Dzienne archiwum: 3 kwietnia, 2020

J. niemiecki MP

 

Języka niemiecki- Małgorzata Piotrowska (część 4)

Klasa IIIA,B,C 1/4,2/4,3/4,4/4

  1. Wielkanoc w Niemczech( 1 godz.)

Powtórz znane słownictwo dotyczące świąt, w szczególności świąt wielkanocnych oraz tradycji świątecznych w Niemczech.

Wykorzystaj podręcznik Infos, słownik, internet.

  1. Powtórzenie wiadomości gramatyczno-leksykalnych z rozdziału 1-5 (1 godz.)

Powtórz wiadomości dotyczące czasu przeszłego Präteritum.

Podręcznik str.14

Książka ćwiczeń ćw 1-3 str.70

dla chętnych dodatkowo ćw 4-7 str.70

 

 

 

 

 

J. niemiecki MP

 

Języka niemiecki- Małgorzata Piotrowska (część 4)

Klasa IIA,B grupa 1/3, 2/3, 3/3

Wskazówki do pracy:

 

1.Robienie  zakupów. Artykuły spożywcze ( 1 godz.)

Proszę zapoznać się ze słownictwem z tematu: artykuły spożywcze i zrobić notatkę w zeszycie.

Podręcznik ćw.1-4 str.48

Książka ćwiczeń ćw.1-5 str.48

  1. Gdzie robisz zakupy? Przyzwyczajenia związane z zakupami.

Podręcznik ćw. 1-5/49

książka ćwiczeń 1-4 str.49

dla chętnych dodatkowo 5-6/49

J. niemiecki MP

 

Klasa IC,D grupa 1/3, 2/3, 3/3

Języka niemiecki- Małgorzata Piotrowska (część 4)

  1. Powtórzenie wiadomości leksykalnych z rozdziału 5 (1 godz.)

Powtórz słownictwo dotyczące aktywności w czasie wolnym.

Podręcznik str.55-56,

Książka ćwiczeń strona 56 ( pamiętaj o pracy z płytką CD)

Książka ćwiczeń ćw 1-4 str.54

dla chętnych dodatkowo ćw.5-67str.54

  1. Powtórzenie wiadomości gramatycznych z rozdziału 5 (1 godz.)

Powtórz odmianę czasowników nieregularnych, zaimka osobowego w bierniku (Akkusativ) oraz zasady tworzenia zdań bezosobowych z man.

Podręcznik str.54

Książka ćwiczeń ćw 1-5 str.55

dla chętnych dodatkowo 6-7/55

 

J. niemiecki MP

Języka niemiecki- Małgorzata Piotrowska (część 4)

 

Klasa IA,B grupa 1/3

 

2.Schritt für Schritt. cz. 2 ( 1 godz.)

Rozwijanie umiejętności krok po kroku.

Trening rozumienia tekstu ze słuchu ze zrozumieniem ( praca z płytą CD) oraz kompetencji pisania.

Podręcznik ćw. 3-4 str. 79

Proszę zrobić notatkę w zeszycie.

2.Schritt für Schritt. cz.3 ( 1 godz.)

Rozwijanie umiejętności krok po kroku.

Utrwalenie materiału gramatycznego.

Podręcznik str. 80

ćw. 1-3/81

dodatkowo dla chętnych 4-6/81

 

Chemia KC

Klasa 2 ab Chemia (9) PR – 02.04.2020

 

Temat:  Stężenie procentowe roztworu

Źródła:

Podręcznik,

e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DKDywpMJi (punkty od 1-3)

materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=fm179KmeG0U

https://www.youtube.com/watch?v=_tuNyXjJVPw

Na podstawie w/w pomocy sporządź notatkę zgodnie z punktami w zeszycie i wykonaj zadanie domowe 1,2,3 z podręcznika str 224 u mnie zależne od wydania)

 

  1. Definicja i wzór stężenia procentowego
  2. Dokonaj możliwych przekształceń wzoru
  3. Z e – podręcznikiem przeanalizuj 3 wybrane przykłady zadań i oblicz je w zeszycie

 

Zadanie domowe

Wyniki zadań : 1-30g soli i 170g wody, 2- 7kg soli, 3-90g