Dzienne archiwum: Czerwiec 14, 2017

Optymizm renesansowego i współczesnego humanisty

Język polski, konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie I LO, temat zajęć  Nie porzucaj nadzieje… . Optymizm renesansowego i współczesnego humanisty.

Zajęcia realizują następujące cele

– przypomnienie wiadomości o życiu i twórczości J. Kochanowskiego
– omówienie renesansowej koncepcji ludzkiego losu
– interpretacja pieśni Kochanowskiego i liryku Julii Hartwig
– uczeń dostrzega w dziele literackim prądy filozoficzne epoki
– uczeń zna i wykorzystuje pojęcia stoicyzm, apatia, klasycyzm.

Autor konspektu – Marek Krupa 

Konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie Ibstyczen2015

Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku

Język polski, scenariusz lekcji dla klasy I L, temat zajęć „Rozdwojony w sobie”. Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku. Zajęcia realizują następujące cele

  • omówienie koncepcji Boga, człowieka i świata w poezji M. Sępa Szarzyńskiego
  • rozpoznanie światopoglądu baroku w poezji Sępa
  • rozpoznanie środków stylistycznych typowych dla poetyki baroku

Autorka scenariusza – Gabriela Czogała 

Scenariusz lekcji w klasie pierwszej

Kilka ciekawych scenariuszy na lekcje religii

Religia, zbiór scenariuszy zajęć poruszających następujące tematy

  • Powołani czy przegrani? o odkrywaniu swojego powołania
  • Rosnąć jak Jezus
  • Radość bycia kobietą
  • Duch Święty odkrywa we mnie miłość Jezusa

Autor – Witold Kacała

Duch S_wie_ty.pages katecheza na podstawie nauczania Ojca o_wi(C)tego.pages (1)

katecheza na podstawie nauczania Ojca o_wi(C)tego.pages (1)

kobieta.pages

Rpsna_c_ jak Jezus.pages