Dzienne archiwum: 4 kwietnia, 2020

Geografia

IV. Geografia. Klasy Ic, Id – B. Paruzel 

 

Kolejny temat związany z rozwojem społeczno-gospodarczym państw na świecie.

Celem jest zrozumienie procesu globalizacji i uświadomieni jego znaczenia w życiu codziennym (temat na czasie).

Temat: Globalizacja – przyczyny i skutki

Poniższy materiał można wykorzystać tworząc notatkę według podanych punktów. Oczywiście pomocny jest też nasz podręcznik.

 1. Globalizacja to proces upodobnienia (unifikacji) społecznego i gospodarczego państw świata spowodowany rozwojem nauki i techniki. Globalizacja może dotyczyć różnych obszarów np.:
 • finanse i własność kapitału;
 • rynki i strategia konkurencji;
 • technologii i wiedzy;
 • stylów życia, modeli konsumpcji, kultury;
 • rządzenia i regulacji prawnych;
 • polityka zakładająca ujednolicenie świata;
 • postrzegania i świadomości.

Przejawem globalizacji jest współpraca państw w ramach różnych organizacji. Może to prowadzi to  do powstania wielkich międzynarodowych koncernów (korporacji) np. Royal Dutch Shell – Holandia/Wielka Brytania.

 1. Rozwój globalizacji może mieć różne skutki
 2. negatywne np.:
 • utrata suwerenności przez obecnie istniejące państwa;
 • konflikty wynikające z kurczenia się zasobów surowcowych, w tym nośników energii;
 • nasilenie się migracji wewnętrznych i międzynarodowych;
 • katastrofy ekologiczne;
 • wzrost konsumpcji i rozwój zorganizowanej przestępczości.
 1. pozytywne np.:
 • rozprzestrzenianie się innowacji technologicznych z państw wysoko rozwiniętych do słabiej rozwiniętych;
 • wzrost swobody przepływu ludzi, towarów, usług, kapitału
 • poznawanie nowych kultur;
 • większa możliwość prowadzenia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom np. terroryzmowi, epidemiom chorób, klęskom żywiołowym

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt przez e-dziennik.

 

 

Geografia

IV. Geografia. Klasa Ia, Ib – B. Paruzel

Dzień dobry.

Dzisiejsza lekcja to sprawdzenie jak poradziliście sobie z materiałem online.

Poniżej są zadania dotyczące procesów wewnętrznych.

Bardzo proszę o odsyłanie odpowiedzi poprzez wiadomości w e-dzienniku.

Czas na oddanie jest do piątku 3.04.2020 (łącznie z piątkiem)

 

Zadania

 1. Wulkanami są: (0-1p)
 2. Wezuwiusz, Lotse
 3. Elbrus, Kamczatka
 4. Etna, Gerlach
 5. Fudżi, Kilimandżaro

 

 1. Nazwy szczytów to: (0-1p)
 2. Hawaje, Filipiny, Sycylia
 3. Himalaje, Alpy, Tatry
 4. Tunis, Ankara, Istambuł
 5. Kilimandżaro, Mount Ewerest, McKinley

 

 1. Do procesów endogenicznych nie zaliczają się: (0-1p)
 2. ruchy epejrogeniczne
 3. erozja
 4. wulkanizm
 5. ruchy orogeniczne

 

 1. Wskaż prawidłową odpowiedź. (0-1p)

Stratowulkany, najczęściej występujące wulkany na ziemi, to takie, z których podczas erupcji wydobywa się:

 1. lawa
 2. utwory piroklastyczne i lawa
 3. utwory piroklastyczne

 

 1. Wskaż prawidłową odpowiedź. (0-1p)

Procesy orogeniczne to:

 1. procesy prowadzące do wypiętrzenia pasm górskich
 2. procesy powodujące wydźwignięcie lub obniżenie lądu
 3. procesy związane z drganiami skorupy ziemskiej

 

 1. Wskaż prawidłową odpowiedź. (0-1p)

Wulkanizm i trzęsienia ziemi związane są przede wszystkim:

 1. z obszarami, gdzie zachodzą kolizje płyt litosfery
 2. z obszarami starymi geologicznie
 3. z procesami egzogenicznymi

 

 1. Wyjaśnij jakie znaczenie mają doliny ryftowe w ruch płyt litosfery (0-3p)

Krótka informacja (maksymalnie 3 – zdania) ale konkretna.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Wyjaśnij dlaczego na południu Europy (np. Włochy) często dochodzi do trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów. (0-3p)

Krótka informacja (maksymalnie 3 – zdania) ale konkretna.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Geografia

VI i VII. Geografia. Klasy IIIa i IIIb 31.03.2020

 

Proszę o odczytywanie wiadomości w dzienniku jest to dla mnie informacja zwrotna, że macie dostęp do Internetu, materiałów. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt, najlepiej przez wiadomości w dzienniku lub przez wychowawcę.

Kolejne lekcje powtórkowe dotyczą – I sektora gospodarki w Polsce i na świecie.

Tematy to:

 1. Rolnictwo w Polsce i na świecie
 2. Interpretacja i wnioskowanie na podstawie analizy wskaźników dla państw, regionów o różnym stopniu rozwoju rolnictwa

Proszę zapoznać się z zadaniami w poniższych arkuszach maturalnych.

W warunkach klasowych nieco inaczej wyglądały by lekcje, chociaż też powtarzalibyśmy materiał w formie zadań. Dziś wykorzystamy zadania zawiązane z analizą i interpretacją danych, wykresów, map tematycznych.

Pomocne będą informacje i umiejętności dotyczące:

–  intensywności rolnictwa,

– rozmieszczenia upraw roślin (głównie oleistych),

– zmian w strukturze zasiewów,

– sformułowania zależności,

– uzasadniania.

 

VIII. IX Geografia klasy IIIa, IIIb 2.04.2020

Dziś będziemy powtarzać zagadnienia z przemysłu w Polsce z odniesieniami do przemysłu świata. Proszę zwrócić uwagę na etapy rozwoju przemysłu w Polsce oraz na zmiany jakie zaszły w ostatnich latach.

 1. Czynniki lokalizacji przemysłu
 2. a) przyrodnicze np.: surowce, zasoby wodne, ograniczenia środowiska przyrodniczego
 3. b) ekonomiczne np.: rynek zbytu, infrastruktura (drogi, mosty, transport, rozwój osiedli), kapitał
 4. c) społeczno-polityczne i kulturowe np.: polityka państwa, związki zawodowe, preferencje inwestora
 5. Lokalizacja przemysłu
 6. a) przymusowa – lokalizowanie zakładów wykorzystujących określony surowiec w miejscu jego występowania np. kopalnie węgla kamiennego na Śląsku, szyby naftowe w Kuwejcie
 7. b) związana – lokalizowanie zakładów w pobliżu miejsca występowania surowca, gdy jego transport jest nieopłacalny np. elektrownie wykorzystujące węgiel brunatny – Bełchatów
 8. c) swobodna – niezależna od występowania surowców, np. produkcja samochodów w Tychach

W poniższym linku znajdziecie wiele informacji pomocnych przy powtórce

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DKjGKWrpH

Proszę zaznajomić się z podanymi materiałami a jutro zrobimy zadania.

 

X. Geografia klasy IIIa, IIIb

 

Dziś kontynuujemy powtarzanie zagadnień z przemysłu w Polsce.

Po treściach powtórkowych wcześniej przekazanych, teraz czas na ćwiczenia.

Należy zwrócić uwagę  m.in. na rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce (mapka) oraz tendencje w ich wydobyciu (analiza wykresów).

Proszę  zrobić zadania/ ćwiczenia w podanych linkach:

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DKjGKWrpH

Zadania 20 – 22

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2014/geografia_PR_A1.pdf

 

Rozpoczęły się matury próbne. Również z geografii będzie możliwość przystąpienia do matury próbnej na poziomie rozszerzonym w dniu 7.04.2020 o godzinie 14.00

Arkusze podobnie jak z innych przedmiotów pobieracie/otwieracie na stronach CKE lub OKE Jaworzno. Jest to matura dla chętnych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie.

Uczniów piszących maturę próbną proszę o kontakt.

Weekendowa moc możliwości

Weekendowa moc możliwości
Dziś chciałabym przybliżyć Wam postać Jacka Walkiewicza.
To
polski psycholog, mówca motywacyjny i inspiracyjny, trener i mentor. Prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, prezentacji oraz wystąpień publicznych.
Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Szkoli, bierze udział w licznych konferencjach pod hasłem „Pełna moc możliwości.”
Warto polecić nie tylko jego wykłady, które znajdziecie online, ale i książki:
·         2010Pełna MOC życia, wydanie
·         2014Pełna MOC możliwości – poradnik psychologiczny
·         2016Rozmyślnik Jacka Walkiewicza
·         2016Pełna MOC życia, wydanie II
·         2018Rozmyślnik Jacka Walkiewicza. Zainspiruj się do działania!
Poniżej przesyłam Wam link do jego strony, tam każdy z Was może znaleźć coś dla siebie.
J. KOWALSKA

Rodzinne spędzanie czasu

Rodzinne spędzanie czasu
Dziś chciałam zaproponować Wam jedną hitowych obecnie gier na rynku. CATAN do którego przesyłam Wam linka poniżej to gra planszowa w której jesteście osadnikami. Budujecie osady, drogi, zdobywacie surowce i handlujecie drogą lądową i morską. Gra posiada też liczne rozszerzenia, które rozwijają i uatrakcyjniają jej przebieg.
Polecam życząc miłej zabawy w gronie rodzinnym. POZDRAWIAM – Joanna Kowalska

Chemia KC

Klasa 2ab chemia (10) 

 

Temat: Stężenie molowe roztworu

Źródła: podręcznik,

e-podręcznik: http://e-chemia.cba.pl/?page_id=187

materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=zFU1N65vVmM (tylko pierwsza część filmiku, bo druga dotyczy lekcji poniedziałkowej).

 

Opracuj notatkę wg poniższych punktów korzystając z wyżej podanych źródeł:

 

 • Definicja stężenia molowego i wzór z jednostką
 • Możliwe przekształcenia wzoru i wzór na gęstość i objętość roztworu.
 • Przepisz i przeanalizuj zadania z podręcznika, oraz rozwiąż poniższe przykłady:

– Do 200 cm3 roztworu dodano 30g NaCl, oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.

– Oblicz ile gram CuSO4 znajduje się w 300cm3 2-molowego roztworu.

 

Uwaga!!! Pamiętać o zamianie jednostek cm3 na dm3

 

 

Klasa 2 ab chemia (11)

 

 

Temat: Stężenie molowe i procentowe – zadania

To może pomóc:

https://opracowania.pl/opracowania/chemia/stezenie-procentowe,oid,2185

https://opracowania.pl/opracowania/chemia/stezenie-molowe,oid,2186

 

Rozwiąż zadania w zeszycie, tu można pracować w grupie (proszę stwórzcie sobie 5 grup, dobór dobrowolny) / jedna osoba  z grupy przesyła rozwiązania (i nazwiska) na e-mail, dla pierwszej grupy nagroda J …to tak by poćwiczyć

Czas wykonania zadania to następna lekcja, a dla chętnych konkurs….zatem czekam!

 • Ile gramów NaCl potrzeba do sporządzenia 300g 5% roztworu?
 • Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm2
 • Do 50 g 30% roztworu BaCl2 dodano 300g wody. Obliczyć stężenie procentowe
  otrzymanego roztworu.
 • W 1,5 dm3 roztworu znajduje się 425 g chlorku sodu NaCl. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.
 • lle soli znajduje się w 0,5 kg roztworu 2%?
 • W jakiej objętości roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3 znajdują się 2 mole substancji?
 • W 6 dm2 roztworu znajduje się 234 g siarczku sodu Na2 Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.
 • Po odparowaniu z 40 g roztworu pozostało 4 g soli. Jaki było stężenie procentowe tego roztworu?
 •  Otrzymano 750 g roztworu, zużywając do tego celu 15 g substancji. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
 • Oblicz ile moli substancji znajduje się w 1500ml roztworu o stężeni 3 mol/dm3

 POWODZENIA 🙂 

Historia DG

Historia – klasa 1c – D. Gizdoń

Temat: Bliski Wschód po II wojnie światowej. 3.04.2020r.

Powstanie państwa Izrael – 14 maja 1948 rok ( Dawid Ben Gurion) – konflikt z krajami arabskimi – Izrael obronił niepodległość.

Wyjaśnij pojęcia : syjonizm, diaspora.

a.) Kryzys sueski.

Lipiec 1956r. rząd egipski Gamala Abdel Nasera znacjonalizował Kanał Sueski

28.10.1956r. Izrael wsparty przez Wielką Brytanię i Francję zaatakował Egipt ( operacja Kadesz)

i zajął Półwysep Synaj, Port Said

ZSRS zagroził wojną atomową – zawarto rozejm-Izrael wycofał się z Półwyspu Synaj

b.)”Wojna sześciodniowa” 5-10. 06. 1967

Atak Izraela na Egipt, Jordanię i Syrię. Państwa komunistyczne poparły Arabów.

Wojna ta zakończyła się sukcesem Izraela, który uzyskał: Płw. Synaj, Jerozolimę, Zachodni Brzeg Jordanu, Wzgórza Golan.

c.) Wojna Yom Kippur ( Święto Pojednania) 6.10.1973r.

Wojska egipskie zaatakowały okupowany przez Izrael Półwysep Synaj, a wojska syryjskie – Wzgórza Golan.

OPEC ogłosiła embargo na eksport ropy do państw popierających Izrael, podniosła ceny o 70%, a zmniejszyła wydobycie o 25% – kryzys energetyczny

1978 r. premier Izraela Menachem Begin i prezydent Egiptu Anwar as – Sadat podpisali w Camp David układ o stopniowym wycofaniu się wojsk izraelskich z Zachodniego Brzegu Jordanu i Półwyspu Synaj.

Obydwaj politycy otrzymali za to Pokojową Nagrodę Nobla.

d.) Problem Palestyny.

1970r. powstało OWP – Organizacja wyzwolenia Palestyny na czele Jasir Arafat – cel – powstanie niepodległego państwa palestyńskiego ( stosowano terror)

13.09.1993r. Premier Izraela Icchak Rabin i przywódca OWP Jasir Arafat zawarli porozumienie w Waszyngtonie: wprowadzono autonomie palestyńską w Strefie Gazy i na Zachodnim brzegu Jordanu.