Dzienne archiwum: 6 kwietnia, 2020

Chemia KC

 

Klasa 1d  – chemia –  pp tylko dla chętnych to jest lekcja dodatkowa!!!

 

Temat: Objętość molowa gazów

Na podstawie niżej podanych opracowań rozwiąż zadania i wykonaj plecenia

Źródła: https://opracowania.pl/opracowania/chemia/prawa-gazowe,oid,2180

https://prezi.com/ncvllxhqzrwj/mol-masa-molowa-objetosc-molowa-czyli-stechiometria-dla-g/

 • Definicja prawa Avogadra i wzór na objętość molową gazów
 • Warunki normalne
 • Zadania:

Zad.1. Zaznacz, które zdania są zgodne z prawdą.

a)Ciecze mają mniejszą gęstość niż gazy.
b) Na gęstość gazów ma wpływ temperatura i ciśnienie.
c) Gęstość gazów określa się dla tzw. warunków normalnych.
d) Warunki normalne to temperatura równa 0 stopni Celsjusza i ciśnienie wynoszące 960 hPa.

 

Zad. 2. 1 mol pierwiastka w stanie gazowym zajmuje w warunkach normalnych …….. dm3 i jest to tzw. objętość …………….. .
Prawo Avogadra mówi o tym, że gazy zajmujące jednakową objętość w określonych warunkach temperatury i ciśnienia zawierają …………….. liczbę cząsteczek .

 

Zad. 3 Oblicz, ile decymetrów sześciennych zajmuje w warunkach normalnych 1 mol tlenu. Skorzystaj z poniższych danych.
(Pamiętaj, że tlen jako gaz występuje w formie cząsteczkowej.)

TLEN CZĄSTECZKOWY W WARUNKACH NORMALNYCH MA GĘSTOŚĆ RÓWNĄ 1,4292 g/dm3.

 

Zad.4 Oblicz, ile decymetrów sześciennych w warunkach normalnych zajmują 84g tlenku węgla(II).

Zad.5. Oblicz, ile decymetrów sześciennych w warunkach normalnych zajmuje 7 moli azotu.

 

Chemia KC

1 a – chemia – poziom rozszerzony

Klasa 1 a chemia PR  (4)

WODOROTLENKI (1a)PR + wodorotlenki amfoteryczne(4)  

 

 

Źródła: podręcznik  str 138-139

https://www.youtube.com/watch?v=r5fnGBq-EJM

ppm w załączeniu (WODOROTLENKI (1a)PR + wodorotlenki amfoteryczne)

Materiały pomocnicze:

https://prezi.com/uhzlfb76cwug/amfoterycznosc-wodorotlenkow/

Sporządź notatkę zgodnie z poniższymi punktami:

 • Definicja wodorotlenków amfoterycznych – to takie które w środowisku mocnego kwasu zachowują się jak zasady, a w środowisku mocnej zasady jak kwasy
 • Przedstawiciele wodorotlenków amfoterycznych (slajd 3)
 • Reakcje (slajd 4)
 • Woda amoniakalna (slajd 11-13)

Zadanie domowe

Zaprojektuj doświadczenie otrzymywania dowolnego wodorotlenku amfoterycznego i jego reakcję z HCl i KOH.

Schemat, odczynniki, obserwacje, wnioski + reakcje

Matematyka MM

Klasa 3 c

06.04.20  poniedziałek  matematyka (wspólna praca z aplikacji Discord godzina 14.00)

Temat: Omówienie arkusza maturalnego CKE  (sierpień 2017) i arkusza próbnej matury z Nowej Ery (styczeń 2019)

 1. Omówienie zadań zamkniętych i otwartych.
 2. W ramach pracy domowej rozwiązania quizu wtorek 9.00 (f. trygonometryczne).

Termin realizacji tematu 06.04.20.

 

06.04.20 poniedziałek (pomoc psychologiczno- pedagogiczna)

Temat: Geometria analityczna.

Wskazówki do realizacji tematu

 1. Przystąp do rozwiązywania zadań ze zbioru zadań „ Matematyka” – zbiór zadań maturalnych  w opracowaniu R. Pagacza.
 2. Obowiązują zadania 16.8, 16.14, 16.17, 16.20, 16.22, 16.25.

W rozwiązaniach zadań można posłużyć się  filmikami instruktażowymi zamieszczonymi w serwisie internetowym YouTube.

Termin realizacji tematu 20.04.20.

Matematyka MM

Klasa 1 d

 

06.04.20 poniedziałek 

Temat (wpisany do zeszytu): Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z funkcji (temat na 2 godziny lekcyjne).

Wskazówki do realizacji tematu:

 1. Rozwiąż (na ocenę) quiz, do którego otrzymasz kod – rozpoczęcie rozwiązywania godzina 10.45 (każdy ma jedną próbę, zadania testowe – test jednokrotnego wyboru 25 pytań). Otwórz joinmyquiz.com  i wprowadź  kod 327281. (Nie zapomnij zapisać swojego imienia i minimum 3 liter nazwiska (do identyfikacji)).
 2. Z przesłanych na e- maila zadań powtórkowych zrób zadania 8,9,10 (na wzór rozwiązanych przykładów). Rozwiązania zadań wraz z treścią zadania zapisz w zeszycie pod tematem lekcji.

Matematyka MM

06.04.20 poniedziałek matematyka

Temat (wpisany do zeszytu): Powtórzenie wiadomości z układów równań.

Wskazówki do realizacji tematu:

 1. Rozwiąż układy równań – zadania 1,2,3 – karta pracy ucznia.

Termin realizacji  07.04.20 do godziny 9.45

 

07.04.20 wtorek matematyka (wspólna praca w aplikacji Discord godzina 14.00)

Temat (wpisany do zeszytu): Powtórzenie wiadomości z układów równań.

Wskazówki do realizacji tematu:

 1. Rozwiąż zadania – podręcznik zadanie 2 str. 119, zadanie 9, 12 i 14 str. 120,  zadanie 8 str. 125

Dla osób nieobecnych  w aplikacji  Discord samodzielna praca nad tematem – termin realizacji  08.04.20  godzina 9.45.

 

08.04.20 środa matematyka

Temat (wpisany do zeszytu): Powtórzenie wiadomości z układów równań.

Wskazówki do realizacji tematu:

 1. Rozwiąż zadania – przykłady 1,4,5,6,8,9,10  zamieszczone na stronie internetowej

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/uklady-rownan-zadania-tekstowe-cz-1/

 1. Zrób notatkę z lekcji (w notatce z lekcji zapisz wszystkie treści zadań, które pojawiły się w tych przykładach i rozwiąż je – możesz posłużyć się filmikami instruktażowymi zmieszczonymi w odnośnikach).

Termin realizacji  15.04.20.

Historia DG

Klasa 3 c

Temat: Blok Wschodni po śmierci Stalina. 06.04.2020r.

1. Przeczytaj tekst źródłowy i napisz jakie zarzuty przeciwko Stalinowi i jego rządom podkreślił w referacie Nikita Chruszczow.

Referat Nikity Chruszczowa o kulcie jednostki, wygłoszony na XX Zjeździe KPZR w nocy z 24 na 25 lutego 1956 roku

Stalin wprowadził pojęcie „wróg ludu”. Ten termin od razu zwalniał od konieczności wszelkiego udowadniania błędów ideologicznych człowieka albo ludzi, z którymi polemizowano, umożliwiał on zastosowanie najokrutniejszych represji, wbrew wszelkim normom praworządności rewolucyjnej, wobec każdego, kto w czymkolwiek nie zgadzał się ze Stalinem, kto był tylko podejrzany o wrogie zamiary, kto został po prostu oszkalowany. To pojęcie „wróg ludu” w gruncie rzeczy już samo wykluczało możliwość jakiejkolwiek walki ideologicznej lub wyrażania swych poglądów na to lub inne zagadnienia nawet o charakterze praktycznym. Jako główny i w gruncie rzeczy jedyny dowód winy traktowano, wbrew wszelkim normom współczesnej nauki, prawa „przyznanie się” samego oskarżonego, przy czym to „przyznanie się”, jak stwierdziła później kontrola, uzyskiwano przez fizyczne środki oddziaływania na oskarżonego.

Doprowadziło to do jaskrawego gwałcenia praworządności rewolucyjnej, do tego, że ofiarą padło wielu ludzi zupełnie niewinnych, którzy w przeszłości bronili linii partii. Należy stwierdzić, że w stosunku do ludzi, którzy w swoim czasie występowali przeciwko linii partii, nie było częstokroć dostatecznie poważnych podstaw, by unicestwić ich fizycznie. Aby uzasadnić fizyczne unicestwienie takich ludzi, wprowadzono właśnie formułę wróg ludu.

[…] Obecnie gdy zbadano sprawy niektórych z tych rzekomych „szpiegów” i „szkodników”, ustalono, że sprawy te zostały sfabrykowane. Przyznanie się do winy aresztowanych, oskarżonych o wrogą działalność, uzyskano przy pomocy okrutnych, nieludzkich tortur.

W wyniku potwornego fałszowania takich spraw, w wyniku tego, że dano wiarę oszczerczym zeznaniom oraz wymuszonemu oczernianiu siebie i innych, zginęło wiele tysięcy uczciwych, niewinnych komunistów. Towarzysze, aby nie powtarzać błędów przeszłości Komitet Centralny stanowczo występuje przeciwko kultowi jednostki. Uważamy, że Stalin był wywyższany ponad miarę.

2. Rewolucja węgierska.

1956r. Premierem został Imre Nagy jego rząd ogłosił:

– wystąpienie z Układu Warszawskiego

– weryfikację układów gospodarczych w ramach RWPG

– neutralność Węgier

Interwencja wojsk radzieckich – śmierć poniosło około 32 tys. osób

Nowym premierem został komunista Janos Kadar

Imre Nagy został uprowadzony i skazany na śmierć ( 1958r.)

3. Kryzys kubański.

Przeczytaj tekst podręcznika s. 155 i podaj przyczyny przebieg i skutki kryzysu kubańskiego.

4. Praska wiosna. 1968r.

W styczniu 1968r. I sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji został Aleksander Dubček:

– stworzenie „socjalizmu z ludzką twarzą”

– reformy gospodarcze

– ograniczono cenzurę

– zezwolono na podróże i kontakty z Zachodem

20.08.1968r. Wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego ( ZSRR,PRL,NRD,Węgry, Bułgaria) – operacja „Dunaj”. Aleksander Dubček został przewieziony do Moskwy gdzie podpisał porozumienie z Breżniewem, które przekreślało wszystkie reformy.

Nowym sekretarzem KPCz został Gustav Husak.

Doktryna Breżniewa o „ograniczonej suwerenności” państw członkowskich Układu Warszawskiego.

Styczeń 1969r.w Pradze na znak protestu student Jan Palach dokonał samospalenia.

Relacje

Relacje
Inaczej niż do tej pory, trochę z przymusu spędzamy ze sobą teraz o wiele więcej czasu w domach aniżeli do tej pory. Jak dbać o nasze relacje, jak odbudować je, by ze sobą nie zwariować!? Polecam Wam poniższy link w którym dowiecie się co jest gwarantem pozytywnych relacji, możecie również wykonać polecane tam zadania. Powodzenia.
pozdrawiam ciepło, Wasz pedagog