoznaj się z tabelą przedstawiającą wybrane dziedziny rzemiosła s.256.

 

Temat: Kościół w średniowieczu. 08.04.2020r.

1. Kościół bliższy wiernym.

Wyjaśnij pojęcie Biblia Pauperum.

2. Powstanie zakonu cystersów

a. zakon cysterski powstał w 1098 r. jako alternatywa dla zakonu benedyktyńskiego .

b. wprowadzenie surowej reguły

asceza

ubóstwo

skromny wystrój świątyń

praktykowanie pracy fizycznej ( propagowali nowinki techniczne związane z uprawą roli)

3. Średniowieczne herezje

Katarzy (Albigensi) zasady:

odrzucenie całej nauki Kościoła

walka z instytucją Kościoła

zasadniczym punktem doktryny religijnej nauka o dualizmie (istnienie dwóch równorzędnych sił – dobra i zła)

ogłoszenie przez Innocentego III krucjaty przeciw albigensom

4. Powstanie zakonów żebraczych

– najważniejszym obszarem działania miasta

– zakonnicy utrzymywali się z jałmużny

– prowadzili działalność duszpasterską

Franciszkanie

a. założycielem św. Franciszek z Asyżu

b. nadanie nazwy „Zakonu Braci Mniejszych” – 1209 r.

c. realizacja ideału życia w ubóstwie

Dominikanie Zakon Kaznodziejski

a. założycielem Dominik Guzmán (św. Dominik)

b. zatwierdzenie reguły zakonnej w 1216 r.

c. najważniejszym celem było zwalczanie herezji poprzez nauczanie

5. Upadek znaczenia papiestwa.

Wyjaśnij pojęcie „ niewola awiniońska papieży”

Napisz jakie były postanowienia Soboru w Konstancji 1414 – 1418.