Dzienne archiwum: Listopad 1, 2017

Halloween

Język angielski, kolejna lekcja z wykorzystaniem PlayPosit, tym razem na temat Halloween. Doskonały sposób na niecodzienne zadanie domowe – po wpisaniu podanego przez nas loginu i hasła postępy uczniów są zapisywane i nauczyciel spokojnie może je przeanalizować, przedyskutować z uczniami i … wpisać oceny. M. Brych

Bingo!

Bingo –  gra językowa

Chciałabym przypomnieć o grze bingo, która może być z łatwością zmodyfikowana na potrzeby nauki języka obcego. Wykorzystujemy zasady w tę popularną w krajach anglojęzycznych gry towarzyskiej i dopasowujemy je do warunków w klasie. Proponuję zastosować Bingo językowe do utrwalenia materiału słownikowego lub gramatycznego. Do tego celu każdy uczeń przygotowuje kartkę i dzieli ją na równe prostokąty. W każdym prostokącie uczniowie wpisują wybrane słowa lub wyrażenia z listy przygotowanej przez nauczyciela. (Na liście musi znajdywać się więcej słów, niż zmieści się w polach!) Następnie nauczyciel odczytuje na głos tłumaczenia tych słów na język polski. Za każdym razem, gdy uczeń usłyszy tłumaczenie swojego słowa, skreśla odpowiedni kwadrat. Ten, kto jako pierwszy skreśli wszystkie kwadraty, woła „bingo” i wygrywa.

Lidia Szmelich