Dzienne archiwum: 5 kwietnia, 2020

J. polski MK

I a, język polski nr 6

Należy przeczytać fragmenty Odprawy posłów greckich s.89 – 91, następnie pisemnie wykonać polecenia nr 1 (postawienie tezy) oraz 11 (odpowiedź – co najmniej 3 zdania złożone).
Następnie proszę przeczytać lekcję nr.18 (s.92) i zredagować krótką notatkę o Psalmie 13
J. Kochanowskiego.

Proszę koniecznie przeczytać instrukcję w dzienniku elektronicznym.

Język polski GC

 

V tydzień, 6.04- 8.04.2020 r.  Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 3b – Gabriela Czogała

1.Nam już nie formy trzeba, ale żywej idei… Dramat różnych racji ideowych ( 2 godziny lekcyjne)

  1. Z pomieszanych form ulicy… Poetycki obraz codzienności.

Polecenia / notatki do tematu 1

Podaję propozycję notatki – wstęp do lekcji

Tango ma cechy dramatu obyczajowego, gdyż portretuje życie rodzinnej zbiorowości (rodzice, syn, dziadkowie), ukazuje wzajemne relacje między tworzącymi ją osobami.

Z tego samego powodu można określić Tango również jako dramat mieszczański – rodzina Artura to środowisko ludzi o poglądach liberalnych, z ambicjami intelektualnymi – Stomil i Eleonora są więc niejako „nowymi mieszczanami”, zapatrzonymi we wzorce kontrkultury. Sekunduje im Eugenia, babcia Artura, z trudem dotrzymuje kroku wuj Eugeniusz. „Nowym mieszczaninem” – choć innego typu – jest Edek, typ prostacki, przedstawiciel mas wkraczających do mieszczańskich salonów.

Tango jest jednocześnie dramatem postaw i idei – ich konflikt rysuje się od pierwszych wypowiedzi postaci. Rodzice Artura i – w pewnym stopniu – także Eleonora to zwolennicy libertyńskiego i epikurejskiego (a nawet hedonistycznego) stylu życia, którego wyznacznikami są absolutna wolność i doznawanie przyjemności. Artur z kolei staje się zwolennikiem tradycyjnych, konserwatywnych wartości i reguł życia społecznego i indywidualnego.

Ta lekcja dotyczy właśnie interpretacji ,,Tanga” jako dramatu różnych racji ideowych.

Polecenia

– wykonajcie pisemnie polecenia 1, 4 ze str.289

– przedstawcie  argumenty Stomila  w rozmowie z Arturem (  podr. str.286-288)

– zinterpretujcie (pisemnie)znaczenie finałowego tańca Edka z Eugeniuszem

– uzasadnijcie   pisemnie -odwołując się do podręcznika i innych źródeł -że ,,Tango” jest parabolą polityczną

Proszę również  – obejrzyjcie spektakl  pt ,,Tango” w reżyserii M. Englerta .

Polecenia do tematu 2

– korzystając z podręcznika wyjaśnijcie ( pisemnie) pojęcie: poezja lingwistyczna ( str.296)

– korzystając z podręcznika scharakteryzujcie ( pisemnie) twórczość M. Białoszewskiego -str.297

wykonajcie pisemnie polecenia 2,4,5 ze str.298

 

 

 

 

Język polski GC

V tydzień, 6.04- 8.04.2020 r.  Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 2b – Gabriela Czogała

 

Tematy

1.Co zostało nam, co wszystko wiemy… Dekadentyzm w poezji Młodej Polski.

2.Poezja miłosna wczoraj i dziś.

Polecenia do tematu 1

-napisz ( dokładnie) na czym polegał światopogląd dekadencki na podstawie wstępu do lekcji ze str.48

-wykonaj pisemnie polecenia do wiersza  Tetmajera pt. ,,Koniec wieku XIX „( polecenie 1,2,3,8,9 ze str.51)

Polecenia do tematu 2

– wypisz trzy sposoby przedstawiania miłości w epoce Młodej Polski (podręcznik str.58)

– przeczytaj erotyk Tetmajera  ze str.59

– wykonaj pisemnie polecenia 1,5,7 ze str. 60

Język polski GC

 

V tydzień, 6.04- 8.04.2020 r.  Język polski – wskazówki do pracy dla klasy  2a – Gabriela Czogała

 

Klasa 2a ( poziom rozszerzony)

Tematy na cały tydzień

1.Symbole wyborów moralnych bohaterów powieści Żeromskiego ( 2 godziny)

2.Ten dług przeklęty… Sąd nad Tomaszem Judymem.

3.Współczesne oblicza dekadentyzmu

Polecenia do tematu 1

– wyjaśnij pisemnie pojęcie symbolu ( podręcznik,str.86)

– po przeczytaniu fragmentów lektury z podr. wykonaj pisemnie polecenia:2,3,4,5 ze str.87

-wskaż inne symbole w powieści ( zob. wprowadzenie do lektury  – podręcznik,str.83)

Polecenia do tematu 2

kim jest dla Was Tomasz Judym: szlachetnym idealistą, społecznikiem, egocentrykiem ……?

Odwołując się do fragmentów z podręcznika ( str.88,89) oraz całej powieści uzasadnijcie swoje zdanie ( wypowiedź pisemna – przynajmniej 5 argumentów na poparcie tezy)

Polecenia do tematu 3

– przeczytajcie wprowadzenie do lektury i kilka słów o autorze – podr.str.55

wykonajcie pisemnie polecenia 3,4,5,10 ze str.56

Dla chętnych – polecenie 1,2,3,4 ze str.57

 

Klasa 2a (poziom podstawowy)

Temat: Przejrzyste, zwiewne […] błękitne zadumanie… Impresjonizm w malarstwie  i w poezji ( 2 godziny)

– korzystając z podręcznika ( str.63) oraz innych źródeł wyjaśnijcie ( dokładnie )nazwę: impresjonizm

-opiszcie  obraz C. Moneta ,,Impresja. Wschód słońca” ( podr. str.64) według punktów  ze str.65

( polecenie: 1,3,4,5,7)

-wypiszcie cechy impresjonizmu w literaturze korzystając z podręcznika str.66

– uzasadnijcie ( pisemnie), że powyższe wyznaczniki realizuje wybrany  wiersz K. P. Tetmajera – ..W lesie” albo ,,Melodia mgieł nocnych” ( wiersz do wyboru)

Klasa  2b

Tematy

1.Co zostało nam, co wszystko wiemy… Dekadentyzm w poezji Młodej Polski.

2.Poezja miłosna wczoraj i dziś.

Polecenia do tematu 1

-napisz ( dokładnie) na czym polegał światopogląd dekadencki na podstawie wstępu do lekcji ze str.48

-wykonaj pisemnie polecenia do wiersza  Tetmajera pt. ,,Koniec wieku XIX „( polecenie 1,2,3,8,9 ze str.51)

Polecenia do tematu 2

– wypisz trzy sposoby przedstawiania miłości w epoce Młodej Polski (podręcznik str.58)

– przeczytaj erotyk Tetmajera  ze str.59

– wykonaj pisemnie polecenia 1,5,7 ze str. 60

 

Język polski GC

V tydzień, 6.04- 8.04.2020r.  Język polski – wskazówki do pracy dla klasy 1 b- Gabriela Czogała

 

Tematy na cały tydzień

1.Optymizm humanisty ( lekcja dwugodzinna).

  1. Renesansowy klasycyzm (lekcja dwugodzinna).

Polecenia / notatki do tematu 1

n a podstawie informacji z podręcznika (s.55) objaśnijcie  pisemnie pojęcia :„humanizm”, „humanista”, ,,horacjańska zasada ,,złotego  środka”

-zapoznajcie się z definicją pieśni ( str.55)

-przeczytajcie dwie pieśni Kochanowskiego ze str.56,58

-wykonajcie pisemnie polecenia 1,8,9 ze str.57 do pieśni ,, Serce roście patrząc na te czasy…”

-przepiszcie notatkę do pieśni ,,Chcemy sobie być radzi …”

W ludzkim życiu jest czas na różne doświadczenia, również na niczym nieskrępowaną radość . Szczęście to doznawanie przyjemności (wesoła biesiada, towarzystwo przyjaciół, muzyka, wino). Należy korzystać ze wszystkich uroków życia, maksymalnie wykorzystać dary, które ofiarowuje człowiekowi los. Człowiek doświadcza w życiu zarówno szczęścia, jak i nieszczęścia.  Dobre i złe chwile następują po sobie, nie należy się zatem przywiązywać do chwilowej pozycji zajmowanej w życiu. Życie ludzkie jest zmienne i nieprzewidywalne, rządzi nim bowiem kapryśna bogini Fortuna („Fortuna kołem się toczy”) .Bóg ma władzę nad światem i ludzkim życiem (jest ostateczną instancją decydującą o losie człowieka).

– napiszcie , korzystając z pojęć kluczowych ( str.60),która postawa jest  Wam bliższa :epikurejska czy stoicka? Dlaczego?

Polecenia/notatki  do tematu 2

 Podaję Wam do zeszytu krótką notatkę dot. utworu J. Kochanowskiego( ze str.62). Drugi utwór czyli ,,Przedśpiew’ L. Staffa  ( str.64)spróbujcie zinterpretować samodzielnie

  1. Etymologia słowa „klasycyzm” – łac. classicus – ‘wzorcowy’, ‘doskonały’, ‘godny naśladowania’). Klasycyzm jako nurt literacki jest wyjątkowo żywotny, będziemy się z tą estetyką spotykać kilka razy (np. złoty wiek literatury rzymskiej, klasycyzm francuski XVII w., klasycyzm oświeceniowy, klasycyzm XX w.)

2.Pieśń Kochanowskiego ma charakter autotematyczny (rozwija problematykę związaną z tym, kim jest artysta i jego dzieło).  Utwór stanowi przykład renesansowej apoteozy twórcy – jest on kimś wyjątkowym. Utwór nawiązuje do horacjańskiej koncepcji poety i poezji ( non omnis moriar).

3.Cechy poety: „Opatrzony piórem” (w domyśle: przez Boga; pióro jako synonim talentu poetyckiego), posiada wyjątkowy talent wyróżniający go spośród śmiertelników ;„Złożony z dwojej natury”: łączy w sobie pierwiastek boski ze śmiertelnym; „Nie umrę”: jest nieśmiertelny (poeta nie podlega władzy śmierci); „Już mi skóra…”: poeta, ulegając przemianie w łabędzia, przypomina mitycznego Orfeusza (poeta wznosi się ponad przemijalność);„Puste brzegi nawiedzę…”: dzieło poety sprawi, że będzie go znał cały świat (jego nieśmiertelna sława przezwycięży ograniczenia czasu i przestrzeni); „Próżny pogrzeb” poeta pragnie skromnego pogrzebu (wie, że i tak będzie sławny)

– polecenia do utworu L. Staffa – polec.1,4,5,6

 

Język angielski

Szanowni uczniowie! Wpisy dotyczące języka angielskiego u każdej z anglistek zostały  tutaj podane tylko raz dlatego że każda z Pań zaprosiła Was do swoich wirtualnych klas na platformie Seesaw, Edmodo oraz Padlet! Nie oznacza to że z angielskiego nic nie robimy! Materiały regularnie dodawane są w tych właśnie klasach i tam patrzcie. Wiem że ogromna większość z Was to wie i tak właśnie robi! Tych którzy pomimo stałego kontaktu swoich nauczycieli o tym nie wiedzą, zachęcam do systematycznego sprawdzania tych platform do których zaprosili Was nauczyciele.

Ogromnie przepraszam wszystkich niezadowolonych że Skalna nie ma jednej wspólnej platformy dla wszystkich uczniów i wszystkich nauczycieli! Niestety, sytuacja zaskoczyła nas tak samo jak Was, nie dając czasu i możliwości na przeszkolenie całej Rady Pedagogicznej w obsłudze takiego narzędzia.

Pozdrawiam

Monika Brych